1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Extra Investeringsaftrek voor het MKB

De overheid probeert investeringen te stimuleren doormiddel van een extra investeringsaftrek in het jaar van aanschaf. Deze aftrek kan in mindering worden gebracht van de winst zodat uiteindelijk minder belasting betaald hoeft te worden. De investeringsaftrek staat dus los van de afschrijving.

De investeringsaftrek is, naast de gebruikelijke afschrijving, een bedrag dat u als ondernemer kunt aftrekken van de winst als u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en betaalt u dus minder belasting.

Drie soorten investeringsaftrek
Er zijn drie soorten investeringsaftrek mogelijk: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. 


Uitzonderingsbepalingen voor Investeringsaftrek
Bepaalde bedrijfsmiddelen komen echter niet in aanmerking voor de investeringsaftrek. Dit geldt onder andere voor grond, woonhuizen, woonschepen, personenauto's, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, publieksrechtelijke vergunningen en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk ter beschikking van derden worden gesteld. De investeringsaftrek is daarnaast niet van toepassing op goederen overgebracht vanuit het privé vermogen. Investeringen gedaan bij huisgenoten, bloed- en aanverwanten (en hun huisgenoten) zijn tevens uitgesloten. In het geval van een BV mag er daarnaast geen nauwe band bestaan met de verkopende (rechts)persoon.

Investeringsaftrek (deels) terugbetalen
Als u een bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin u deze investering deed, dan moet u de investeringsaftrek die u ervoor hebt gekregen, of een deel daarvan, ‘terugbetalen’. U moet dan uw winst in het jaar van verkoop verhogen met de desinvesteringsbijtelling. 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
winstvrijstelling voor ib-ondernemers
hoe maakt u als ondernemer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (for)?
extra investeringsaftrek voor het mkb
voorwaarden voor vergoeding reiskosten per openbaar vervoer
achterwaartse verliesverrekening: drie jaar verliesverrekening mogelijk
correcte urenregistratie noodzakelijk voor zelfstandigenaftrek
als erfgenaam bedrijf voortzetten? maak gebruik van fiscale faciliteiten
investeringsaftrek - welke investeringsaftrek mogelijk?
kostenvergoeding verstrekken aan uw personeel?
margeregeling - wanneer gebruikt u de margeregeling?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...