1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Financieel Grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?

Een ondernemer die financieel grip wil houden op zijn bedrijf is dagelijks met zijn financieel management in de weer. Steeds weer gaat het om het maken van de juiste keuzes. Ga ik wel of niet investeren? Moet ik wel gaan bezuinigen en hoe dan?
 
De praktijk
Ondernemers beslissen vaak op gevoel ondersteund door de belangrijkste financiële data. Elke onderneming heeft wel een systeem om de financiële gang van zaken in de gaten te houden. Veelal levert dit alleen historische informatie op.

En dat is jammer want om de juiste overweging te kunnen maken of bepaalde keuzes ook daadwerkelijk het rendement van de onderneming verhogen, is een integrale benadering nodig. Onderlinge samenhang van trends en ontwikkelingen bewaken, daar gaat het om! Neemt de marktvraag af en blijven uw verkoopomzetten achter, dan moet u niet alleen uw verkopers stimuleren maar ook goed kijken naar de kosten. De volgende stappen zijn van belang voor een goed afgewogen aanpak van uw financiële zaken in het bedrijf.

Stap 1
Houd uw begroting binnen handbereik

Startpunt voor uw integrale aanpak is de begroting. In de begroting wordt, op basis van de verwachte ondernemingsactiviteiten en de gewenste personele en logistieke bezetting, de doelstelling voor het uiteindelijke rendement van uw onderneming weergegeven. Periodiek wordt nagegaan in hoeverre dit resultaat haalbaar blijft of dat er ingegrepen dient te worden.

Stap 2
Wat bepaalt het succes van uw bedrijf?

Om te bepalen óf er ingegrepen moet worden en op welke wijze, is het noodzakelijk dat u weet welke meetpunten het succes van uw onderneming weergeven. Bepaal deze meetpunten voor uw onderneming.

Voorbeeld
Stel u heeft een industriële onderneming waar veel projecten worden uitgevoerd. De belangrijkste meetpunten voor deze onderneming zijn:

de individuele projectresultaten;
de orderportefeuille;
de niet-productieve uren;
de algemene kosten;
de liquiditeitsontwikkeling
en de ouderdom van de debiteuren.


Al deze punten moeten op basis van de begroting in de vorm van opslagen worden verwerkt in uurtarieven en materiaalkosten. Maandelijks beoordeelt u vervolgens in hoeverre deze opslagen voldoende dekkend zijn. Stel ze bij als ze niet voldoende dekkend blijken te zijn.

Stap 3
Ligt mijn bedrijf nog wel op koers?

Om te weten of uw bedrijf nog op koers ligt, hoeft u slechts antwoord te geven op vijf vragen:
- Zijn onze projectresultaten positief?
- Worden er niet meer algemene uren gemaakt dan vooraf bepaald?
- Zijn onze algemene kosten lager dan begroot?
- Is er voldoende liquiditeit?
- Betalen onze debiteuren op tijd?


Het antwoord op elk van deze vragen heeft invloed op het rendement van uw onderneming en bepaalt of bijsturing nodig is. Ook kunt u aan de hand van deze meetpunten beoordelen hoe het rendement van uw onderneming verder kan worden verbeterd. Het effect van de keuzes van de onderneming worden zo zichtbaar gemaakt..

Stap 4
Blijf de belangrijkste meetpunten actief volgen

Het volgen van de verschillende meetpunten zoals liquiditeit, projectbewaking, werkkapitaal, overhead, improductieve uren en algemene kosten zorgt ervoor dat u financieel grip blijft houden op uw onderneming. Deze zogenoemde integrale benadering maakt het u mogelijk om voor uw onderneming verantwoord keuzes te maken.

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
maatregelen voor het beter beheersen van uw inkomende en uitgaande geldstromen
het volgen van een financi�le cursus
financieel grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?
zo doet u aan voorraadbeheer
hoe verbetert u uw cashflow
financieel management: besteed er dagelijks aandacht aan!
bezit uw bedrijf aandelen? let op de financi�le gevolgen
cashflow of kasstroomoverzicht: hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?
overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan
vijf adviezen voor een financieel gezond bedrijf

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.