1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Reiskostenvergoeding altijd verplicht verstrekken?

Of u als werkgever reiskosten moet vergoeden hangt af van uw contract, bedrijfsreglement of CAO. In veel CAO's zijn afspraken gemaakt over reiskostenvergoeding. Als u onder een CAO valt, dan moet u zich in ieder geval hieraan houden. Raadpleeg daarom uw CAO.

In veel gevallen is er ook iets in het bedrijfsreglement of het handboek opgenomen over reiskostenvergoeding. Deze documenten over reiskostenvergoeding gelden juridisch als onderdeel van het arbeidscontract. Als u niet onder een CAO valt en uw bedrijf kent geen bedrijfsreglement of handboek heeft waarin reiskostenvergoeding geregeld is, dan kan uw werknemer geen reiskostenvergoeding eisen.

Ben ik verplicht reiskostenvergoeding te geven aan mijn personeel?
Is in uw CAO is geen bepaling opgenomen over reiskostenvergoeding, dan betekent dit dat u niet verplicht bent deze te vergoeden. Mocht u de reiskosten van uw werknemers wel willen vergoeden, gelden de fiscale regels.
Indien uw werknemer met de auto gaat, mag u maximaal 19 eurocent per kilometer onbelast vergoeden.

Reiskostenvergoeding en Openbaar vervoer
Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, mag u kiezen: u kunt maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden, maar u mag ook de werkelijke reiskosten onbelast vergoeden. U hoeft daarbij geen rekening te houden met een vertragingsvergoeding die door de Nederlandse Spoorwegen is toegekend.
Reiskostenvergoeding voor gedeeltelijk openbaar vervoer
Een werknemer die de reisafstand gedeeltelijk aflegt met eigen vervoer en gedeeltelijk met het openbaar vervoer, mag u voor de volledige reisafstand een onbelaste reiskostenvergoeding geven van € 0,19 per kilometer. In plaats daarvan mag u ook de werkelijke kosten van het openbaar vervoer onbelast vergoeden, vermeerderd met maximaal € 0,19 per kilometer die met eigen vervoer is gereisd.

Reiskostenvergoeding en belastingdienst
De belastingdienst stelt de volgende voorwaarden voor de vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van het openbaar vervoer:
- De werknemer overhandigt de vervoerbewijzen aan u zodra ze niet meer geldig zijn;
- U administreert de vervoerbewijzen per werknemer;
- In uw administratie kan een directe en eenduidige relatie worden gelegd tussen de verstrekte vergoeding en de ingeleverde vervoerbewijzen;
- U houdt de geadministreerde vervoerbewijzen beschikbaar voor controle.
Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp en gebruik maken van de vele handige tools en documenten op het gebied van HRM. Bijvoorbeeld op het gebied van het verstrekken van reiskostenvergoeding?
Klik dan hier voor informatie over HRM-Tools voor leidinggevenden 

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
personeelsdossier: digitale en papieren bewaarplaats voor werkgever
werkgever: let op bij het verstrekken van werknemersgegevens aan derden
welk identiteitsbewijs is nodig voor de identificatieplicht?
loonstrookje verplicht verstrekken aan werknemer
reiskostenvergoeding altijd verplicht verstrekken?
personeelsdossier en inzagerecht in personeelsdossier - hoe zit dat?
overuren werknemers: wat doet u met teveel overuren?
overwerk en uitbetalen: overwerk gebonden aan regels
inzagerecht personeelsdossier: mag uw werknemer uw personeelsdossier inzien?
bent u als werkgever verplicht een kopie van het personeelsdossier te verstrekken?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).