1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Banksparen: Opbouwen van Pensioen voor Ondernemers via Banksparen

Sinds 1-1-2008 is de wet banksparen van kracht. De wet banksparen regelt dat het opbouwen van pensioen dmv lijfrente nu ook bij de bank kan worden ondergebracht. Voorheen was dit alleen mogelijk bij verzekeraars dmv een lijfrenteverzekering. Hoe zit het met de mogelijkheden van banksparen en wat zijn de voorwaarden van banksparen?

Wat is banksparen?
Met banksparen kunt u bij de bank belastingvrij sparen voor de aflossing van uw hypotheek of ter aanvulling op uw pensioen. Uw inleg wordt periodiek gestort op een geblokkeerde rekening bij een bank naar keuze. Banksparen voordelig door lage kosten
Banksparen is geintroduceerd als tegenhanger van het verzekeringsproduct. Levensverzekering staan de laatste tijd onder vuur vanwege de hoge kosten die in rekening worden gebracht. Banksparen is goedkoop doordat er geen overlijdensdekking in zit. Mat banksparen spaart u dus als ondernemer voor uw pensioen. Omdat bij banksparen geen overlijdensdekking is verzekerd, krijgen de nabestaanden geen pensioen maar ontvangen zij het saldo op de lijfrenterekening op het moment van overlijden. Komt u als ondernemer te overlijden dan is uw levenspartner niet verzekerd van een partnerpensioen. Bent u ondernemer en is uw partner afhankelijk van uw inkomen, dan is banksparen minder geschikt.

Banksparen: geen levenslang pensioen
Banksparen voorziet in een pensioen van maximaal 20 jaar. De overheid gaat er vanuit dat met name zelfstandig ondernemers, zzp-ers en freelancers meer gebruik gaan maken van lijfrentesparen door de komst van banksparen.

De wet schrijft voor dat een bankspaarrekening (of lijfrenterekening) deel uitmaakt van het privevermogen. Dit betekent dat bij een eventueel faillisement ook het saldo van de bankspaarrekening kan worden aangesproken voor het aflossen van schulden.

Fiscale voordeel
Wanneer u vermogen opbouwt, bent u boven een bepaalde drempel vermogensbelasting (box 3) verschuldigd. Deze bedraagt 1,2 procent over het vermogen boven de 20.014 euro. Het vermogen dat u via banksparen opbouwt valt onder de inkomstenbelasting in box 1, maar is vrijgesteld van belasting als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo niet, dan verschuift het vermogen naar box 3 en bent u vermogensbelasting verschuldigd. Spaart u voor uw oude dag dan is de inleg alleen (voor een deel) aftrekbaar indien u een pensioengat heeft.

Voorwaarden voor banksparen
Belangrijk is dat het geld wordt gestort op een geblokkeerde rekening, waar u tussentijds niets af mag halen. De minimale looptijd bedraagt vijftien jaar. Er geldt een maximale inleg, deze bedraagt tien keer de laagste inleg. 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
banksparen: opbouwen van pensioen voor ondernemers via banksparen
renteloze personeelslening als alternatief voor een hypotheek

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciŽle Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...