1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Winstvrijstelling voor IB-ondernemers


Voor het belastingjaar 2007 geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting een winstvrijstelling van tien procent. De reden hiervan is dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting al  eerder zijn gedaald. De wetgever acht het niet wenselijk een groot verschil in belastingtarieven tussen beide rechtsvormen te scheppen.
Wanneer winstvrijstelling toepassen?
Deze regeling geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat in 2007 minimaal 1.225 uur aan een eigen onderneming besteed moet worden om in aanmerking te komen voor deze winstvrijstelling. Komt u als ondernemer in 2007 in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek dan komt u ook automatisch in aanmerking voor de winstvrijstelling van 10%.

Hoe werkt de winstvrijstelling
De 10% is een vermindering op de fiscale winst van uw onderneming. De fiscale winst berekent u door de winst uit onderneming te nemen en deze te verminderen met de effecten van de fiscale oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek.

Ook winstvrijstelling toe te passen bij verlies
Alhoewel de winstvrijstelling doet vermoeden alleen bij winst te gelden, is dit niet het geval. Bij een situatie van verlies, dient u uw fiscaal verlies te verminderen met 10% van dit verlies.
Winst
De MKB-winstvrijstelling kent geen maximum en heeft de vorm van een (onbegrensde) vrijstelling van 10 procent van de belastbare winst. Omgerekend tegen het maximale inkomstenbelastingtarief in box 1 van 52 procent, betekent deze extra aftrekpost van 10 procent dus een verlaging van dit maximale tarief naar 46,8 procent.

Verlies
Maar let op: wordt er verlies geleden dan verlaagt de MKB-vrijstelling ook het te verrekenen verlies. Dit betekent dat 10 procent van het verlies niet in aanmerking komt voor verliesverrekening.

Staking
De MKB-winstvrijstelling kan ook worden genoten in het jaar van staking van de onderneming als de ondernemer in dat jaar niet aan het urencriterium voldoet, maar wel in drie van de vijf voorafgaande jaren.
 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
winstvrijstelling voor ib-ondernemers
hoe maakt u als ondernemer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (for)?
extra investeringsaftrek voor het mkb
voorwaarden voor vergoeding reiskosten per openbaar vervoer
achterwaartse verliesverrekening: drie jaar verliesverrekening mogelijk
correcte urenregistratie noodzakelijk voor zelfstandigenaftrek
als erfgenaam bedrijf voortzetten? maak gebruik van fiscale faciliteiten
investeringsaftrek - welke investeringsaftrek mogelijk?
kostenvergoeding verstrekken aan uw personeel?
margeregeling - wanneer gebruikt u de margeregeling?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...