1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bij ontbreken van deugdelijke administratie omkering bewijslast

U bent als ondernemer verplicht om een administratie van uw bedrijf bij te houden. Doel van deze verplichting is om op ieder moment de rechten en verplichtingen van uw onderneming, ook ten opzichte van de belastingdienst, te kunnen bepalen. Hoe uw administratie eruit moet zien hangt mede af van de aard van het bedrijf. Uw administratie moet in ieder geval zeven jaar worden bewaard.

Deugdelijke kasadministratie
Bij sommige bedrijven is de kasadministratie uiterst belangrijk. Bijvoorbeeld voor een café of een restaurant, waarbij de omzet grotendeels per kas wordt ontvangen en veel uitgaven contant worden voldaan. In dat geval vormt de kasadministratie een zeer belangrijk onderdeel van de administratie. 

Kassabonnen en kassarollen
Kassabonnen en kassarollen vormen in het algemeen een onderdeel van de administratie en moeten dus ook bewaard worden. Wanneer de gegevens ook digitaal beschikbaar zijn, hoeven de papieren kassabonnen en kassarollen niet bewaard te worden. De digitale administratie moet wel toegankelijk zijn voor een eventuele controle door de belastingdienst.
Gevolgen van niet voldoen aan plicht van een deugdelijke administratie
Voldoet u als ondernemer niet aan de plicht van een deugdelijke administratie dan gaat de Belastingdienst voor u een schatting maken van uw omzet. U kunt zich voorstellen dat de fiscus daarbij niet zachtzinnig te werk gaat en aan de ruime kant zal gaan zitten.

Een caféhouder, die ondermeer de prijslijsten over voorgaande jaren en een deel van de kasafslagen niet bewaarde, had niet voldaan aan zijn verplichting om een administratie te voeren en te bewaren. Door het ontbreken van elementaire gegevens was het niet mogelijk om binnen een redelijke termijn een controle uit te voeren.

Opgelegde Sanctie
De sanctie op het niet voeren of bewaren van de administratie is omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat in een procedure over een aanslag de ondernemer overtuigend moet aantonen dat de uitspraak op het bezwaar tegen de aanslag onjuist is. Dat bewijs is veelal slechts te leveren aan de hand van een administratie. En zo is de cirkel weer rond.

Zorg dus als ondernemer altijd voor een deugdelijke administratie zodat u niet te maken krijgt met een omkering en verzwaring van uw bewijslast ten aanzien van een door de fiscus geschatte omzet.

 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruik van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bij ontbreken van deugdelijke administratie omkering bewijslast
wettelijke bewaarplicht administratie: bewaarplicht administratie minimaal zeven jaar
belastingcontrole - tips bij onverwachte belastingcontrole
invorderingsrente: wanneer betalen van invorderingsrente?
meld uw betalingsonmacht tijdig bij de belastingdienst

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...