1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!

Een liquiditeitsprognose (ook wel cashflowbegroting genoemd) geeft antwoord op de vraag hoe u volgend jaar zult draaien en uw rekeningen kunt blijven betalen. Het opstellen van een liquiditeitsprognose is zeker nuttig. De volgende aandachtspunten hebben betrekking op het nut van het opstellen van een liquiditeitsprognose.
 
Liquiditeitsprognose maken
U maakt een liquiditeitsprognose of een cashflowbegroting door simpelweg uw bedrijfsinkomsten en bedrijfsuitgaven per periode tegenover elkaar te zetten. Zonder het opstellen van een liquiditeitsprognose is lenen bij een bank voor u erg moeilijk. Zonder een liquiditeitsprognose krijgt u geen goed inzicht in een aantal belangrijke zaken. Zoals de financiële huishouding van uw bedrijf, uw overlevingskansen in mindere tijden, uw  groeikansen, uw investeringsmogelijkheden en in uw cashmanagement.
Noodzaak liquiditeitsprognose vanwege voortbestaan bedrijf

Met name in tijden van economische tegenslagen of grote investeringen kan het nalaten van het opstellen van een liquiditeitsprognose leiden tot de ondergang van uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld een grote investering doen terwijl uw bedrijf dit helemaal niet kan opbrengen.

Liquiditeitsprognose voor opbrengsten en kosten
Naast nuttig financieel inzicht zorgt het opstellen van een liquiditeitsprognose ook voor het optimaliseren van uw opbrengsten of minimalisering van uw kosten. U kunt immers tijdig besluiten overtollig geld op een hoog renderende renterekening met een hogere rente te zetten. Of ervoor kiezen de rekening van uw ene BV die in de min staat aan te zuiveren met een rekening van de andere. Zodat uw rentelasten omlaag gaan.
Liquiditeitsprognose legt tekorten direct bloot
Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose ziet u direct wanneer u liquiditeitstekorten dan wel overschotten kunt verwachten.

Liquiditeitsprognose en verschil tussen kosten en uitgaven
Het opstellen van een liquiditeitsprognose heeft ook te maken met het verschil tussen uitgaven en kosten. Bij de winst- en verliesrekening begint u met het beoordelen van de kosten en uitgaven. Maar kosten hebben geen invloed op de kasstroom zolang het geen uitgaven worden. Een investering komt niet op de winst- en verliesrekening, maar is wel een uitgave en zal dus betaald moeten worden. Ook investeringen in voorraad en debiteuren leggen beslag op werkkapitaal. Omdat deze investeringen op uw werkkapitaal beslag leggen moeten deze terug te vinden zijn in de liquiditeitsprognose.

Liquiditeitsprognose en de juiste mensen
Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose is het aan te raden de juiste mensen te betrekken. Het opstellen van een liquiditeitsprognose voor bijvoorbeeld een productiemachine vereist de medewerking van het hoofd productie. Zit uw bedrijf op het randje met de kasstroom en gaat uw bedrijf toch te dure machines aanschaffen, dan krijgt u problemen met de bank. Begroot u bij het opstellen van een liquiditeitsprognose een aan te schaffen machine te laag dan zorgt dat voor cashflowtegenvallers die rampzalig kunnen zijn voor uw bedrijf. Zorg dat u bij het opstellen van een liquiditeitsprognose koopt conform wat u begroot.

Het opstellen van een liquidteitsbegroting doet u altijd in samenwerking met uw medewerkers. Mocht in de loop der jaren blijken dat de bepaalde medewerkers er consequent naast zitten met hun begroting, dan zegt dat iets over hun inschattingsvermogen en vooruitziende blik. Kijk dus regelmatig kritisch naar inschattingen van uw medewerkers.

Liquiditeitsprognose en optimisme
Bij het opstellen van een liquiditeitsprognose kan teveel optimisme gevaarlijk zijn. De verleiding is groot dat u uw liquiditeitsprognose iets rooskleurig opstelt om bijvoorbeeld een financiering bij uw bank te krijgen.

De juiste gegevens bij de hand voor een liquiditeitsprognose
Zorg bij het opstellen van een liquiditeitsprognose dat u de juiste gegevens bij de hand heeft. Historische data, bankafschriften, ontvangsten en uitgaande betalingen. Hiermee brengt u het betalingsgedrag van uw klanten in kaart en houdt u het eigen betalingsgedrag tegen het licht. Samen met de commerciële afdeling maakt u een onderbouwde realistische omzetplanning met een aantal te verwachten economische scenario's. En voor alle mogelijke scenario's heeft u de benodigde maatregelen al gereed.
Software voor het opstellen van een liquiditeitsprognose
Gebruik bij het opstellen van een liquiditeitsprognose de juiste software. Zodat u geen fouten maakt en niet al teveel tijd hiermee kwijt bent. Die tijd kunt u beter aan het ondernemen zelf besteden! Bent u geen financieel deskundige maar wilt u toch zelf een liquiditeitsprognose opstellen en zelf uw jaarcijfers analyseren?  Meld u dan aan als gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financi�le prognose maken vereist goede afweging
financi�le begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.