1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Hoe leidinggeven aan lastige medewerkers?

Geeft u dagelijks leiding dan zult u het zeker kunnen bevestigen: nogal wat medewerkers vertalen hun  problemen in ‘lastig manipuleergedrag’ naar u als manager. Zie hier één van de oorzaken voor het ontstaan van conflicten. In sommige gevallen niet eens gebaseerd op reële argumenten, maar gewoon omdat de medewerker z’n eigen problematiek (zakelijk of privé) vertaalt in manipuleergedrag naar u. Hij of zij manifesteert zich bijvoorbeeld door negatief dominant gedrag. En dat levert u de taak op van leidinggeven aan lastige medewerkers.

Kenmerkend gedrag
Lastige medewerkers worden gekenmerkt door dagelijks lastig gedrag. Vraagt u het uw medewerkers dan is iedereen het erover eens. Niet alleen u, ook anderen ervaren een lastige medewerker als moeilijk en lastig. Verdeelt u ze in een aantal verschillende typen dan herkent u ze gemakkelijker. Zo’n verdeling in typen lastige medewerkers is tamelijk arbitrair. Maar een aantal verschillende typen lastige medewerkers zult u onmiddellijk herkennen.
Bijvoorbeeld de autoritaire heerser die probeert iemand eronder te krijgen door verbaal geweld of sarcastische opmerkingen. Of de intrigant die via roddel probeert de ene medewerker uit te spelen tegen de andere. Of de “lolbroek” die tijdens een vergadering probeert de lachers op zijn hand te krijgen en u daarmee uw gezag als leidinggevende tracht te ondermijnen. Daarnaast heb je nog tot de verbeelding sprekende typen als “De klager”, “De doener”, “De ambtenaar” of de “Betweter” die het allemaal veel beter weet dan u.Indeling in typen
Lastig gedrag komt vaak voort uit het willen verbloemen van eigen onzekerheid, het “hun zin willen krijgen”, aandacht willen krijgen of omdat lastige medewerkers het gewoon leuk vinden.

De indeling in typetjes blijft subjectief en lang niet iedereen van uw lastige medewerkers past in zo’n hokje. Bedenk dat combinaties van typen lastige medewerkers ook mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een betweter die ook regelmatig de “lolbroek” uithangt. In HRM-Tools voor leidinggevenden worden acht verschillende typen behandeld en wordt per type aangegeven wat u het best kunt doen om het lastige gedrag te doen stoppen.

Doel bereiken
Bedenk dat lastige medewerkers op zich niet vervelend of lastig zijn maar op het werk lastig gedrag vertonen. Het is heel goed mogelijk dat een lastige werknemer in zijn vrije tijd allerminst het gedrag vertoont waar u zich als leidinggevende zo aan ergert. Lastig gedrag wordt dus bewust gebruikt om een bepaald doel te bereiken.

Hoe geeft u leiding?
Hoe geeft u dus leiding aan lastige medewerkers? Simpelweg door uzelf ongevoelig op te stellen voor lastig manipuleergedrag. Door er geen lucht aan te geven en er niet op te reageren. Dus door niet bang te worden, emotioneel te worden of boos te worden als uw medewerker zich weer eens op een hem of haar typerende wijze manifesteert. Door uw lastige medewerkers niet te belonen voor bijzonder gedrag houdt dit vanzelf op en ervaart u uw lastige medewerker niet langer als lastig.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants)

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
leidinggeven aan personeel: over consequent leidinggeven
kledingsvoorschriften op het werk: welke kledingvoorschriften kunt u opleggen?
hoe leidinggeven aan lastige medewerkers?
beoordelingsgesprek te belangrijk om te laten lopen!
arbeidsconflict en praktijk - wat kunt u bij een arbeidsconflict het best doen?
ruzie op het werk? wat te doen als werkgever?
problemen met uw werknemer? geef een officiële waarschuwing!
leiding geven vereist goed omgaan met verwachtingen
conflict met uw werknemer? ga verstandig met een conflict om!
werkoverleg: adviezen en tips voor een goede start


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).