1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

BTW & Ondernemers: De belangrijkste zaken rond BTW op een rij

Als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, bent u als ondernemer belastingplichtig voor de btw. De btw hanteert een ruime definitie van 'ondernemer'. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm het bedrijf of beroep wordt uitgeoefend: een eenmanszaak, een maatschap, een bv of nv, een stichting of vereniging. Zelfs als naast een dienstbetrekking nevenwerkzaamheden als ondernemer worden uitgevoerd, moet over de bijverdiensten btw worden berekend.

BTW betalen: Waarover is btw verschuldigd?
Zowel het leveren van goederen als het verlenen van diensten in Nederland is belast met btw. Onder levering van goederen wordt ook verstaan: de verkoop van goederen en het installeren of monteren daarvan; het in huurkoop geven van goederen; het bouwen en opleveren van onroerende zaken, zoals woningen of bedrijfspanden. Onder diensten wordt verstaan: werkzaamheden waarvoor een ondernemer een vergoeding vraagt, zoals bijvoorbeeld timmerlieden, adviseurs of verhuurders.

BTW betalen: de BTW Tarieven
De btw kent drie tarieven: 21%, 6% en 0%.

21%-tarief
Dit tarief geldt voor alle leveringen en diensten en voor de invoer van alle goederen, tenzij anders is bepaald. De meeste goederen en diensten vallen onder het algemene tarief van 19%.

6%-tarief
Het verlaagde tarief van 6% wordt onder meer geheven op goederen en diensten die tot de primaire levensbehoeften worden gerekend. Bijvoorbeeld: eten en drinken, behalve alcoholhoudende dranken, geneesmiddelen, boeken, agrarische producten en diensten.

0%-tarief
Voor het uitvoeren van goederen of leveren van goederen aan een ander EU-land, de zogeheten intracommunautaire levering, geldt 0%. Dit houdt in dat bij het leveren van een goed geen btw in rekening mag worden gebracht, maar er blijft wel recht op aftrek van voorbelasting bestaan. Binnen de EU is er sprake van vrij goederenverkeer. Er moet altijd wel in één land omzetbelasting worden betaald: of in het land van herkomst of in het land van bestemming van de goederen.
BTW en de vooraftrek
Ondernemers moeten de door hen ontvangen btw afdragen aan de Belastingdienst. Van dit bedrag mogen zij echter de aan hen door andere ondernemers in rekening gebrachte btw aftrekken.

BTW betalen: een voorbeeld
Een ondernemer brengt in een kwartaal 30.000 euro aan btw in rekening aan zijn afnemers. Aan zijn leveranciers betaalt hij over die periode €10.000 euro aan btw. Aan de fiscus moet hij dan €30.000 - 10.000 = 20.000 euro afdragen. De consument (eindverbruiker) betaalt uiteindelijk de btw, omdat zij geen recht heeft op aftrek van btw.

BTW betalen en Vrijstelling
Een aantal goederen en diensten is vrijgesteld van btw. Het verschil tussen het 0%-tarief en de vrijstelling van btw is de aftrek van voorbelasting. Als producten of diensten zijn vrijgesteld bestaat geen recht op vooraftrek. Onder de vrijgestelde goederen en diensten vallen onder andere financiële diensten, diensten in de medische sector, de zorg, het onderwijs en werk van schrijvers .

Aangifte BTW
Een ondernemer kan de aangifte van btw per maand, per kwartaal of per jaar doen. Dit hangt af van het bedrag dat gemiddeld aan btw moet worden afgedragen. Is de verschuldigde btw minder dan het minimumbedrag per jaar, dan mag hij per jaar aangifte doen. Is het gemiddelde bedrag minder dan het minimumbedrag euro per kwartaal, dan kan dit per kwartaal worden gedaan. Bij een verschuldigd btw-bedrag van meer dan het minimumbedrag per kwartaal moet aangifte per maand gebeuren.

BTW aangifte en administratie
Aan de administratie van de btw stelt de Belastingdienst bepaalde eisen. Uit de administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw aan de Belastingdienst verschuldigd is en hoeveel btw als voorbelasting wordt afgetrokken. Per aangiftetijdvak moet een ondernemer het volgende bijhouden:

- verzonden facturen (let op: hier moeten verplicht bepaalde gegevens op staan)
- ontvangen rekeningen
- uitgaven
- ontvangsten

Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratieonderdelen: verkoopboek, inkoopboek, kas- of bankboek. Wanneer een ondernemer een uitgebreide btw-administratie voert, is het vanwege de ingewikkelde wetgeving aan te raden om dit aan specialisten over te laten.

Minder BTW voor kleine ondernemers: De Kleine Ondernemersregeling 
Kleine ondernemers (die geen bv's hebben) kunnen gebruikmaken van de zogenoemde Kleine Ondernemersregeling. 

Auto en BTW betalen
Over het privégebruik van de auto van de ondernemer is omzetbelasting verschuldigd. Of de bedrijfsauto nu een bestelauto is of een personenauto maakt geen verschil. De ondernemer moet het zakelijk en privégebruik splitsen om vast te kunnen stellen welk gedeelte van het totale autogebruik privégebruik is. Het woon-werkverkeer wordt ook voor de omzetbelasting als zakelijk aangemerkt.

 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Vergelijkbare artikelen
btw & ondernemers: de belangrijkste zaken rond btw op een rij
btw en korting op uw producten: hoe verwerkt u de btw?
btw afdragen: zorg voor tijdelijke afdracht btw
btw en ondernemen: regeling btw kleine ondernemers
btw terugvragen bij onbetaalde rekeningen
margeregeling en uw bedrijfsauto: voorkom dubbele btw
verzendkosten en btw: hoe zit dat?
hoe vraagt u de btw terug van niet betaalde facturen?
tips over btw en uw factuur
hoe zit het met privegebruik auto en btw?

Orders en Opdrachten binnenhalenCommerciële Tools voor meer Omzet (Zowel Off line als Online)

Helpt u dagelijks met Verkooptools, Verkoopmodellen, Checklists en Stappenplannen op het gebied van Marketing & Sales. Lees meer > ...