1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Toeslag Overwerk: wanneer wel en wanneer niet?

Als uw fulltime werknemer langer werkt dan volgens zijn arbeidsovereenkomst is afgesproken, is er sprake van overwerk. In principe kan uw werknemer worden verplicht om over te werken als bedrijfsomstandigheden – van tijdelijke aard – daartoe aanleiding geven, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Geen wettelijke bepalingen Toeslag Overwerk
In de wet staat niets over de betaling en de hoogte van een toeslag voor overwerk. Meestal wordt in een cao of in de arbeidsovereenkomst bepaald of en hoeveel bij overwerk moet worden betaald. Ook kan in plaats van een toeslag voor overwerk een tijd-voor-tijdregeling van toepassing zijn (compensatie van overgewerkte tijd met vrije tijd) of een combinatie van tijd-voor-tijd- en een overwerkvergoeding.
Toeslag Overwerk ook voor parttimers?
Als een parttimer meer uren werkt dan is afgesproken, maakt hij geen overuren. Hij moet dan wel de meeruren betaald krijgen, maar de werkgever is geen overwerkvergoeding verschuldigd. In de meeste cao’s is geregeld dat er pas sprake is van overwerk als de werknemer meer uren werkt dan de normale arbeidsduur voor fulltimers. In dat geval geldt de overwerkregeling van fulltimers, ook als er geen cao van toepassing is.

ORT als toeslag voor overwerk?
Een onregelmatigheidstoeslag (ORT) geldt voor werk op onregelmatige arbeidstijden, zoals zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. Ook de vroege ochtend (voor 06.00 uur) wordt als onregelmatige arbeidstijd beschouwd. Deze toeslag komt bijvoorbeeld voor in het ziekenhuiswezen, verzorgings- en verpleeghuizen en in industriële bedrijven. Het recht op een ORT is vaak in de cao of de arbeidsovereenkomst opgenomen. Soms wordt op een andere manier een toeslag geregeld, bijvoorbeeld in het rooster waarin de werkgever de arbeidstijden vastlegt. Bij de betreffende arbeidstijd kan dan het toeslagpercentage vermeld staan.
Hoogte toeslag voor overwerk
De hoogte van de toeslag voor overwerk kan variëren naar gelang het tijdstip waarop de werkzaamheden worden verricht. Een nachtdienstvergoeding is een (extra) vergoeding voor het werken gedurende de nachtelijke uren. De vergoeding is vaak een bepaald percentage van het uurloon. De nachtdienstvergoeding is brutoloon, waarover loonheffing en premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden.

Toeslag voor overwerk en slaapdiensten/aanwezigheidsdiensten
Van slaapdiensten of aanwezigheidsdiensten is sprake als werknemers ’s nachts dienst hebben en deze diensten op het werk slapend mogen doorbrengen. Zulke diensten komen veel voor in de zorgsector en bijvoorbeeld bij de brandweer. Het Europese Hof heeft bepaald dat slaapdiensten gelden als werktijd. Ook wanneer de werknemer de hele nacht heeft kunnen doorslapen, heeft hij dus recht op loon over de ingeroosterde uren.

Toeslag voor overwerk en de Arbeidstijdenwet
De aanwezigheidsuren tellen volledig mee in het kader van de Arbeidstijdenwet. In 2007 is in deze wet een ruimere regeling voor aanwezigheidsdiensten ingevoerd. Met ingang van 1 februari 2008 zijn nieuwe regels van kracht met betrekking tot het aantal uren per aanwezigheidsdienst, het aantal opeenvolgende diensten en de rusttijd tussen twee diensten.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
moet u als werkgever nu die boete van uw werknemer betalen?
overwerk in de praktijk: kunt u overwerk voor uw werknemers verplicht stellen?
leaseauto inleveren bij ziekte werknemer?
over minder werken: er zijn omstandigheden die minder werken kunnen verhinderen
wanneer is sprake van reistijd en wanneer van arbeidstijd?
toeslag overwerk: wanneer wel en wanneer niet?
reiskosten vergoeding is voor u als werkgever geen verplichting
overwerktoeslag: wanneer wel en wanneer geen overwerktoeslag?
over reiskostenvergoeding: bepalen van hoogte reiskostenvergoeding blijft maatwerk
wanneer is reistijd ook werktijd?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).