1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bankgarantie vragen? Maak afspraken over gebruik van Bankgarantie

Juridisch - Artikelen

Vaak wordt bij grote financiële transacties of investeringen om een bankgarantie gevraagd. Een bankgarantie is in feite een contract waarbij een bank onvoorwaardelijk garandeert dat een bedrag aan de begunstigde wordt uitbetaald, indien deze daarop aanspraak maakt.

Voorbeeld van een bankgarantie
Als bijvoorbeeld twee partijen met elkaar zaken doen en er een periode zit tussen het betalen van het factuurbedrag en het leveren van de goederen, dan kan de afnemer of de opdrachtgever een bankgarantie verlangen. De debiteur betaalt een vergoeding aan de bank voor deze bankgarantie. Een bankgarantie is die eigenlijk een vorm van zekerheidsstelling. Om die reden worden bankgaranties niet alleen door banken verstrekt, maar ook door verzekeringsmaatschappijen.

De kosten van een bankgarantie 
De kosten van een bankgarantie omvatten meestal de eenmalige behandelkosten, alsmede een jaarlijkse-, halfjaarlijkse- of kwartaalprovisie ter grootte van een percentage van de gegarandeerde som. Deze kosten lopen door zolang de garantie loopt.

De werking van een bankgarantie
Mocht bijvoorbeeld de verstrekker van de bankgarantie tussentijds failliet gaan, dan kan de verkrijger een beroep doen op de bankgarantie om de betaalde som weer terug te krijgen, maar dan van de bank.
Soorten bankgaranties

Er zijn diverse soorten bankgaranties, waarbij voorwaardelijke en onvoorwaardelijke bankgaranties worden onderscheiden. Onder de onvoorwaardelijke bankgaranties vallen de huurgarantie, de notaris- / koopgarantie, de kredietgarantie, de douanegarantie, de aannemingsgarantie en de betalingsgarantie. Bij voorwaardelijke bankgaranties wordt vooral de letter of credit, ofwel accreditief bedoeld. Deze garantie wordt voornamelijk gebruikt bij (internationale) handelsactiviteiten.

Nadelen van een bankgarantie
Een bankgarantie is niet gratis. Daarnaast betekent een dergelijke garantie wel zekerheid dat u uw geld krijgt, maar niet wanneer. Niet zeker is of u uw geld ook binnen een reële of vooraf afgesproken termijn ontvangt.

Tip
Maak vooraf duidelijke afspraken over wie de extra kosten van een bankgarantie gaat betalen.
Probeer bij de bank die de bankgarantie afgeeft duidelijkheid te verkrijgen over de termijn van uitbetalen nadat een bankgarantie wordt ingeroepen. Het kan zijn dat u in de tussenliggende periode zelf een tijdelijke financiering moet regelen.


Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren en betaalbare jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?
 
Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu
 
 
 
Heeft u behoefte aan praktische juridische ondersteuning
In de vorm van Juridische Informatie, Modellen, Checklists en Stappenplannen?
 

Voor risicobewust ondernemen met Juridische Modellen, Checklists, Stappenplannen en Informatie
 
Met deze portal blijft u goed op de hoogte en bent u in staat om als niet-jurist de belangrijkste juridische valkuilen te vermijden. 
 
- Inclusief Juridische Vragenservice
 
- Inclusief gratis welkomstgeschenk de software Prognoses en Jaarcijfers, ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants (ter waarde van € 79,- excl. BTW)
 
 
Klik hier voor de inhoudsopgave van alle beschikbare Juridische Tools
 
Klik hier om u aan te melden als gebruiker van deze portal

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bankgarantie vragen? maak afspraken over gebruik van bankgarantie
algemene voorwaarden opstellen: kijk uit voor onredelijke algemene voorwaarden
garantie geven op uw producten: hoe zit het juridisch met garantie?
portal - tools voor de bv
kredietverzekering - let op polisvoorwaarden van een kredietverzekering
wat kan er zoal misgaan bij ontslag statutair bestuurder?
de aandeelhoudersovereenkomst: let op consistentie van aandeelhoudersovereenkomst
lease - wat zijn de valkuilen van lease?
aandeelhoudersovereenkomst - wat regelt u in een aandeelhoudersovereenkomst?
managementovereenkomst - wanneer is een managementovereenkomst nodig?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...