1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Kostprijsberekeningen moet iedere ondernemer kunnen maken

Laten uw jaarcijfers te wensen over of heeft u het gevoel dat uw nettowinst veel hoger kan? Dan is een kostenanalyse voor de hand liggend. Om ervoor te zorgen dat de resultaten in de komende periode gaan verbeteren. Een van de methoden om tot een juist inzicht te komen in het bedrijfsgebeuren is een kostenstructuuronderzoek. Wanneer wordt gesproken over een kostenstructuuronderzoek wordt vaak alleen gedacht aan een op de bestaande situatie gebaseerde calculatienormen, die het middel zijn om zijn verkoopprijs te bepalen.

In de praktijk grijpt een bedrijf nog wel eens (te) snel naar een prijsverhoging, waarmee het risico bestaat van een “zich de markt prijzen”. Of men conformeert zich aan een branchegemiddelde zonder te weten of gemiddelde tarieven wel toereikend zijn. Bij het opzetten van een goede kostprijsberekening is het juist van belang uit te gaan van normen voor het bedrijf, die als normaal haalbaar gelden. Dit geldt zowel voor de man- en machine bezetting als voor de kosten. We spreken dan ook van een normatieve kostprijs.

Het gaat erom dat u als ondernemer bij de berekening goede normen hanteert. Een goed opgezette kostprijs dient namelijk niet alleen om uurtarieven en diverse opslagpercentages te bepalen, doch kan verschillende functies vervullen.


Geen onnodige kosten verrekenen
Neem alleen noodzakelijk en onvermijdelijke kosten voor een doelmatige productie op in de kostprijscalculatie. Wanneer materiaal wordt verspild of door een fout in de bewerking voor de betreffende order niet meer bruikbaar is, zijn er wel offers gebracht (kosten gemaakt), doch deze zijn als vermijdbaar te beschouwen. Ze worden dus niet in de kostprijscalculatie opgenomen als kosten.

Kostendragers
De producten waaraan kosten worden toegerekend noemen we de kostendragers. Behalve het begrip kosten kennen we ook het begrip uitgaven. Opgevoerde kosten behoeven nog geen uitgave te betekenen. Als bijvoorbeeld uw echtgenote in de zaak meewerkt en hiervoor geen salaris ontvangt zijn er geen uitgaven. Doch voor deze inspanning wordt in de kostprijs wel een bedrag opgenomen. Hetzelfde gebeurt als u als ondernemer genoegen neemt met een te laag loon. In de kostprijs wordt wel het normale loon verwerkt. Omgekeerd behoeven niet alle uitgaven kosten te zijn. De aflossing van een lening is een uitgave. Dit is echter een aflossing van een schuld en geen betaling van gemaakte kosten.
Systemen van kostprijsberekening
Er zijn verschillende systemen van kostprijsberekening zoals:
- Integrale kostprijs
- Differentiële kostprijs
- Standaard kostprijs
- Direct kosting 

Functies  van een kostprijsberekening
Een kostprijsberekening kan voor u een aantal verschillende functies hebben. Bijvoorbeeld een hulpmiddel bij het beoordelen van uw verkoopprijs, een  hulpmiddel bij uw assortimentskeuze of bij de keuze van uw productiemiddelen (investeringsbeleid). Maar ook heeft u een kostprijsberekening nodig voor een beoordeling van een orderresultaat (maken we nog winst?), de toetsing van uw uitgangspunten bij uw kostprijsberekening. Denk ook aan zaken als - beoordeling van uw efficiency, of u moet uitbesteden of niet of de de vraag of uw balanswaardering van onder handen werk wel correct is.

Voorbeeld
De verkoopprijs is het, met de afnemer, overeengekomen bedrag waarvoor de goederen/diensten zullen worden geleverd. Of u als ondernemer een order tegen een bepaalde verkoopprijs accepteert, hangt van diverse factoren af. In geval van onderbezetting kan het voorkomen dat u (incidenteel) een order met verlies accepteert. Een kostprijsberekening is dan noodzakelijk om u als ondernemer inzicht te geven in de te verwachten winst of verlies. Dit is de basis voor uw beslissing een order al dan niet te accepteren.

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 

Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
bereken uw uurtarief/dagtarief op maat
welke declaratiemethode kiest u?
uren schrijven lastig voor consultants
kostprijsberekening: geen bedrijf kan zonder!
kostprijsberekeningen moet iedere ondernemer kunnen maken
maak regelmatig een kostprijsberekening voor een goed rendement
over kostprijs berekening: maak regelmatig een kostprijs berekening
urenregistratie voor uw bedrijf? zo maakt u een goede urenregistratie...
de prijs van uw product of dienst
kostprijs - hoe bepaalt u uw kostprijs?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.