1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?

Analyseren van uw jaarrekening is nodig om te bepalen hoe uw bedrijf ervoor staat. Bijvoorbeeld omdat u wilt gaan investeren of omdat de bank uw cijfers wil zien vanwege uitbreiding van een krediet. Wanneer u de financiële informatie uit uw jaarverslag wilt analyseren kijkt u zowel naar de informatie uit de jaarrekening als naar de overige informatie die deze cijfers meer in inhoud geven.

Daarbij kijkt u samen met uw accountant met name naar het volgende.
- De interne sterkte en zwakke punten van het bedrijf.
- De trends in uw bedrijf en in uw branche.
- Het resultaat van uw bedrijf ten opzichte van de gehele branche (benchmark).


Het interpreteren van de cijfers
De jaarrekening bevat de meest recente financiële informatie in een bruikbare vorm. U krijgt met uw jaarrekening een overzicht van de korte termijn veranderingen in de belangrijkste cijfers. Jaarrekening zijn meestal betrekkelijk standaard binnen een branche. Dit maakt het makkelijk om de resultaten van uw concurrenten binnen uw branche met uw cijfers te vergelijken.

U interpreteert de cijfers van uw jaarrekening met gebruik van een aantal ratio’s en andere makkelijk te vergelijken cijfers. De analyse bevat:
- De Balans
- De winst en verlies rekening
- Een kasstroomoverzicht


Analyse van de balans
U gebruikt de balans voor het bepalen van de liquiditeit van uw bedrijf en om meer inzicht te krijgen in de schulden en bezittingen. Een maatstaf die daarvoor vaak wordt gebruikt is de current ratio. Dat is een vergelijking van de activa en passiva.

U kijkt ook naar de relatie van uw balans met de winst en verlies rekening. Verder zijn de debiteuren een belangrijk gegeven. Als klanten er lang over doen voordat ze hun rekeningen betalen kan het debiteurensaldo flink oplopen. Zodat uw bedrijf veel geld moet lenen (en rente betalen) om de dagelijkse kosten te kunnen betalen. Hoe langer debiteuren uitstaan des te minder worden ze waard. Dus hoe korter de debiteurentermijn, hoe gunstiger voor uw onderneming.

Analyse van de winst- en verliesrekening
U gebruikt uw winst- en verliesrekening voor het analyseren de winstgevendheid van uw bedrijf. U kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar trends in de opbrengsten, uitgaven en brutowinstmarges.

Analyse van het kasstroom overzicht
U gebruikt het kasstroomoverzicht voor het bepalen van de effectiviteit van uw bedrijf in het genereren en managen van geld. U kijkt dan vooral naar het geld afkomstig uit bedrijfsactiviteiten ter beoordeling van het lange termijnsucces van uw bedrijf. Omdat dit laat zien hoe efficiënt uw bedrijf haar producten en diensten kan produceren en verkopen.


Kasstroomoverzicht
U evalueert ook de kasstromen in relatie tot uw opbrengstencijfers(van de winst- en verliesrekening). Zo kan een bedrijf een positieve winst- en verliesrekening laten zien en daar tegen over toch een negatief netto kasstroomoverzicht hebben staan. Dit doet zich voor wanneer een bedrijf niet in staat is om aan de vraag van het product te kunnen voldoen en daardoor steeds genoodzaakt is de winst (of geleend geld) uit te geven aan de uitbreiding van de productiecapaciteit. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij de aanschaf van een nieuwe productielijn.

Wanneer zo’n situatie zich voordoet, bepaalt u wat de gevolgen hiervan zijn. Ze probeert u te bepalen of de te verwachten vraag naar uw product of dienst groot genoeg is om de kosten en schulden te rechtvaardigen die uw bedrijf maakt.

Samenvattend geven de financiële jaarrekening, de financiële ratio’s en de overige vergelijkende cijfers een globaal beeld van de analyse van het jaarverslag van uw bedrijf. Deze informatie is echter slechts een beperkt deel van het jaarverslag. Voor een grondiger analyse moet u meer informatie hebben.

Daarom zet u uw financiële kerncijfers in een breder verband door te kijken naar twee andere belangrijke delen van het jaarverslag, namelijk de uitleg bij de jaarrekening en de managementanalyse.

De uitleg bij uw jaarrekening. Deze uitleg biedt een verdere verdieping van de cijfers in de jaarrekening. Zo staat er in de uitleg bijvoorbeeld uitgelegd wat de reden was van een bepaalde investering. De analyse van het management waarin een visie wordt gegeven over de resultaten en de verwachtingen voor de toekomst.


 Prognoses en jaarcijfers
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
elektronisch deponeren van uw jaarrekening
grensbedragen midden- en kleinbedrijf
zů maakt u een kostenverdeelstaat
wat doet u met uw financiŽle cijfers?
analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?
vergelijk de hoogte en samenstelling van uw omzet met uw branchegenoten!
over financiŽle kengetallen: wat doet u met uw financiŽle cijfers uit uw jaarverslag?
over cash flow: let op de cash flow in uw bedrijf
uw winst- en verliesrekening: hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?
de balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw balans?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde Ä 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.