1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Met een Voor- en Nacalculatie grip op winstgevendheid van uw producten

Een voorcalculatie is de berekening van de kosten die u verwacht te moeten maken om een product te maken. Deze berekening wordt gemaakt voordat u met de productie begint en is dus een raming. Een nacalculatie is een berekening van de kosten die gemaakt zijn om het product te maken. Dit is een berekening achteraf.

Vergelijking
Bij de vergelijking van de voor- en nacalculatie blijken er verschillen te zijn. In de eerste plaats moet worden nagegaan of er fouten in de registratie zijn gemaakt. Hoe eenvoudig wordt materiaal op een verkeerde order geboekt, of vergeet iemand af te klokken op een order en werkt aan de nieuwe order op de uren van de oude order.
Er kunnen drie soorten verschillen ontstaan:

Efficiency verschillen
Dit zijn verschillen in hoeveelheden (materiaal, uren);

Prijsverschillen
Afwijkingen door veranderingen in prijzen (b.v. energiekosten zijn gestegen, de loonkosten vallen hoger uit dan verwacht) ontstaat ten opzichte van de aannamen in de kostprijs.

Bezettingsverschillen
Afwijking van de begrote man-/ machine uren in het bedrijf.

Prijsverschillen worden direct zichtbaar als het gaat om direct aan de order toe te wijzen kosten. Verschillen in indirecte kosten zult u pas kunnen opmerken als u de uitgangspunten voor de kostprijs vergelijkt met de werkelijk uitgaven (b.v. een foutief ingeschatte huurverhoging).

Zo wordt een bezettingsverschil zichtbaar als u bij een productieorder van enige omvang een voorcalculatie én een nacalculatie maakt. Door vergelijking kunnen bij belangrijke verschillen direct maatregelen worden genomen om bij te sturen. Vergelijking over een bepaalde periode doet u door alle voor- en nacalculaties van orders die gereed zijn gekomen in een bepaalde periode bij elkaar op te tellen. U kunt dan kijken naar verschillen tussen de opgetelde voor- en nacalculatie. U kunt ook de totalen (b.v. machine uren) vergelijken met de doelstelling waarop de door u berekende kostprijs is gebaseerd.
De berekening voor een productiebedrijf
In een industriële onderneming of productieonderneming worden met behulp van machines en/of mensen grondstoffen verwerkt tot eindproducten of producten voor andere bedrijven (bijv. halffabrikaten). Er is sprake van stukproductie als een product wordt vervaardigd of een dienst wordt geleverd conform de wensen van uw klanten. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan uw product, zoals materiaalkosten en arbeidsuren. Indirecte kosten zijn daaraan niet rechtstreeks toe te rekenen. Het gaat dan om kosten die voor verschillende producten worden gemaakt, zoals administratiekosten of kosten voor huisvesting.

De indirecte kosten kunt u op een aantal manieren uitrekenen. Namelijk in een percentage van de materiaalkosten, of de arbeidskosten, of in een percentage van de totale directe kosten.

De primitieve opslagmethode is een manier om de verkoopprijs te berekenen door het gebruiken van een opslagpercentage van een deel of het totaal van de directe kosten. Bij de verfijnde opslagmethode wordt gebruik gemaakt van verschillende opslagpercentages.
De fabricagekostprijs is de kostprijs die alleen de fabricagekosten bevat. De commerciële kostprijs is de fabricagekostprijs verhoogd met de verkoopkosten.

Heeft u een productiebedrijf en wilt u zelf snel en goed een voor- en een nacalculatie kunnen maken per order en/of per periode? Meld u dan aan als gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen (FSO). U kunt dan voor het maken van een voorcalculatie en een nacalculatie voor een stukproductie van een productiebedrijf gebruik maken van een speciaal hiervoor ontwikkeld Rekenmodel.
 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 

Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
heeft ons bedrijf wel winst gemaakt?
aandacht voor uw bedrijfsrendement
met een voor- en nacalculatie grip op winstgevendheid van uw producten
houd de brutomarge van uw producten in de gaten

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.