1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Werknemer uit dienst? Hoe zit het met Vakantiedagen en Vakantiegeld?

De werkgever moet het reeds opgebouwde vakantiegeld over de afgelopen periode uitbetalen. Als een werknemer uit dienst gaat, zijn er meestal nog wat achterstallige betalingen die worden opgemaakt op een eindafrekening. De werknemer heeft vaak nog recht op uitbetaling van bijvoorbeeld opgebouwd vakantiegeld, niet opgenomen vakantiedagen en het laatste loon.

Eindafrekening en/of vaststellingsovereenkomst
U moet als werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst alles uitbetalen waarop uw werknemer recht heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor  zaken als nog te betalen loon, nog uitstaande vakantiedagen, vakantiegeld en/of een dertiende maand. In een eindafrekening moet u als werkgever deze zaken specificeren, vastleggen en vervolgens uitbetalen. Wilt u met uw werknemer afspreken dat deze afziet van dit soort vorderingen, dan moet u dat uitdrukkelijk overeenkomen, bij voorkeur via een vaststellingsovereenkomst.Vakantiedagen opnemen of uitbetalen
U kunt vervolgens met uw werknemer afspreken dat uw bedrijf de resterende vakantiedagen voor het einde van het dienstverband uitbetaalt. Opnemen kan natuurlijk ook. Uitbetalen moet gebeuren bij het einde van het dienstverband via een een afrekening, dit is inclusief vakantiegeld. Bij een volgende werkgever kan een werknemer, indien gewenst, de uitbetaalde vakantiedagen als onbetaald verlof opnemen.

Wilt u meer weten? Meld u vandaag nog aan! 
Wilt u als werkgever meer weten over hoe u het einde van een dienstverband van uw werknemer het best kunt afhandelen? Meld u dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor leidinggevenden.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).