1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Belastingcontrole - Tips bij onverwachte belastingcontrole

Uw administratie is voor u als ondernemer een van de grootste lasten. Een goede administratie is echter een absolute voorwaarde voor een goed lopend bedrijf. Dat is zeker het geval als de fiscus in uw bedrijf langskomt voor een belastingcontrole. Bij een belastingcontrole moeten uw fiscale aangiften, uw tussentijdse cijfers en uw jaarrekening in orde zijn. Een belastingcontrole is een belangrijk meetmoment voor de belastinginspecteur. 

Belastingcontrole: wat te doen?
De controleur van de Belastingdienst komt in uw bedrijf op bezoek voor een belastingcontrole. Wat te doen? Zorg ervoor dat uw accountant in elk geval aanwezig is bij het inleidende gesprek van de belastingcontrole. Hij of zij weet bij een belastingcontrole meestal beter dan u als werkgever hoe de administratie is gevoerd. Het is belangrijk dat u als ondernemer weet wat te doen bij een belastingcontrole.

Stel voor een belastingcontrole vooraf een specifieke actielijst op ter voorbereiding van de belastingcontrole. Dat begint al bij het inlichten van uw personeel over de op handen zijnde belastingcontrole. Zorg dat de receptie en andere personeelsleden op de hoogte zijn van de belastingcontrole. Een belastingcontrole moet wel goed kunnen worden uitgevoerd. Zorg daarom voor een goede en rustige plek in het bedrijf. Het beste is een aparte kamer waar de belastingcontrole kan worden uitgevoerd. Liefst zo dicht mogelijk bij de administratie.


Een belastingcontrole bestaat uit verschillende fasen. Bijvoorbeeld de fase van de loonheffingen. Bij een belastingcontrole mag u ervan uitgaan dat de controleur antwoord wil hebben op een aantal voor de hand liggende vragen. Bereid u zich alvast voor op dit soort vragen. Zodat de belastingcontrole soepel en snel kan verlopen.  

U bent als ondernemer en werkgever bij een belastingcontrole verplicht om de controlerende ambtenaren van de Belastingdienst inzage te verlenen in de boeken en bescheiden. Ten behoeve van de belastingcontrole bestaat hiervoor een bewaarplicht van zeven jaar. Hieronder vallen alle onderdelen van de administratie zoals de volledige boekhouding, de gevoerde correspondentie, notulen van directievergaderingen en commissarissenvergaderingen, nota's, facturen, primaire aantekeningen, kassarollen, werkbriefjes en werkboeken, agenda's en logboeken.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bij ontbreken van deugdelijke administratie omkering bewijslast
wettelijke bewaarplicht administratie: bewaarplicht administratie minimaal zeven jaar
belastingcontrole - tips bij onverwachte belastingcontrole
invorderingsrente: wanneer betalen van invorderingsrente?
meld uw betalingsonmacht tijdig bij de belastingdienst

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...