1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Erfbelasting - Belangrijke aandachtspunten Erfbelasting

ls iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Zij krijgen dan te maken met erfbelasting. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die een overledene achterlaat. Bijvoorbeeld een geldbedrag of een kostbaar voorwerp. 

Erfbelasting betalen
Ontvangt u een erfenis of schenking? Dan moet u wellicht erfbelasting of schenkbelasting betalen. Om te berekenen hoeveel erfbelasting of schenkbelasting u moet betalen, moet eerst de waarde van de erfenis of schenking worden vastgesteld. 


Erbelasting en verschillende waarden
Bij woningen wordt uitgegaan van de WOZ-waarde die staat op de WOZ-beschikking van het jaar van overlijden of schenken. Bij overige onroerende zaken en roerende zaken wordt uitgegaan van de marktwaarde op het moment van overlijden of schenken. Bij effecten wordt de waarde van de slotkoers op de dag voor overlijden of schenken aangehouden.
 
Aandachtspunten bij erfbelasting
Koopt u een woning voor een lager bedrag dan de marktwaarde? Dan is er ook sprake van een schenking. De waarde van die schenking is het verschil tussen de koopsom en de WOZ-waarde.
 
Koopt u een woning voor de marktwaarde en is de WOZ-waarde hoger? Dan zien wij dat verschil niet als een schenking.  

Speciale regels bij erfbelasting en waardebepaling
Er gelden speciale regels voor het bepalen van de waarde van een erfenis of schenking in de volgende situaties:

- U krijgt het vruchtgebruik van een som geld, effecten of onroerend goed.
- U krijgt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed.
- U krijgt een periodieke uitkering.
- U krijgt een verhuurde of verpachte woning.
- U hebt het vruchtgebruik van geld, effecten of onroerend goed als u er niet de eigenaar van bent, maar er wel gebruik van mag maken. Of van de opbrengsten (‘vruchten’) ervan.
 
U hebt de blote eigendom van geld, effecten of onroerend goed als u er wel de eigenaar van bent, maar er geen gebruik van mag maken. U mag ook geen gebruik maken van de opbrengsten ervan.

 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruik van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
erfbelasting - belangrijke aandachtspunten erfbelasting
estate planning - belangrijke punten mbt estate planning

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...