1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Ontslag onder de nieuwe wet Werk en Zekerheid

Het ontslaan van een werknemer onder de nieuwe wet Werk en Zekerheid is minder gemakkelijk als onder de wetgeving die gold voor die tijd. Er zijn vier manieren om uw werknemer te ontslaan. 

Als werkgever en werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd hebben afgesloten, dan wordt dat ook wel een vast contract genoemd. Als een werknemer of een werkgever een vast contract wil beëindigen, dan houden ze allereerst rekening met de opzegtermijn.

Een werkgever kan het contract alleen beëindigen onder de volgende voorwaarden:
 
1. Als daar een redelijke grond voor is
2. Herplaatsing niet mogelijk is
3. Het UWV of de kantonrechter het ontslag vooraf heeft getoetst.

Bij een dringende reden kan de werkgever de werknemer op staande voet ontslaan.


Ook bij een ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is geen voorafgaande toets nodig.

Dit is geregeld in het ontslagrecht. Daarin is ook geregeld dat elke werknemer minstens twee jaar in dienst is geweest, bij ontslag recht heeft op een transitievergoeding. 

Overige mogelijkheden
Werkgever en werknemer kunnen er ook voor kiezen om een onderlinge beëindigingsovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst spreken ze af op welke dag de overeenkomst eindigt. Ook kunnen hierin afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een vergoeding en/of een investering in opleiding of een outplacementtraject.

Wilt u meer weten over mogelijkheden om uw werknemer te ontslaan onder het nieuwe arbeidsrecht en wilt u gebruik maken van de vele handige tools die speciaal voor het ontslagrecht zijn ontwikkeld. Meld u dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor leidinggevenden>

Adviesportal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Bent u leidinggevende of adviseur van ondernemers met personeel en wilt u beschikken over vele Rekenmodellen, Tekstmodellen en andere handige hulpmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor u als leidinggevende?

Meld u zich dan aan voor de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. U kunt de HRM-Tools dan 24 uur per dag raadplegen!

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen geheel gratis de 
Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
voorbeeldbrief ontslag op staande voet nuttig bij direct ontslag
ontslagvergoeding werknemer: wanneer wel ontslagvergoeding en wanneer niet?
beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden vraagt nodige aandacht
einde arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
ontslag op staande voet? ga weloverwogen over op ontslag op staande voet
over ontslag en vergoeding: wanneer wel ontslag vergoeding en wanneer niet?
arbeidsovereenkomst altijd schriftelijk opzeggen
proeftijd en ontslag: uitkijken bij ontslag binnen proeftijd
ontslagvergoeding: zowel werknemers als werkgevers kunnen ontslagvergoeding eisen
ontslag: wanneer is ontslag mogelijk en wanneer niet?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).