1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Verlof en doktersbezoek: Welke rechten heeft uw werknemer?

Als werkgever krijgt u ongetwijfeld te maken met werknemers die in de baas zijn tijd naar tandarts, de fysiotherapeut of de dokter moeten. Bent u als werkgever verplicht om uw werknemer hiervoor een verlof te verlenen of niet? Hoe zit dat?

Wettelijk niets geregeld
Er is wettelijk niets geregeld over verlof voor doktersbezoek. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen hierover afspraken staan. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd de arts of tandarts bezoeken. Als het niet anders kan en de afspraak is onder werktijd, hoeven werknemers hiervoor vaak geen verlofuren in te leveren.In beginsel in eigen tijd
Uw werknemer moet in principe gewoon uren opnemen als hij onder werktijd naar de fysiotherapeut wil gaan. In dit geval kan hij er kennelijk ook voor kiezen om zich buiten werktijd te laten behandelen, want de fysiotherapeut hanteert ruime openingstijden.

De praktijk
Echter, als werkgever kunt u overwegen uw medewerker tegemoet te komen. Want deze werkt wellicht af en toe over of doet voor het bedrijf iets extra's wat niet direct in loon wordt uitbetaald. Geven en nemen dus. U heeft er overigens ook baat bij dat uw werknemer herstelt.
Als u zich hard opstelt en hem aan de regels wilt houden, bestaat de kans dat hij dwars gaat liggen en zich ziek meldt. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw werknemer de ene keer in eigen tijd en de daaropvolgende keer in de baas zijn tijd naar de fysiotherapeut gaat.

Meld u aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden
Wilt u meer weten over vormen van verlof en de rechten van u als werkgever en uw werknemer? Meld u dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor leidinggevenden.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).