1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loonheffing - Belangrijke punten tav Loonheffing

Loonheffing is de belasting die de werkgever alvast aan de Belastingdienst betaalt, zodat de werknemer dat niet achteraf hoeft te doen. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting, premie volksverzekeringen. Dit zijn bijvoorbeeld AOW-premies.

Als u personeel in dienst heeft, moet u loonheffingen op het salaris inhouden. 

Wat is een loonheffing?
Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uw werknemer betaalt daardoor geen of minder inkomstenbelasting.
 
De Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Uw werknemer betaalt zelf een premie voor zijn ziektekostenverzekering. Deze bijdrage is het werkgeversdeel voor die ziektekostenverzekering.

Premies voor volksverzekeringen
Volksverzekeringen zijn verzekeringen voor ouderdom, overlijden en ziekte, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Wet langdurige zorg (Wlz, vroeger de AWBZ).
 
Premies voor werknemersverzekeringen
De werknemersverzekeringen zijn verzekeringen voor het verlies van inkomen als een werknemer werkloos, arbeidsongeschikt of ziek wordt, zoals de Werkloosheidswet (WW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).

Als werkgever betaalt u verschillende premies voor de werknemersverzekeringen:
 
Basispremie WAO/IVA/WGA.
Premie Werkhervattingskas. Hiermee draagt u als werkgever bij aan WGA- en ZW-uitkeringen voor flexwerkers.
Premie WW-Awf (Algemeen werkloosheidsfonds).
Premie sectorfonds. Het bedrijfsleven is voor de sectorpremie verdeeld in verschillende sectoren. In de ene bedrijfstak is het risico op werkloosheid groter dan in andere. Uw werkzaamheden bepalen bij welke sector u hoort en welke premie u moet betalen.

Als u zich bij de Belastingdienst aanmeldt als startende werkgever, geeft u aan wat uw werkzaamheden zijn. Binnen 8 weken na uw aanmelding krijgt u van de Belastingdienst een brief. Daarin staat onder welke sector uw onderneming valt. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.

 


Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bijtelling leaseauto voor uw werknemer
kilometerregistratie en fiscale bijtelling: leg de juiste gegevens vast in uw kilometerregistratie
fiscale bijtelling auto bij gebruik tijdelijke auto
loonadministratie: verschillende belangrijke wijzigingen voor uw loonadministratie
extra aandacht voor loonadministratie werknemers
inlenen personeel: let op uw inlenersaansprakelijkheid bij inlenen personeel
ketenaansprakelijkheid - wie is aansprakelijk bij ketenaansprakelijkheid?
loonheffing - belangrijke punten tav loonheffing
zzp-modelcontract als opvolger van de var
onkostenspeficicatie moet op de loonstrook

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...