1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?

Het bepalen van de Salarissen van uw nieuwe werknemers is beslist niet gemakkelijk. Zit u bij het bepalen van het Salarissen niet te hoog? Maar ook niet te laag? Het bepalen van het Salarissen van uw nieuwe werknemers is een kwestie van vergelijken en afwegen. Wat betaalt uw concurrent en wat wilt u zelf betalen? Is er een CAO waaraan u zich moet houden? Onder meer de volgende aspecten spelen bij het bepalen van salarissen een rol.

Bepalen Salarissen: Wat is de opleiding van uw werknemer?
Het bepalen van de salarissen van uw werknemers hangt onder meer af van de genoten opleiding van uw werknemer. Neemt u bijvoorbeeld een  academisch geschoolde in dienst? Veel bedrijven hebben dat en die betalen er vaak een flink salaris voor. Nu de vraag naar hoger opgeleiden het aanbod overstijgt, loopt u als werkgever bij het bepalen van de salarissen het risico meer te gaan betalen dan nodig. Zeker als een academisch opgeleide sollicitant te hoge eisen gaat stellen en bluft met salarissen die elders worden betaald.

Bepalen Salarissen: Wat moet u minimaal betalen? 
Betaalt u een werknemer minder dan het minimumloon, dan overtreedt u de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat onderbetaling regelmatig voorkomt bij kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. Ook blijkt uit het onderzoek dat het bruto loon voor directieleden, meewerkende partners en kinderen dikwijls te laag wordt vastgesteld. Een werknemer heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat u het achterstallige loon alsnog betaalt. Voor achterstallige vakantiebijslag is die termijn korter: twee jaar. De onderbetaalde werknemer kan hierover een rechtzaak tegen u beginnen. Hij kan ook een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie.

Let op!
Werkgevers die bij het bepalen van de salarissen lager zitten dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer. Ook kan de Arbeidsinspectie deze werkgevers een dwangsom opleggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen.
Bepalen Salarissen: Wat is uw nieuwe werknemer u waard?
De sleutel tot succesvolle onderhandelingen bij het bepalen van salarissen is informatie. Wat heeft uw nieuwe werknemer u te bieden? Zoek uit wat het salarisbereik is voor het type baan dat u aanbiedt. Wanneer u weet wat het gangbare salaris is, kunt u afhankelijk van de aanwezige vaardigheden, de genoten opleiding, de ervaring en de toegevoegde waarde van uw nieuw werknemer beter bepalen wat de salarissen ongeveer zouden moeten zijn.

Bepalen Salarissen: Wat zijn de huidige verdiensten van uw nieuwe werknemer?
Sommige sollicitanten geven een hoger salaris op dan ze in werkelijkheid verdienen omdat ze bang zijn dat dit hun toekomstige verdiensten in de weg zal staan. Zij doen dat op eigen risico. Werkgevers trekken tegenwoordig voor het bepalen van de salarissen grondig refernties/antecendenten na. Het komt niet zelden voor dat potentiële kandidaten worden afgewezen omdat ze niet volkomen eerlijk waren over hun vorige salaris.

Bepalen van Salarissen: Neem kennis van Gemiddelde Salarissen
Op de website van De Volkskrant is een informatiepagina opgenomen over de brutosalarissen die afgestudeerden per studierichting verdienen. Dit overzicht is voor u als werkgever bijzonder handig. U kunt nu gewoon even checken wat de normale salarissen zijn voor een afgestudeerde van vele tientallen studierichtingen. Zoekt u dus bijvoorbeeld een wiskundige, bestuurskundige of bedrijfskundige op academisch niveau? Via deze Studeerwijzer weet u nu als werkgever waarop u zich ongeveer moet richten. U mag er natuurlijke best een beetje boven of onder zitten. Maar u weet dan tenminste wat zo ongeveer gebruikelijk is.

Digitale Ondersteuning bij Aannemen en Leidinggeven aan Personeel?
Heeft u behoefte aan Digitale Ondersteuning bij het aannemen van personeel en leidinggeven aan personeel? Kijk dan eens op HRM-Tools voor Leidinggevenden. Hier vindt u meer dan honderd tools, modellen en adviezen voor goed personeelsmanagement. 

 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende op zoek naar juridische ondersteuning en advisering met betrekking tot HRM? 

- Omdat uw bedrijf groeit en u allerlei juridische zaken rond uw personeel goed wilt regelen.
- Of omdat u personeel moet ontslaan vanwege een reorganisatie.
- Of vanwege een andere reden?

Neem dan contact op met Groenendaal Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u concreet en praktisch juridisch advies, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met  (T) 035 6 42 10 52/ (GSM) 06 55 33 15 13  of het contactformulier invullen.

Meer informatie over Groenendaal Juridisch Adviesbureau: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bepaal de juiste salarisindicatie bij een vacature
salaris indicatie bepalen, hoe doet u dat?
hoogte stagevergoeding: richtlijnen om uw stagevergoeding te bepalen
startsalaris hoger opgeleide afhankelijk van marktvraag
startsalaris jonge hoogopgeleide werknemer
wat zijn gebruikelijke salarissen voor mijn nieuwe werknemers?
over salarisberekening voor uw werknemers: meer vergelijken dan berekening van het salaris
hoogte salaris vaststellen gaat via vergelijken
de hoogte bepalen van het salaris voor uw nieuwe werknemer
dertiende maand of eindejaarsuitkering. waar moet u op letten?


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).