1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Oproep Contract: Houd risico van oproep contract in de gaten

Een oproep contract is een arbeidsovereenkomst waarbij wordt afgesproken dat de werknemer (oproepkracht) wordt opgeroepen wanneer er werk voor hem is, en dat deze in beginsel verplicht is aan die oproep gehoor te geven en het aangeboden werk uit te voeren. In de meeste gevallen wordt in het oproep contract niet afgesproken voor hoeveel uren de oproepkracht per week of per maand zal worden opgeroepen; dit is afhankelijk van het werkaanbod. Oproep contracten staan ook bekend onder de naam afroepcontract, invalcontract, hulpcontract of nulurencontract. 

Varianten van een Oproep contract
Eem oproep contract komt in twee varianten voor: de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht en de voorovereenkomst, op grond waarvan steeds tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gesloten. De voorovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en oproepkracht om later, als een oproep heeft plaatsgevonden, een tijdelijke arbeidsovereenkomst te sluiten.

Oproep contract en voorovereenkomst
In de voorovereenkomst wordt meestal afgesproken dat de oproepkracht zich beschikbaar stelt om na oproep te komen werken. Hij is niet verplicht aan elke oproep gehoor te geven. U heeft als werkgever de oproepkracht opgenomen in een bestand met oproepkrachten. Als er een extra werknemer nodig is, kan de oproepkracht worden opgeroepen. U bent als werkgever niet verplicht om dit te doen. Pas als de oproepkracht een oproep heeft aanvaard, wordt er een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van het werkaanbod.
De risico's van een oproep contract voor u als werkgever
De wet kent een rechtsvermoeden voor de omvang van de arbeid: de arbeidsduur. Uw werknemer kan hierop een beroep doen als er geen of onduidelijke afspraken gemaakt zijn over het aantal te werken uren. Ook kan dit rechtsvermoeden van toepassing zijn in situaties waarin de feitelijke omvang van de arbeid structureel hoger is dan oorspronkelijk met de werknemer is overeengekomen. In al deze situaties gaat de wet ervan uit dat de omvang van de arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur over de afgelopen drie maanden, tenzij de werkgever het tegendeel aantoont. Niet het aantal uren dat in de arbeidsovereenkomst staat is dus bepalend, maar het feitelijke arbeidspatroon.

Vooraf schriftelijk vastleggen in relatie tot oproep contract
Als uw werknemer stelt dat de omvang van de arbeid hoger is dan het oorspronkelijk afgesproken aantal uren, moet u als werkgever kunnen aantonen dat uw werknemer tijdelijk overwerkt en niet structureel, of dat er sprake is van een seizoenspiek. Het is dus verstandig eventuele overschrijdingen van de arbeidsduur, voor zover deze te voorspellen zijn, vooraf schriftelijk vast te leggen. Zodat u daar later geen onenigheid over krijgt met uw oproepkracht.
Meer informatie over een oproep contract?

Wilt u meer informatie over een oproep contract, zelf een oproep contract op maat opstellen en gebruik maken van een Gratis Vragenservice voor Arbeidsrechtelijke vragen? Meld u dan aan voor HRM-Tools voor Leidinggevenden.
 

HRM-Tools voor Leidinggevenden
Heeft u behoefte aan handige tools voor Leidinggevenden? Bijvoorbeeld een tool om zelf arbeidscontracten te kunnen maken. Of voorbeeldmodellen en -teksten die leidinggevenden regelmatig nodig hebben? Inclusief gratis gebruik van onze Digitale Vragenservice voor al uw arbeidsrechtelijke vragen? 

Meld u zich dan aan als gebruiker van de portal HRM-Tools voor Leidinggevenden

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 

Juridisch adviseur Arbeidsrecht nodig?

Bent u als leidinggevende bezig met de voorbereiding van een besluit.

Zodat u een advies nodig heeft van een gespecialiseerd Juridisch Adviseur Arbeidsrecht?

Bijvoorbeeld op het gebied van:

- Het aannemen of ontslaan van personeel;
- Een voorgenomen reorganisatie;
- Of personeelsbeleid.

Neem dan contact op met Groenendaal, Juridisch Adviesbureau voor Arbeidsrecht te Hilversum.

Dit bureau geeft u praktisch advies gericht op concreet resultaat, tegen betaalbare tarieven.


Het eerste gesprek is altijd gratis. 

U kunt bellen met (T) 035 6 42 10 52 / (GSM) 06 55 33 15 13
 
Meer informatie: www.groenendaal.nu

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
wat als u geen concurrentiebeding afspreekt met uw werknemer?
over de functiebeschrijving: hoe maakt u een functiebeschrijving?
werknemer en pensioenovereenkomst: hoe om te gaan met een pensioenovereenkomst?
non-concurrentiebeding afspreken met uw werknemer
kledingvoorschrift en bedrijf: niet ieder kledingvoorschrift is geoorloofd
oproep contract: houd risico van oproep contract in de gaten
bijzondere arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten
contracten voor oproepkrachten
werkkostenregeling en arbeidscontract van uw werknemers: wat te doen?
relatiebeding: bedrijvenlijst mogelijk onderdeel relatiebeding


Leidinggevenden hebben meestal ook te maken met begrotingen, jaarcijfers, enzovoort. U ontvangt daarom als nieuwe gebruiker de software “Prognoses en Jaarcijfers” helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-).