1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Tussentijds opzeggen van een Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd mogelijk?

Juridisch - Artikelen

Is het tussentijds opzeggen van een Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde tijd mogelijk? Het antwoord daarop is JA, onder bepaalde voorwaarden. Regelt u als werkgever bij het aangaan van een tijdelijk contract met uw werknemer voor bijvoorbeeld een jaar helemaal niets, dan loopt het contact automatisch af na een jaar.

Tussentijds opzeggen van een tijdelijk arbeidscontract is voor u als werkgever alleen mogelijk als u dat van tevoren schriftelijk overeenkomt met uw werknemer.  Dat heeft nogal wat rompslomp voor u als werkgever tot gevolg. Bedenk het volgende voordat u besluit om opzegging in een tijdelijk arbeidscontract te laten vastleggen.

1. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet automatisch (van rechtswege), indien in de schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst is bepaald dat voorafgaande opzegging nodig is. Of indien uit de wet of het gebruik voorafgaande opzegging behoort plaats te vinden (zie artikel 7:667 lid 2 BW).

2. Bedenk dat  – indien voorafgaande opzegging vereist is – u als werkgever tijdig toestemming moet vragen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan het UWV WERKbedrijf.

3. Van een ‘voorafgaande opzeggingsbeding’ moet het zogenoemde ‘waarschuwingsbeding’ worden onderscheiden. Met een waarschuwingsbeding, wordt een beding in de arbeidsovereenkomst of cao bedoeld waarin staat opgenomen dat een werkgever uiterlijk x-aantal maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de werknemer te kennen dient te geven of er een verlenging zal plaatsvinden.


4. Het kan dus zijn dat een van beide partijen de arbeidsovereenkomst wil beëindigen voor het einde van de looptijd. Op grond van artikel 7:667 lid 3 BW zijn partijen daartoe in beginsel alleen bevoegd, indien zij dat zijn overeengekomen. Zegt een der partijen desalniettemin de arbeidsovereenkomst tussentijds op, dan is de opzegging als zodanig niet nietig of vernietigbaar, maar moet worden aangenomen dat deze partij de opzegging jegens de wederpartij schadeplichtig maakt. Met andere woorden: voortijdig opzeggen van een tijdelijk arbeidscontract door u als werkgever kost u geld.

Alternatief: laten ontbinden van tijdelijk arbeidscontract door de rechter
Wanneer wederzijds goedvinden niet tot de mogelijkheden behoort en evenmin een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid is opgenomen, kan deze partij zich tot de rechter wenden om de arbeidsovereenkomst door de rechter te laten ontbinden.

Dan zult u als werkgever waarschijnlijk wel een vergoeding moeten betalen aan uw tijdelijke werknemer ter grootte van het aantal maandsalarissen dat uw werknemer nog zou hebben ontvangen indien de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou zijn geëindigd door het verstrijken van de duur waarvoor zij werd aangegaan.
 

Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren en betaalbare jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?
 
Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridisch Advies B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu
 
 
 
Heeft u behoefte aan praktische juridische ondersteuning
In de vorm van Juridische Informatie, Modellen, Checklists en Stappenplannen?
 

Voor risicobewust ondernemen met Juridische Modellen, Checklists, Stappenplannen en Informatie
 
Met deze portal blijft u goed op de hoogte en bent u in staat om als niet-jurist de belangrijkste juridische valkuilen te vermijden. 
 
- Inclusief Juridische Vragenservice
 
- Inclusief gratis welkomstgeschenk de software Prognoses en Jaarcijfers, ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants (ter waarde van € 79,- excl. BTW)
 
 
Klik hier voor de inhoudsopgave van de Juridische Portal
 
Klik hier om u aan te melden als gebruiker van deze Juridische Portal

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
ontslagvergunning aanvragen bij uwv? let op deze tips voor ontslagvergunning
tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk?
arbeidscontract kiezen: vast of tijdelijk contract?
nieuwe wettelijke regels voor tijdelijke arbeidscontracten
modelcontracten voor mkb-adviseurs
dba als opvolger van de var - wat moet u weten?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...