1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Exploitatie begroting: Stappenplan voor het maken van een Exploitatie Begroting

Uw exploitatie begroting: Hoe verwacht u dat uw toekomstige winst- en verliesrekening eruit zal gaan zien? Om de winstgevendheid van uw bestaande en/of nieuwe bedrijfsactiviteiten te berekenen, moet u een exploitatie begroting opstellen. Een exploitatie begroting geeft u zicht op de grootte van de verschillende baten en lasten die bepalend zijn voor de winst van uw bedrijf.

Vragen bij een exploitatie begroting
• Wat is de te verwachten omzet?
• Wat zijn de kosten die daarvoor moeten worden berekend?
• Hoeveel geld blijft over voor ondernemersloon (bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof)), aflossingen en investeringen?
Opbouw exploitatie begroting
De opbouw van een exploitatie begroting is gelijk aan die van uw winst- en verliesrekening. Een exploitatie begroting baseert u onder meer op de volgende gegevens:

• Uw exploitatiecijfers van het afgelopen boekjaar;
• Uw winstverwachting of uw noodzakelijk te behalen winst (in dat geval is eerder sprake van een exploitatiebudget);
• Uw omzetverwachting per productgroep op basis van uw verkoopinformatie;
• Informatie over prijsstijgingen;
• Het afwegen van noodzakelijke kosten en niet-noodzakelijke kosten;
• Noodzakelijke en niet-noodzakelijke investeringen en de hieruit voortvloeiende afschrijvingen die zijn vermeld in uw investeringsplan;
• Financieringskosten vermeld in uw financieringsplan, waarbij de hoogte van de rentestand een belangrijke rol speelt.


Stappenplan Maken Exploitatie begroting
U maakt uw exploitatie begroting in drie stappen:

Stap 1
Hoeveel gaat uw bruto winst ongeveer bedragen?


Uw te behalen bruto winst bepaalt u door van uw omzet de inkoopwaarde van uw omzet af te trekken.

Stap 2
Hoeveel zullen uw bedrijfskosten bedragen?


Belangrijkste elementen die uw totale bedrijfskosten bepalen zijn:
• Personeelskosten;
• Huisvestingskosten;
• Verkoopkosten;
• Kantoorkosten;
• Algemene kosten;
• Afschrijvingskosten;
• Financiële baten en lasten.

Stap 3
Bepaal op basis van de uitkomsten van stap 1 en 2 uw geschatte bedrijfsresultaat vóór belastingen


Uw netto winst schat u door uw brutowinst (stap 1) te verminderen met uw bedrijfskosten (stap 2)
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
zó maakt in een investeringsprognose
zó maakt u een liquiditeitsprognose
zó maakt u een balansprognose
zó maakt u een exploitatiebegroting
liquiditeitsbegroting opstellen (ook wel cashflowbegroting opstellen) waarom zou u dat doen?
financi�le prognose maken vereist goede afweging
financi�le begroting maken zonder missers
zó maakt u een liquiditeitsbegroting
liquiditeitsprognose maken uiterst nuttig en noodzakelijk!
exploitatie begroting: stappenplan voor het maken van een exploitatie begroting

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.