1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Effectief verkopen aan Senioren

Inmiddels begint het bekend te raken onder ondernemers met oog voor trends. Senioren vormen een aantrekkelijke doelgroep omdat ze over tijd en geld beschikken. Bovendien is deze doelgroep relatief groot en nog steeds groeiende. Reclamebureaus maken serieus werk van senioren, financiële dienstverleners ontwikkelen speciale pakketten en huis-aan-huisbladen hebben aparte Senioren-pagina’s. De komende twintig jaar stijgt het aantal vijftig plussers met 75%. Wellicht herkent u zich erin en vraagt u zich af hoe u ouderen als klant het best kunt benaderen.

Schroom
Veel bedrijven voelen schroom of weerstand bij de aanpak van de seniorenmarkt. Ondermeer vanwege de volgende redenen.

• Het is lastig de juiste toon te treffen.
• Senioren voelen zich snel gestigmatiseerd als oud en behoeftig.
• Moeten senioren als aparte doelgroep worden benaderd of juist niet?
 
Begrijpelijke redenen, omdat ouderen het vaak vervelend vinden om op hun leeftijd te worden aangesproken. Het schrikbeeld van het grijze omaatje met bril en plastic regenkapje achter een boodschappenwagen doet ouderen al snel afhaken.Zodat u met uw speficiek gerichte reclameboodschap het risico loopt een averechts effect te bereiken.

Voorbeeld
De volgende voorbeelden illustreren dit.
‘Communiceren dat de levensverzekering die u verkoopt ideaal is voor 55-plussers’
‘Adverteren met een vakantieaanbieding voor de actieve 55-plusser’
‘Verkopen van een bepaald type fiets speciaal voor de oudere fietser’

Onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde communicatie-uitingen als 'vervelend' worden ervaren. Oudere consumenten zijn niet gesteld op advertentieteksten met kleine letters, het gebruik van verschillende kleuren in een tekst, harde muziek in winkels en snelle beeldwisseling. Verder geven ze aan stereotype beelden en teksten een hekel te hebben.

Tips
Let u daarom op de volgende tips als u de oudere consument wilt bereiken met uw reclame-uitingen.

• Wees terughoudend met het gebruik van de term 55-plus. Dit wordt als definitief ervaren terwijl u jongere consumenten min of meer uitsluit. Gebruik liever de term senior dat minder als een taboe wordt ervaren en een breder bereik heeft.

• Straal met uw communicatieboodschap iets positiefs uit. Vermijd de vermelding dat het om een hulpmiddel gaat. Bijvoorbeeld een Internet-cursus als een fijne tijdbesteding voor senioren of een speciale zaktelefoon zodat u altijd iemand kunt bereiken, wat er ook gebeurt. Formuleer uw boodschap in termen van vergroten van zelfredzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid etc.

Advies
Om de effectiviteit van reclame voor uw producten en diensten te vergroten kunt u ervoor kiezen om ouderen uit uw doelgroep te betrekken bij zowel de ontwikkeling als de verkoop van uw product of dienst. Bijvoorbeeld door het vormen van een panel die regelmatig uw voorstellen beoordeelt. Het bespaart u wellicht een marketingflop.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
marktinformatie voor een gedegen marketingplan of ondernemingsplan
hoe introduceer ik een nieuw product op de markt?
effectief verkopen aan senioren
haal meer uit uw marketingbegroting
stappenplan verkoop: hoe pakt u uw verkoop goed aan?
bedrijfsmissie: hoe ontwikkelt u een missie voor uw bedrijf?
benchmark nuttig voor uw bedrijf?Nieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.