1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Financieel Management: Besteed er dagelijks aandacht aan!

Bij financieel management in uw bedrijf gaat het om het beheren van de geldstromen naar onder meer leveranciers, afnemers en medewerkers. Regelmatig aandacht voor uw financieel management is dé manier om uw beleid te sturen omdat het laat ziet wat uw bedrijf presteert. Dat is zeker het geval als u in het kader van financieel management uw financiële administratie maandelijks bijhoudt. Zodat u snel kunt bijsturen als de realisatie niet gelijk loopt met uw begroting. Uw financiële verslaggeving is in het kader van Financieel Management een weergave van wat door uw bedrijf is gepresteerd.

Financieel Management: Administratie op orde
Ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie hebben een kleinere kans failliet te gaan. Daarbij is het verplicht om een administratie te voeren: de bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming moeten vastgelegd zijn. Een ondernemer is verder verplicht de administratie zeven jaar te bewaren. Goed Financieel Management begint dus met een gedegen financiële administratie.

Hiermee krijgt u inzicht in:
• De werkelijk kosten die u kunt vergelijken met de begrote kosten of de gemiddelde kosten binnen uw branche.
• Het reilen en zeilen van uw onderneming; stijgt de winst en blijven de kosten binnen de marges?
• De kostprijs van uw product. U kunt zien of de brutomarge moet worden aangepast in de prijs. Veel ondernemers laten zich leiden door marktprijzen. In het kader van financieel management komt u er snel achter of dit ook verstandig is.
• Uw debiteurenbeheer. Met een actuele boekhouding is dit beter (bij) te sturen. Het blijkt dat in het midden- en kleinbedrijf veel geld verloren gaat door slecht debiteurenbeheer. Dit geldt overigens ook voor voorraadbeheer.
• Ook uw privé-uitgaven zijn onderdeel van een goed financieel management. Zijn ze in evenwicht met uw gerealiseerde bedrijfsresultaat?
• Een belangrijk aandachtspunt in het kader van financieel management is de ontwikkeling van liquiditeiten. Hierdoor kunt u, mocht dat nodig zijn, tijdig geld opzij zetten of een financier in de arm nemen.


Financieel Management: efficiënt beheer
• Discipline is bij financieel management het belangrijkste: besteed wekelijks even aandacht aan uw financiën: loopt alles nog goed. Zijn we nog in lijn met de begroting en prognoses? Welke vorderingen lopen er nog? Dwing een betalingsdiscipline af bij anderen door zelf de zaken correct af te handelen en goed bij te houden. Door voldoende aandacht voor financieel management kunt u gemakkelijk en snel bijsturen als er iets mis dreigt te lopen.
• Maak maandelijks een afspraak met uw accountant om uw maandcijfers te laten toelichten. U kunt ook een financieel maandverslag vragen van uw accountant. Het is belangrijk om maandelijks te bekijken of de werkelijkheid correspondeert met wat u hebt begroot zodat u snel kunt bijsturen waar nodig: Voldoet de omzet? Voldoen de marges? Zijn de kosten niet te hoog?
• Stel in het lopende jaar de begroting op voor het komende jaar: de begrote omzet, de kosten en de investeringen.
• Elektronische boekhoudprogramma’s/administratieve software maken het mogelijk efficiënter te werken. Let op dat uw software aansluit op de software van uw accountant, zodat hij uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
maatregelen voor het beter beheersen van uw inkomende en uitgaande geldstromen
het volgen van een financi�le cursus
financieel grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?
zo doet u aan voorraadbeheer
hoe verbetert u uw cashflow
financieel management: besteed er dagelijks aandacht aan!
bezit uw bedrijf aandelen? let op de financi�le gevolgen
cashflow of kasstroomoverzicht: hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?
overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan
vijf adviezen voor een financieel gezond bedrijf

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.