1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zaken doen met een maatschap: Stel indien nodig extra zekerheidseisen!

Juridisch - Artikelen

Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen ('maten' genoemd) die met wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht allen een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen. Zaken doen met een maatschap brengt voor u als crediteur bepaalde risico's met zich mee.

Wie gebruiken een maatschap?
De maatschapvorm wordt veel gebruikt door - vrije - beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld een maatschap van artsen of accountants. Ook in de agrarische sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de maatschap als organisatievorm.

De maatschapsovereenkomst
Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden bepaald door de tussen die maten gesloten maatschapovereenkomst. Van oorsprong is de maatschap het samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, van burgers en dus niet van kooplieden.

Stille maatschap versus openbare maatschap
Vroeger merkten derden niets van het bestaan van een maatschap. Men sprak dan ook wel van de stille maatschap. Meer en meer treden maatschappen als organisatie naar buiten op. Wanneer maatschappen als zodanig aan het rechtsverkeer deelnemen onder een gemeenschappelijke naam, spreekt men van een openbare maatschap. Het naar buiten optreden heeft consequenties, zoals bijvoorbeeld het feit dat de maatschap als zodanig in rechte kan worden betrokken of in rechte kan optreden. Verder wordt algemeen aangenomen dat een openbare maatschap, in tegenstelling tot een stille maatschap, een van het privé-vermogen afgescheiden maatschapvermogen bezit.


Bevoegdheid van de maten
Ieder der maten is bevoegd beheersdaden te verrichten, tenzij bij maatschapovereenkomst een andere regeling is overeengekomen. Beheersdaden zijn handelingen die tot de normale gang van zaken van de maatschap worden gerekend, zoals de uitvoering van het dagelijkse werk. Beschikkingshandelingen daarentegen zijn handelingen die vallen buiten de normale activiteiten van de maatschap. Wegens het uitzonderlijke karakter van deze handelingen kunnen die alleen door de maten gezamenlijk worden verricht. Sluit een er maten, als bevoegd vertegenwoordiger, namens de maatschap een overeenkomst, dan zijn alle maten jegens de wederpartij met wie is gehandeld aansprakelijk, en wel voor gelijke delen.

Uw risico's bij het zaken doen met een maat
Heeft een maat in strijd met zijn bevoegdheid gehandeld, dan bindt hij de overige maten in beginsel niet. De bevoegdheid van de maat wordt begrensd door de wet, het doel van de maatschap, de volmacht die de maat van zijn werk-maten ontving en de nadere afspraken die daaromtrent in het maatschapscontract zijn gemaakt.

Aansprakelijkheid voor de schuld
Aansprakelijkheid: een belangrijk verschil met de vof is dat de maten (als hoofdregel) extern niet ieder voor een gehele schuld aansprakelijk zijn maar slecht ieder voor een gelijk deel. Dit is een belangrijk nadeel voor u als crediteur als u zaken doet met een maatschap. Voor u als crediteur kan dat aanleiding zijn om aanvullende afspraken te eisen. Bijvoorbeeld dat iedere maat hoofdelijke aansprakelijkheid accepteert voor de hele schuld die de maatschap bij uw bedrijf aangaat.
 


Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren en betaalbare jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?
 
Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridisch Advies B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu
 
 
 
Heeft u behoefte aan praktische juridische ondersteuning
In de vorm van Juridische Informatie, Modellen, Checklists en Stappenplannen?
 

Voor risicobewust ondernemen met Juridische Modellen, Checklists, Stappenplannen en Informatie
 
Met deze portal blijft u goed op de hoogte en bent u in staat om als niet-jurist de belangrijkste juridische valkuilen te vermijden. 
 
- Inclusief Juridische Vragenservice
 
- Inclusief gratis welkomstgeschenk de software Prognoses en Jaarcijfers, ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants (ter waarde van € 79,- excl. BTW)
 
 
Klik hier voor de inhoudsopgave van de Juridische Portal
 
Klik hier om u aan te melden als gebruiker van deze Juridische Portal


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
zaken doen met een maatschap: stel indien nodig extra zekerheidseisen!
vof ontbinden? juridische aandachtspunten bij ontbinding van een vof
flex bv oprichten: dit moet u weten over de flex bv
nieuwe portal tools voor de bv
aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk ondanks statuten

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...