1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Overwerk in de praktijk: Kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?

In veel bedrijven is er sprake van overwerk door het personeel. Mag u als leidinggevende uw personeel overwerk verplichten?Aan welke regels moet u zich als werkgever houden bij het opleggen van overwerk?

Wanneer overwerk?
Van overwerk is sprake wanneer uw werknemer incidenteel meer uren werkt dan in het arbeidscontract is afgesproken. ‘Incidenteel' geeft al aan dat het bij overwerk om een afwijking van de normale situatie moet gaan. Wanneer u als leidinggevende overwerk gaat inroosteren, is er eigenlijk geen sprake meer van overwerk. Het gaat dan om een bezettingsprobleem die u zo snel mogelijk moet oplossen. Overwerk is altijd incidenteel van aard.

Overwerk weigeren of niet?
Uw werknemer mag overwerk niet zomaar weigeren. De wet zegt namelijk dat de werknemer zich ‘redelijk' moet opstellen, zeker als bij overwerk het bedrijfsbelang in het geding is. In veel CAO's worden oudere werknemers vrijgesteld van de verplichting tot overwerk. In de meeste CAO's staan afspraken over toeslagen (extra salaris of extra vrije tijd) voor overwerk. Deze toeslagen voor overwerk variëren zo tussen de 25 tot 50 procent.
Grenzen aan overwerk
Omdat te lang achter elkaar werken gezondheidsklachten kan opleveren, stelt de Arbeidstijdenwet grenzen aan overwerk. Namelijk grenzen aan het aantal uren dat iemand in een bepaalde periode overwerk mag verrichten. Net als voor de normale arbeidstijden zijn er voor overwerk standaardnormen (vastgelegd in de Standaardregeling) en zogenoemde overlegnormen (vastgelegd in de zogenoemde Overlegregeling):

Aantallen uren en overwerk
Standaardregeling (incl. overwerk)
11 uur per dienst
55 uur per week
585 uur per 13 weken (is gemiddeld 45 uur per week)

Overlegregeling (incl. overwerk):
12 uur per dienst
60 uur per week
624 uur per 13 weken (is gemiddeld 48 uur per week)

Wilt u meer weten over overwerk en de Arbeidstijdenwet en de regelingen dan kunt u een samenvatting downloaden of surfen naar de site van FNV bondgenoten.


HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 


Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).