1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Verjaring van Vakantiedagen Werknemer - Wat te doen?

Op 1 juli zijn volgens de nieuwe wetgeving de eerste verjaringstermijn van vakantiedagen van werknemers verlopen. Wat betekent dat voor u als werkgever? Wat moet u doen en wat kunt u doen als werkgever?

De gemiddelde Nederlandse werknemer spaart jaarlijks zo ongeveer achttien vakantiedagen. Neemt een werknemer jaarlijks te weinig vakantiedagen op dan ontstaat het zogenoemde vakantiedagenstuwmeer. Om een einde te maken aan vakantiedagenstuwmeren is op 1 januari 2012 nieuwe wetgeving van kracht geworden:

Werknemers mogen hun wettelijke vakantiedagen nog steeds opsparen: niet langer vijf jaar maar nog maar zes maanden na het jaar dat de dagen werden toegekend.

Gevolg: De wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd vervallen dus zes maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit geldt vanaf 2012 en niet voor eerder opgebouwde rechten.
Wat moet u als werkgever doen?

- Stel uw werknemer jaarlijks in de gelegenheid om in elk geval de minimale vakantie op te nemen.
- Werknemers geven hun vakantiewensen schriftelijk door aan de werkgever. Wanneer de werkgever niet binnen twee weken schriftelijk gewichtige redenen tegen de aanvraag aanvoert, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wens van de werknemer.
- Houd een goede administratie bij van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen van uw werknemer. De vervaltermijn van een half jaar geldt overigens niet voor de bovenwettelijke vakantiedagen, want deze blijven gewoon staan.
- Kijk uw CAO na. In de cao van uw sector of branche kan worden afgesproken dat wettelijke vakantiedagen langer geldig blijven.

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van personeel, arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten, enzovoort, meld u dan aan als gebruiker van HRM-Tools voor Leidinggevenden. U kunt dan gratis gebruik maken van onze Digitale Vragenservice voor Arbeidsrechtelijke vragen.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52

Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
vakantieplanner nuttig bij maken vakantieplanning voor uw werknemers
over ouderschapsverlof: werknemer wil minder gaan werken vanwege ouderschapverlof
hoe zit het met ziekte en vakantiedagen
vakantiedagen opsparen, opnemen en/of uitbetalen?
ouderschapverlof en werknemer: bepalingen rond opnemen ouderschapverlof
vakantiedagen en werknemer: wat u moet weten over vakantiedagen
digitale vakantie planner nuttig bij maken vakantie planning
vakantiedagen werknemers: registreer de vakantiedagen van uw werknemers nauwkeurig!
bijzonder verlof: bedrijven bepalen zelf invulling bijzonder verlof
onbetaald verlof voor uw werknemer: welke bepalingen gelden voor onbetaald verlof?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).