1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Zorg voor aparte Koopovereenkomst bij Aandelentransactie

Juridisch - Artikelen

De verkoop en overdracht van aandelen in een B.V. is aan de orde als er bijvoorbeeld sprake is van een bedrijfsoverdracht of wanneer er een partner in het bedrijf (bij)komt. Denk ook aan de mogelijkheid voor een veelbelovende werknemer om zich in uw bedrijf (vennootschap) in te kopen. 


Overeenkomst
Zorg in dat geval eerst voor een koopovereenkomst als juridische basis op grond waarvan de toekomstige aandeelhouder de afgesproken aandelen koopt. Maak daarbij onderscheid tussen de koop van de aandelen en de overdracht ervan. Bij het kopen van de aandelen blijkt overeenstemming uit een door partijen getekende koopovereenkomst. Om de koper van uw aandelen daadwerkelijk eigenaar te laten worden is overdracht van de aandelen nodig: levering via een akte bij de notaris. 

Risico's voor de koper
Bedenk als koper van aandelen van een BV dat u alle activiteiten en risico’s overneemt. Want bij de koop gaan alle rechten en plichten mee over naar de koper. Denk daarbij aan zaken als financieringen, personeel, bestaande overeenkomsten, contracten en schulden bij de fiscus. Bij de verkoop van aandelen is dus uitsluitend sprake van feitelijk aandeelhouderschap en eigendom. Risico's voor de verkoper
Meestal heeft de koper niet voldoende liquide middelen om de koopprijs ineens te kunnen voldoen. Daarom wordt er nog wel eens een lening verstrekt aan de kopende partij, met alle risico's vandien.

Daarnaast zijn er nog tal van andere aandachtspunten die goed geregeld moeten worden in een aparte koopovereenkomst. De kopende partij wil vaak bepaalde garanties met betrekking tot de onderneming. En de verkopende partij wil het een en ander geregeld hebben in een beëindigingsregeling. Een geschillenregeling bewijst zijn nut als na overdracht van de aandelen een geschil mocht ontstaan tussen de koper en de verkoper over de overdracht. 

Leg daarom alle gemaakte afspraken vast in een aparte koopovereenkomst van de aandelen. Denk daarbij aan het vastleggen van zaken als de prijs van de aandelen en hoe en wanneer (delen van) deze koopprijs zal worden betaald. 
 

Advies nodig?
Bent u voornemens om (een deel van) uw aandelen aan een andere partij te verkopen, bereid deze verkoop dan goed voor. En zorg voor een koopovereenkomst op maat voor de aandelentransactie.

Ga naar onze website: www.groenendaal.nu. Bel ons voor een goed advies: T. 06 55331513 (Johan Mulder).

 

Adviesportal Tools voor de BV, Juridisch up-to-date

Bent u DGA (of adviseert u DGA’s) en wilt u beschikken over de belangrijkste juridische tools om via uw BV optimaal te kunnen ondernemen, te kunnen samenwerken en te kunnen groeien?

Inclusief gratis Juridische Vragenservice met antwoorden op al uw vragen over Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld:
Een Model Aandeelhoudersovereenkomst;
Een Model Managementovereenkomst of;
Een Model Koopovereenkomst van Aandelen.

Meld u zich vandaag nog aan voor de portal Tools voor de BV.

Ontwikkeld speciaal voor u als aandeelhouder van een besloten vennootschap!

Een adviesportal die u 24 uur per dag kunt raadplegen!

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen geheel gratis de Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
samenwerken in bv via een managementovereenkomst
juridische problemen bij samenwerking binnen de bv
zorg voor aparte koopovereenkomst bij aandelentransactie
themanummer tools voor de bv
franchising - juridische aandachtspunten van franchising
zakelijke samenwerking - meest gemaakte fouten in zakelijke samenwerking
belangrijke onderdelen van uw leveringsvoorwaarden

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...