1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

FinanciŽle problemen kunt u zien aankomen

Van veel bedrijven die in financiële problemen zijn geraakt en soms zelfs in een faillissement terecht zijn gekomen, concluderen financieel deskundigen achteraf dat dit niet nodig was geweest. Als de betreffende ondernemer maar tijdig hulp had gehaald. In veel gevallen komen financiële problemen niet van de ene op de andere dag. U kunt ze zien aankomen. Als u maar weet op welke signalen u moet letten. Zodat u nog voldoende tijd heeft om de juiste maatregelen te nemen.

Tussentijdse cijfers als signaal
Het beoordelen van de gezondheid van de onderneming op basis van uw jaarcijfers met bijbehorende kengetallen geeft vaak te laat signalen af dat uw bedrijf in de gevarenzone is beland. U krijgt uw jaarcijfers immers pas na afloop van een boekjaar. Daarom zijn tussentijdse cijfers zo ontzettend belangrijk. Alvorens uw bedrijf daadwerkelijk in de gevarenzone is beland, zijn er vaak al signalen die erop wijzen dat het minder goed gaat met uw bedrijf. Houd de volgende signalen in het bijzonder in de gaten.

Signaal 1
Uw maandelijkse financieringslasten zijn te hoog

De financieringsbehoefte van uw bedrijf hangt samen met haar balanstotaal en de omvang van het werkkapitaal. Heeft u teveel gefinancierd met kort vermogen (bijvoorbeeld een krediet in rekening-courant) en middellang vreemd vermogen (lening met een looptijd langer dan een jaar) dan kunnen uw financieringslasten te hoog zijn geworden in relatie tot de gemiddelde lasten in uw branche. Let dus op de rentekosten die uw bedrijf per jaar betaalt.

Signaal 2
U ontvangt meer dan een gebruikelijk aantal aanmaningen

Doordat uw bedrijf de maandelijkse lasten niet meer kan betalen, worden uw crediteuren ook niet meer op tijd betaald. U merkt dat aan het aantal aanmaningen dat u in uw bus krijgt en aan uw crediteurenoverzicht dat steeds langer wordt. Vraag uw administratie om een maandelijkse lijst van uitstaande crediteuren en de binnengekomen aanmaningen, als u dat zelf niet dagelijks bijhoudt.
Signaal 3
Uw maandomzet loopt sterk terug

Een belangrijk signaal is het sterk teruglopen van de maandelijkse omzet waardoor een steeds groter deel van het benodigde werkkapitaal gefinancierd moet worden. Door sterk stijgende voorraden (bij een productiebedrijf of groothandel) of een verminderde omzet bij uw personeel (bij zakelijke dienstverlening) dreigt een liquiditeittekort.

Signaal 4
Een groeiende lijst van debiteuren en crediteuren

Als uw debiteuren steeds later gaan betalen, groeit uw debiteurenlijst met facturen die relatief lang tot zeer lang openstaan. Een overzicht van uw debiteuren met vermelding van de ouderdom van de uitstaande facturen is voor u derhalve belangrijke managementinformatie.

Doordat uw crediteuren vanwege een liquiditeitsprobleem te laat of helemaal niet kunnen worden betaald, groeit ook uw crediteurenlijst. Dit merkt u in de eerste plaats aan het aantal aanmaningen tot betalen dat u ontvangt. Als u regelmatig uw debiteuren beheert en van uw administratie een lijst opvraagt van uw debiteuren en crediteuren, vangt u dit signaal vroegtijdig op.

Signaal 5
Stijging van de kostprijs van uw product die niet in de verkoopprijs kan worden doorberekend

Een stijging van de kostprijs van een product dat u verkoopt, kan een signaal zijn van komende geldproblemen in uw bedrijf. Dit is het geval als u uw verkoopprijs niet kunt verhogen om deze prijsstijging op te vangen. Een stijgende kostprijs die u niet kunt compenseren met een evenredige stijging van uw verkoopprijs of tariefsverhoging kan uw bedrijf in de problemen brengen. U maakt immers minder winst of bent inmiddels wellicht beland in een verliesgevende situatie.

Signaal 6
Een groot personeelsverloop

Een meer dan gemiddeld verloop in uw personeelsbestand kan voor uw bedrijf een belangrijk signaal zijn dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Op een gegeven moment krijgt uw personeel in de gaten dat het niet meer zo goed gaat met uw bedrijf. De sfeer wordt erdoor beïnvloed en mensen zetten zich minder in dan voorheen. Meer dan gemiddeld gaan goede medewerkers zelf op zoek naar een andere baan. Het in uw bedrijf kunnen behouden van de meest waardevolle mensen is een eerste voorwaarde voor continuïteit.

Signaal 7
De accountmanager van uw bank zoekt contact met u om te vragen hoe het gaat met het bedrijf

Wanneer het minder goed gaat met uw bedrijf en u steeds meer een beroep op uw bank moet doen om uw financiële problemen het hoofd te kunnen bieden, zal de bank zich op een gegeven moment voorzichtiger gaan opstellen. Dit kan nog een tijdje goed gaan doordat de bank vaak niet direct reageert. Wel merkt u op een gegeven moment bepaalde veranderingen in de houding van uw bank richting uw bedrijf.

De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
financiŽle problemen kunt u zien aankomen
wat kunt u doen tegen kassafraude?
uw bedrijf in financieel zwaar weer? houd de signalen in de gaten!
financieel risico: signalen van financiÔŅĹle dreigingen voor uw bedrijf
economische noodzaak ontslag personeel moet u kunnen aantonen!
financiÔŅĹle problemen in uw bedrijf? hoe herkent u financiÔŅĹle problemen?
betalingsonmacht: u kunt het salaris van uw personeel niet meer betalen?
executiewaarde van uw bedrijf: hoe bepaal je de executiewaarde?
ontslag bij faillissement - wat zijn de rechten van de werknemer bij faillissement?
geldvordering: wederpartij betaalt maar niet...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde Ä 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.