1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Financieringsplan? Nuttiger dan u denkt!!

Bent u ondernemer en heeft u plannen voor bijvoorbeeld een uitbreiding, verhuizing of nieuwe producten dan begint u waarschijnlijk met het verwerken van uw ideeën in een businessplan.

Dit plan geeft inzicht in de volgende zaken:

- de uitwerking van de plannen
- de verwachte opbrengsten en kosten
- de benodigde investeringen
- de effecten op de organisatie van uw onderneming.

Al deze effecten worden, meestal door uw accountant verwerkt in een prognose voor de komende jaren. Als u als ondernemer op basis van de gemaakte plannen voldoende kans op succes verwacht, neemt u de beslissing om door te gaan en de benodigde financiële middelen te vergaren ter realisatie van uw plannen.

Eerst naar uw bank
De eerste weg naar financiering is vaak de weg naar uw huisbankier. Op zich kan dit prima mits u zich een aantal zaken realiseert:

- U krijgt slechts één mening over uw gemaakte financieringsplannen;
- De bank bekijkt of er binnen de regels van de desbetreffende bank mogelijkheden zijn tot financiering;
- De aangeboden oplossingen zijn beperkt tot de mogelijkheden die de betreffende bank kan aanbieden;
- Bij afwijzing van de financiering bestaat bij u als ondernemer een grote onzekerheid of uw plannen nu wel of niet financierbaar zijn. 


Vooraf een onafhankelijk financieringsplan
Laat u vooraf een onafhankelijk financieringsplan maken door bijvoorbeeld een financieringsadviseur dan krijgt u van te voren meer inzicht of en op welke wijze uw financiering kan worden gerealiseerd met het beste resultaat voor u als ondernemer.
Uw financieringsplan zit dan niet vast aan de bank. U kunt ook voorzien in diverse - ook niet-bancaire - bronnen van financiering. Zoals bijvoorbeeld risicokapitaal verstrekt door informal investors, onroerend goedfinanciering, trade-finance of factoring, lease of door combinatie van verschillende financieringsmogelijkheden.

Voorbeeld
Het volgende praktijkvoorbeeld illustreert dat een goed financieringsplan en de uitvoering daarvan alle mogelijkheden daadwerkelijk aan de orde laat komen.

Een goed lopend sportcentrum met een groeiend ledenaantal had dringend behoefte aan een groter pand. Er werd onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid van verhuizing naar een groter pand met een forse uitbreiding van de activiteiten. Het onderzoek naar de haalbaarheid gegeven de markt en de benodigde investeringen werd door een ervaren financieringsadviseur uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek was positief en ook de prognose van de adviseur gaf een positief beeld over de exploitatie na realisatie van de plannen.

Op zoek naar de benodigde financiële middelen bleek echter dat de huisbankier op basis van de daar geldende normen niet wilde financieren. Resultaat voor de ondernemer? Een aanzienlijk tijdsverlies bij de realisatie van zijn plannen en ook nog eens een grote onzekerheid over het doorgaan van de plannen.

Nabeschouwing
De problemen waren te voorzien geweest als er vooraf een doordacht financieringsplan was gemaakt. Er waren namelijk problemen met een laag eigen vermogen, te weinig zekerheid en geen eigen kapitaal. Na afwijzing door de bank heeft dezelfde ondernemer een via een financieringsadviseur een uitgekiend financieringsplan laten maken en laten uitvoeren. Doel was het verlagen van het bancaire financieringsbedrag, het zoeken naar eigen vermogen, het afdekken van het zekerheidstekort en het inbrengen van risicodragend kapitaal.

Door te onderhandelen met de verhuurder kon een gedeelte van de verbouwingskosten voor rekening komen van de verhuurder, die dit weer gedeeltelijk verrekende met de huur. De inbreng van de ondernemer (versterking van het vermogen) kon worden verhoogd door handig gebruik te maken van de overwaarde van zijn eigen woning. Nadat ook nog een participant gevonden was voor een behoorlijk bedrag, was het eigen vermogen versterkt en kon ook de bancaire financiering worden verlaagd.

Nu was de tijd rijp om naar een bank te gaan. In het zekerheidstekort werd voorzien door inbrengen van staatsgarantie en de bank was bereid op basis van het gepresenteerde financieringsplan alsnog tot financiering over te gaan. Inmiddels lag er ook een offerte van een andere bank. Na de oorspronkelijke afwijzing lagen nu twee offertes ter beoordeling aan de ondernemer.

Conclusie
Door het maken van een goed financieringsplan gekoppeld aan het businessplan kunnen te verwachten problemen van te voren worden ingeschat en opgelost. Hierdoor wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot. Door gebruik te maken van een gespecialiseerde financieringsadviseur  kunnen deze kansen verder worden vergroot omdat een onafhankelijk financieel adviseur, naast het opstellen van het financieringsplan, zorg kan dragen voor bancaire kennis aan de ene kant en het bemiddelen bij informal investors en andere vormen van financiering aan de andere kant.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
salarisberekening bij een eenmanszaak
zó beschikt u dagelijks over voldoende werkkapitaal in uw bedrijf
zó maakt u een financieringsplan
financieringsplan? nuttiger dan u denkt!!
financieel plan noodzakelijk voor een goede financi�le vertaling van uw businessplan
businessplan maken? adviezen voor financieel gedeelte businessplan
financiële begroting opstellen volgens de regels
over het ondernemingsplan: financiële vragen in het ondernemingsplan
het financi�le gedeelte van uw ondernemingsplan
banktegoeden: hoe zit het met de garantie van uw banktegoed?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.