1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Voorwaarden voor vergoeding reiskosten per Openbaar Vervoer

Met de invoering van de Wet IB 2001 zijn allerlei aftrekposten geschrapt. Een van de weinige resterende aftrekposten voor uw medewerkers in loondienst is de reisaftrek: de reiskosten van huis naar het werk. Op voorwaarde dat uw werknemers gebruik maken van het openbaar vervoer én de enkele reisafstand meer dan 10 km bedraagt.

Wat zijn de voorwaarden voor reisaftrek?
Om voor de reisaftrek in aanmerking te komen moet de werknemer een OV-verklaring hebben die door het openbaar vervoerbedrijf is afgegeven of een door de werkgever opgestelde reisverklaring. De belastinginspecteur kan vragen om de reisverklaring en de vervoerbewijzen.

Vervoerbewijzen echt nodig?
De rechtbank Haarlem meende dat een werknemer de vervoerbewijzen niet nodig had om recht te hebben op de reisaftrek. De rechtbank baseerde dat oordeel op de reisverklaring waarin de werkgever verklaarde dat de werknemer op 4 dagen per week met het openbaar vervoer naar zijn werk kwam. Uit bankafschriften van de werknemer bleek dat de werknemer regelmatig vervoerbewijzen had gekocht op het treinstation. In veel gevallen ging het om bedragen die overeen kwamen met de prijs van een vijfrittenkaart. De rechtbank vond aannemelijk dat de werknemer met het openbaar vervoer naar zijn werk was gereisd en de kosten daarvan had betaald.
Vervoerbewijzen dus wél nodig!
In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam anders. Door de combinatie van de door de werkgever opgemaakte reisverklaring met de vervoerbewijzen kan het verband worden gelegd tussen het woon-werkverkeer en het daadwerkelijk op bepaalde dagen reizen met het openbaar vervoer. Volgens het Hof vormen de vervoerbewijzen een essentieel onderdeel van het te leveren bewijs. Noch uit de tekst van de wet, noch uit de wetsgeschiedenis blijkt dat dit bewijs ook op een andere wijze kan worden geleverd. Mocht dit wel zo zijn, dan was aan de hand van de bankafschriften het bewijs niet te leveren, omdat daaruit niet bleek op welk traject de vervoerbewijzen betrekking hadden.

Conclusie
Het is dus van belang dat uw werknemer zowel beschikt over een door u als werkgever getekende reisverklaring als de vervoerbewijzen. Een model Reisverklaring vindt u in de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO). De belastinginspecteur kan hiernaar vragen!Portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO)

Bent u ondernemer, adviseur of accountant en wilt u gebruik maken van de vele Fiscale Voorbeeldcontracten, Fiscale Rekenmodellen en belastingbesparende Fiscale Adviezen? Met de portal Fiscaal Optimaal Ondernemen (FOO) blijft u op de hoogte van de laatste fiscale situatie en de beste Fiscale Tips waarmee u veel belastinggeld kunt besparen.

Meld u daarom vandaag nog aan als gebruiker van Fiscaal Optimaal Ondernemen. De kosten heeft u er vrijwel direct weer uit  terwijl u geen enkele kans op wettelijk toegestane belastingbesparing laat liggen. Meld u zich dus vandaag nog aan en klik hier!

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
winstvrijstelling voor ib-ondernemers
hoe maakt u als ondernemer gebruik van de fiscale oudedagsreserve (for)?
extra investeringsaftrek voor het mkb
voorwaarden voor vergoeding reiskosten per openbaar vervoer
achterwaartse verliesverrekening: drie jaar verliesverrekening mogelijk
correcte urenregistratie noodzakelijk voor zelfstandigenaftrek
als erfgenaam bedrijf voortzetten? maak gebruik van fiscale faciliteiten
investeringsaftrek - welke investeringsaftrek mogelijk?
kostenvergoeding verstrekken aan uw personeel?
margeregeling - wanneer gebruikt u de margeregeling?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...