1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Financieel Plan noodzakelijk voor een goede financi�le vertaling van uw businessplan

Het Financieel Plan geeft als onderdeel van het ondernemingsplan inzicht geven in de financiële behoeftes en mogelijkheden van uw onderneming. In een financieel plan vertaalt u uw marketingplan in harde doelstellingen. De financiële uiteenzetting in uw financieel plan geeft inzicht in de risico’s, de kosten en baten en de omzet. Kortom het geeft antwoord op de vraag of uw bedrijf financieel levensvatbaar is en zal blijven als u uw ondernemingsplan gaat uitvoeren. In dit artikel aandacht voor de inhoud van een gedegen Financieel Plan.

Interesse van financiers in uw Financieel Plan
Ook financiers zullen dit gedeelte kritisch bekijken. Om hen vertrouwen te geven in uw onderneming, neemt u in elk geval in uw financieel plan op een Investeringsplan, een Financieringsplan, een Exploitatiebegroting en een Liquiditeitsbegroting.

Onderdeel Financieel Plan: Een Investeringsplan
Een eerste vraag in het kader van het schrijven van een Financieel Plan is: Waarin gaat u investeren? In grond, bedrijfsruimte of apparatuur? Welke (aanloop)kosten zijn daarmee gemoeid? Welke bedrijfsmiddelen hebt u nodig om te starten? Bij de inventarisatie van de middelen die nodig zijn om het bedrijf te starten, komen in uw Financieringsplan bij het onderdeel Investeringsplan drie zaken aan de orde:

- De vaste activa (bedrijfsmiddelen waarover u langer dan een jaar beschikt, zoals gebouwen, machines en vervoermiddelen).
- Vlottende activa (bedrijfsmiddelen waarover u korter dan een jaar beschikt, zoals voorraden en vorderingen.
- Aanloopkosten (kosten om te starten en kosten van het levensonderhoud in de eerste periode).

Onderdeel Financieel Plan: Het Financieringsplan
Een volgende vraag bij het maken van een Financieel Plan is: Hoe komt u aan geld om te investeren? Als u investeringen moet doen voor uw bedrijf en u uw ondernemingsplan niet (volledig) zelf kunt financieren (met eigen vermogen), dan zijn er ook nog andere manieren om aan geld (vreemd vermogen) te komen. Vormen van financiering kunnen zijn het lenen van geld, Leasing (Financial Lease of Operational Lease), Factoring (voorfinancieren van uw debiteuren) of een bijzondere financiële regeling, zoals de Borgstelling MKB Kredieten. Heeft u relatief veel geld nodig voor het realiseren van uw Financieel Plan dan kan een investeerder (informal investor of een Participatiemaatschappij soms een oplossing bieden naast bijvoorbeeld een regionale ontwikkelingsmaatschappijen of een bepaald fonds (zoals het IOP fonds (Innovatiegericht Onderzoek Programma))

Onderdeel Financieel Plan: De Exploitatiebegroting
Ook geeft een goed Financieel Plan antwoord op de vraag: Wat is de verwachte omzet van uw onderneming? Met welke uitgaven heeft u te maken? Het is belangrijk om uw omzetprognose te vergelijken met de gemiddelde omzet in uw branche en eventuele afwijkingen te toe te lichten. Financiers zullen dit ook doen. Zij zullen ook letten op de rentabiliteit (de vraag of uw onderneming voldoende winst maakt om de rente en aflossing te betalen) en de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen en ‘vreemd’ vermogen). De schatting van de omzet in het marketingplan is het uitgangspunt voor de exploitatiebegroting. Door de inkoop en alle andere kosten van de geschatte omzet af te trekken, krijgt u een beeld van de verwachte nettowinst (vóór belastingen). Daarnaast is het van belang in uw Financieel Plan te vermelden hoe u de aanloopperiode denkt door te komen. Zeker in het begin zult u kosten moeten maken terwijl daar geen of weinig inkomsten tegenover staan. In de praktijk gebeurt het nog wel eens dat in een Financieel Plan dit onderdeel ontbreekt of te weinig aandacht krijgt.

Onderdeel Financieel Plan: De Liquiditeitsbegroting
Welke ontvangsten en uitgaven komen wanneer? De liquiditeitsbegroting laat zien of inkomsten en uitgaven gelijk opgaan. Het is een hulpmiddel om bijvoorbeeld de investeringsruimte en financieringsbehoefte te bepalen. Het is handig om in uw Financieel Plan een planning per maand te maken, zeker voor het eerste jaar. In de liquiditeitsbegroting van uw Financieel Plan staat per periode welke ontvangsten en uitgaven te verwachten zijn. Overzichten van een maand, een kwartaal en een jaar zijn in de praktijk vaak voldoende. Hoe langer de begrotingstermijn, hoe onbetrouwbaarder (lees: subjectiever) de cijfers worden. De inschattingen baseert u op het investerings- en financieringsplan en op de exploitatiebegroting uit uw Financieel Plan.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
salarisberekening bij een eenmanszaak
z beschikt u dagelijks over voldoende werkkapitaal in uw bedrijf
z maakt u een financieringsplan
financieringsplan? nuttiger dan u denkt!!
financieel plan noodzakelijk voor een goede financi�le vertaling van uw businessplan
businessplan maken? adviezen voor financieel gedeelte businessplan
financile begroting opstellen volgens de regels
over het ondernemingsplan: financile vragen in het ondernemingsplan
het financi�le gedeelte van uw ondernemingsplan
banktegoeden: hoe zit het met de garantie van uw banktegoed?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.