1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Arbeidsrecht gewijzigd met betrekking tot Waar en Wanneer werken

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet aanpassing arbeidsduur. Deze wet betekent voor u als werkgever dat uw werknemers aan uw bureau kunnen komen met het verzoek om andere werktijden en een andere werkplaats. Deze Wet flexibel werken is uitsluitend van toepassing op werkgevers met meer dan tien werknemers. Kleine bedrijven die dit aantal werknemers niet halen, blijven dus buiten schot
 
Flexibele werktijden
Naast een verzoek om het aantal uren aan te passen, kan uw werknemer u verzoeken om te mogen werken op andere tijden. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd zult u in principe moeten inwilligen, tenzij sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.


Flexibele werkplek
Ook kan uw werknemer u verzoeken om op een andere plek het werk te mogen doen. Bijvoorbeeld thuis. Een verzoek van uw werknemer om aanpassing van de werkplek moet u als werkgever overwegen. Wel is het zo dat u als leidinggevende de vrijheid heeft het verzoek van uw werknemer af te wijzen. Dat is alleen mogelijk door uw afwijzing voldoende te motiveren.
 
Wanneer kan uw werknemer een dergelijk verzoek indienen?
Uw werknemer kan een dergelijk verzoek tot aanpassing van arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd indienen als hij of zij minimaal een halfjaar bij u in dienst is. Verder is een belangrijke bepaling dat uw werknemer niet steeds weer opnieuw met korte onderbreking een verzoek kan indienen. Want uw werknemer moet hiermee een jaar wachten voordat weer een nieuw verzoek bij u kan worden ingediend.

Adviesportal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Bent u leidinggevende of adviseur van ondernemers met personeel en wilt u beschikken over vele Rekenmodellen, Tekstmodellen en andere handige hulpmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor u als leidinggevende?

Meld u zich dan aan voor de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden. U kunt de HRM-Tools dan 24 uur per dag raadplegen!

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen geheel gratis de Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Advies en hulp nodig van een deskundig Jurist Arbeidsrecht?

Heeft u als werkgever en/of opdrachtgever behoefte aan deskundige juridische ondersteuning?

Bijvoorbeeld op het gebied van:
- Het werken met Model- en Voorbeeldovereenkomsten (Opvolger van de VAR)
- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Het bepalen van uw personeelsbeleid.

Neem dan contact op met mr. drs. Johan Mulder van Groenendaal Juridisch Advies B.V. te Hilversum.

Hij geeft u praktisch advies, gericht op concreet resultaat tegen een betaalbaar tarief.

U kunt bellen met (T) 035 6 83 65 43 / 06 55 33 15 13

Kijk voor meer artikelen en informatie op groenendaal.nu

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).