1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Leasing: de mogelijkheden

Leasing is een vorm van objectgebonden financiering. Bij leasing worden de door u benodigde duurzame bedrijfsmiddelen (zoals auto's en machines) aangeschaft door de leasemaatschappij en vervolgens tegen een maandelijkse vergoeding aan u ter beschikking gesteld. Aflossing en rentebetaling vinden plaats in vooraf vastgestelde bedragen en termijnen. Vaak vindt achteraf verrekening plaats afhankelijk van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het leasecontract.

Vormen
Er zijn verschillende leasingvormen te onderscheiden. De twee meest voorkomende vormen van leasing zijn:

Financiële leasing

Bij financiële leasing spelen twee belangrijk kenmerken een rol:
• Het doel van financiële leasing is het uiteindelijk kopen van het leaseobject (het recht op het verwerven van eigendom)
Bij financiële leasing gaat het om een soort ‘koop op afbetaling’. De lessor doet de investering in het object en lessee betaalt periodiek een deel van de investeringskosten van de lessor terug. Lessor blijft echter gedurende de leasing termijn juridisch eigenaar van het object.

• De risico's van het gebruik van het geleasteleasde object zijn voor degene die het object leasseet, tenzij dit via gemaakte afspraken anders is bepaald
Het object wordt gedurende de leasetermijn door de lessee gebruikt en de lessee is degene die het risico voor het object heeft. Indien het geleasteleasde object voor de afloop van een leasetermijn defect raakt of schade oploopt, heeft de lessor over het algemeen niet de plicht om een nieuw object ter beschikking te stellen. Daarom moet u vaak bij financial leasing een verzekering afsluiten voor het te leasen leasdeobject.
Operationele leasing

• Het doel bij operationele leasing is het gebruik van een object. Bij operationele leasing gaat het om daadwerkelijk gebruik van een te leasen object gedurende een bepaalde periode.

• Het risico van gebreken aan het object gedurende de leasing termijn blijft in principe bij de lessor. Alle scores rond een te leasen object zijn voor rekening en risico van de lessor. Een belangrijk voordeel van deze leasingvorm is, dat u gebruik maakt van de expertise van de lessor.

Gevolgen voor de balans
Een relatief lage solvabiliteit is nadelig voor bedrijven die een krediet willen aanvragen bij banken of handelspartners. Zij beoordelen een onderneming immers onder meer op solvabiliteit.

Operationele leasing heeft gunstige gevolgen voor uw balanspositie. De verhouding tussen uw eigen vermogen en uw vreemd vermogen wordt namelijk verbeterd door een zogenoemde ‘off-balance financiering’. Een via operational leasing geleast object verschijnt niet op uw balans. Voor het geleaste object is geen lening nodig waardoor uw solvabiliteit groter is dan in een situatie waarbij u het betreffende object had moeten aanschaffen.De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
laatste kans starters als bank financieringsaanvraag afwijst
welke subsidies zijn er voor ondernemers?
kapitaal voor snelgroeiend bedrijf
zelfstandigenfonds voor zzp ers
financiële hulp bij een snelle groei van uw bedrijf
goede perspectieven en toch geen bankkrediet?
uitdagerskrediet voor u in het verschiet?
uw ondernemingsvorm moet passen bij de optimale financiering
aandachtspunten bij een kredietaanvraag
alle financieringsmogelijkheden op een rij...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.