1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bezit uw bedrijf aandelen? Let op de financi�le gevolgen

Wellicht heeft u in uw bedrijf een beleggingsportefeuille. In dat geval is het belangrijk na te gaan welk effect koersdalingen op de waardering van uw beleggingen in de jaarrekening heeft. Hierna gaan we in op de mogelijke gevolgen voor de jaarrekening van uw onderneming.
Waardering van uw bedrijfseffecten


Waardering van uw bedrijfseffecten
Uw bedrijfseffecten kunnen tegen verkrijgingprijs of actuele waarde worden gewaardeerd. Onder actuele waarde wordt verstaan de marktwaarde van de effecten. Bij beursgenoteerde effecten zal dit de beurskoers zijn. Bij niet-beursgenoteerde effecten kunt u de marktwaarde afleiden uit de marktwaarde van soortgelijke effecten. Ook kunnen deze worden benaderd met behulp van algemeen aanvaarde waarderingsmodellen. Als de actuele waarde niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, moet u de effecten tegen de verkrijgingprijs waarderen.

Verwerking van waardewijzigingen bij waardering tegen verkrijgingprijs
Alleen als de actuele waarde (beurswaarde) van uw effecten lager is dan de verkrijgingprijs, worden de effecten afgewaardeerd tot lagere actuele waarde. De waardedaling wordt dan direct als verlies in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Dalen de beurskoersen, dan dient u uw effecten dus alleen lager te waarderen als de beurskoers onder de verkrijgingprijs komt.

Bepalen hoogte van de afwaardering
Zijn uw bedrijfsaandelen gedaald tot onder de verkrijgprijs dan kunt u de hoogte van de afwaardering op twee manieren bepalen.
- Per soort effecten (individueel)
- Alle effecten samen (collectief)

In het laatste geval waardeert u alleen af als de totale actuele waarde van de effecten lager is dan de totale verkrijgingprijs.

Verwerking van waardewijzigingen bij waardering tegen actuele waarde
Waardemutaties zorgen direct voor een hogere of lagere waardering van uw effecten. U kunt de waardewijzigingen op twee manieren verwerken.

Manier 1
Ten laste van uw winst- en verliesrekening


U brengt de waardewijzigingen jaarlijks ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening. Bij een waardevermeerdering van niet-beursgenoteerde effecten moet u daarnaast een herwaarderingsreserve vormen ten laste van het resultaat of de vrije reserves.


Manier 2
Verwerking in een herwaarderingsreserve


U verwerkt de waardewijzigingen in een herwaarderingsreserve. Als uw effecten in waarde dalen, moet u eerst de herwaarderingsreserve gebruiken. Is deze nihil, dan dient de (resterende) waardevermindering rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verwerkt te worden. Bij deze methode ontstaan dan alleen verliezen wanneer de beurskoers onder de verkrijgingprijs komt.

Conclusie
Of uw effecten door dalende beurskoeren leiden tot een waardedaling van uw effecten in de jaarrekening en dus tot een mogelijk verlies, hangt af van de gekozen waarderingsgrondslagen en uw effectenportefeuille. Door de huidige ontwikkelingen in de beleggingswereld heeft uw bedrijf hiermee wellicht te maken. Neem in dat geval contact op met uw accountant of adviseur om de gevolgen voor uw bedrijf vast te stellen.

Bron: Grant Thornton
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
maatregelen voor het beter beheersen van uw inkomende en uitgaande geldstromen
het volgen van een financi�le cursus
financieel grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?
zo doet u aan voorraadbeheer
hoe verbetert u uw cashflow
financieel management: besteed er dagelijks aandacht aan!
bezit uw bedrijf aandelen? let op de financi�le gevolgen
cashflow of kasstroomoverzicht: hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?
overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan
vijf adviezen voor een financieel gezond bedrijf

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.