1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Loonadministratie: Verschillende belangrijke wijzigingen voor uw Loonadministratie

Per 1 januari 2008 gelden er strengere eisen voor uw loonadministratie. De identificatieplicht is uitgebreid en er is voor uw loonadministratie een zesmaandenfictie ingevoerd. Verder is een zogenoemd Ananiementarief ingevoerd. Wat houdt dat allemaal voor u als ondernemer in en welke gevolgen heeft dit voor uw loonadministratie?

Gevolg voor uw Loonadministratie: Uitbreiding identificatieplicht
Per 1 januari 2008 is de identificatieplicht uitgebreid. Het zogenoemde anoniementarief van 52% is nu ook van toepassing. Dit anoniementarief moet worden toegepast als uw werknemer geen of een onjuist burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) heeft verstrekt en als het uw werknemer niet is toegestaan in Nederland arbeid te verrichten. Deze laatste uitbreiding houdt in dat u als werkgever de verblijfsrechtelijke status aan de hand van een geldige verblijfsvergunning of een geldige tewerkstellingsvergunning dient vast te stellen en een kopie van deze vergunning(en) in de loonadministratie moet bewaren.

Gevolg voor uw Loonadministratie: Toepassen van Anoniementarief
Wanneer u het anoniementarief moet toepassen, houdt u 52% aan loonbelasting en premie volksverzekeringen in op het loon van uw werknemer. Daarbij mag u geen rekening houden met de loonheffingskorting en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet). U mag evenmin rekening houden met het maximumpremieloon en de franchise voor de premies werknemersverzekeringen. Voor anonieme werknemers geldt er een aparte tabel voor de eindheffing. Kijk daarvoor op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/zakelijk).
Gevolg voor uw Loonadministratie: Zesmaandenfictie
De zesmaandenfictie houdt in dat een werknemer die u ten onrechte niet heeft opgenomen in uw loonadministratie of voor wie u geen eerstedagsmelding heeft gedaan, geacht wordt al ten minste zes maanden bij u in dienst te zijn geweest. Het gevolg is dat zonder bewijs over die zes maanden naheffingsaanslagen kunnen worden opgelegd. U kunt wel tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de werknemer korter in dienst is geweest. De naheffingsaanslag wordt tegen het anoniementarief opgelegd.

Gevolg voor uw Loonadministratie: Eerstedagsmelding (EDM)
Als werkgever moet u nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met de ‘Opgaaf eerstdagmelding’. Deze melding moet uiterlijk de dag vóór het begin van de werkzaamheden bij de Belastingdienst binnen zijn. Een uitzondering bestaat wanneer uw werknemer na bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek dezelfde dag nog bij u aan de slag gaat. Dan mag u de EDM op diezelfde dag doen, maar wel vóór het begin van de werkzaamheden. Hoe u de EDM kunt doen, leest u op de site van de Belastingdienst.
Houd deze aspecten voor uw loonadministratie goed in de gaten!
Al met al verschillende belangrijke wijzigingen voor uw Loonadministratie. Besteed hieraan dus de nodige aandacht zodat u niet onnodig veel loonbelasting hoeft te betalen. 
 

Wilt u fiscaal bijblijven en optimaal profiteren van de vele fiscale regelingen? 


Meld u dan aan als gebruiker van de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen.


Deze portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) is hét digitale naslagwerk (incl. Fiscale Tools) voor boekhouders, accountants, adviseurs en ondernemers.
 

Wilt u ook dagelijks gebruik maken van de inhoud van deze fiscale portal?
 
Rekentools, bijvoorbeeld voor BTW-correctie op zakenauto, Afschrijvingsberekeningen, Verliesverrekening, Desinvesteringsbijtellingen
 
Checklists, bijvoorbeeld voor Deelnemingsvrijstellingen, Vermogensplanning, Erf- en Schenkbelasting en Uitstel van Belasting betalen
 
Actuele info en naslagwerken, bijvoorbeeld op het gebied van Bedrijfsoverdracht, Pensioen, het inhuren van ZZP' ers en de wet DBA (modelcontracten)


Meld u dan vandaag nog aan als gebruiker!

Als gratis welkomstgeschenk ontvangt u geheel gratis de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelaarde EURO 79,0 excl. BTW).

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
bijtelling leaseauto voor uw werknemer
kilometerregistratie en fiscale bijtelling: leg de juiste gegevens vast in uw kilometerregistratie
fiscale bijtelling auto bij gebruik tijdelijke auto
loonadministratie: verschillende belangrijke wijzigingen voor uw loonadministratie
extra aandacht voor loonadministratie werknemers
inlenen personeel: let op uw inlenersaansprakelijkheid bij inlenen personeel
ketenaansprakelijkheid - wie is aansprakelijk bij ketenaansprakelijkheid?
loonheffing - belangrijke punten tav loonheffing
zzp-modelcontract als opvolger van de var
onkostenspeficicatie moet op de loonstrook

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...