1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Vakantieaanvraag van uw personeel: hoe omgaan met vakantieaanvragen?

De zomervakantie staat voor de deur en de aanvragen van uw personeel voor vrije dagen zijn al binnen. Een altijd weer opkomende vraag is dan of uw werknemer zelf mag bepalen welke periode hij/zij weg wil? Of is toestemming nodig van u als werkgever?

Vakantieaanvraag en verstoorde werkrelaties
Niet zelden leiden situaties van vakantieaanvragen en afwijzing daarvan door werkgevers tot geschillen met soms een verstoorde werkrelatie tot gevolg. Genoeg reden om aan dit onderwerp voldoende aandacht te schenken.

Vakantieaanvraag en gewichtige redenen
Het wettelijk uitgangspunt is dat de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vaststelt conform de wensen van de werknemer. Dit betekent dat u als werkgever de vakantieaanvragen van uw werknemers alleen mag afwijzen als sprake is van een situatie die ook wel wordt omschreven als een situatie waarbij ‘gewichtige redenen zich tegen een vakantieaanvraag verzetten’. De wensen van uw aanvragende werknemer staan dus voorop.
Vakantieaanvraag en verstoring bedrijfsvoering
Het is dus aan u als werkgever om aan te tonen dat ‘gewichtige redenen’ het opnemen van de gewenste vakantiedagen in de weg staan. Dat betekent dat het toewijzen van een verzoek om vakantiedagen niet mag leiden tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering van uw bedrijf.

Vakantieaanvraag en het toewijzingscriterium
De gevolgen van de verstoring van de bedrijfsvoering moeten zwaarder wegen dan de gevolgen die het niet inwilligen van het verzoek om vakantie voor uw werknemer heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een situatie van een seizoenspiek in uw bedrijf. Of een situatie waarbij uw bedrijf zelfs gesloten moet worden vanwege de onmogelijkheid van een goede vervanging van uw personeel.

Advies met betrekking tot vakantieaanvragen
Maak daarom bij aanvang van een arbeidscontract duidelijke afspraken met uw werknemer over het opnemen van vrije dagen. Neem bij dit onderwerp redelijkheid in acht.

Behoefte aan digitaal Personeelsadvies en HRM-tools? 
Een gebruik van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden is voor leidinggevenden zeer sterk aan te bevelen. De vele handige tools schelen u tijd, bieden u gebruiksgemak en besparen u de ellende van een verkeerd arbeidscontract. Meld u dus vandaag nog aan op HRM-Tools voor Leidinggevenden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).