1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Uw bedrijf in Financieel zwaar weer? Houd de Signalen in de gaten!

Nu de kredietcrisis bijna dagelijks in het nieuws is en de economie de gevolgen ervan niet meer lijkt te kunnen ontlopen, is het voor u als ondernemer van belang om extra alert te zijn. Zodat uw bedrijf niet onverwacht in de financiële problemen komt. Let daarbij met name op financiële signalen die erop kunnen wijzen dat het de verkeerde kant op gaat met uw bedrijf.

Signaal 1
Uw rendement loopt terug


Financiële problemen beginnen meestal als uw rendement terugloopt. Bijvoorbeeld door stijgende kosten, afnemende omzet en/of prijserosie. Van belang is hier het letten op uw omzet en uw kosten. Een structureel te laag rendement levert problemen op waar u iets aan moet doen. Niets doen maakt de problemen alleen maar erger.

Wat kunt u het best doen?
In deze fase geldt: Meten is weten. Zorg er allereerst voor dat u maandelijks precies weet wat uw omzet en omzetverloop is en wat uw bedrijfskosten zijn. Waar blijft uw omzet achter (bij welk product, welke dienst?). Pas als u dat precies kunt aanwijzen, kunt u actie ondernemen. Dat kan zijn het aanpassen van uw bedrijfstrategie, het besparen op kosten, het aanpassen van uw verkoopprijzen/uurtarieven of het doorvoeren van een andere marketingstrategie.


Ondersteunende software
Speciaal voor deze fase is de software MKB-Kostenmonitor en de software MKB-Omzetmonitor beschikbaar. Met deze beide softwaretitels krijgt u dagelijks inzicht in zowel uw omzet/omzetverloop als uw kostenstructuur. Zodat u dagelijks weet hoe uw rendement ervoor staat en u tijdig maatregelen kunt nemen als het fout dreigt te gaan.

Signaal 2
Uw balans verzwakt


Signalen die er op wijzen dat de balans onder druk staat, zijn onder meer een verslechterde solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totale vermogen), een niet-optimale financieringsstructuur, een verslechtering van uw werkkapitaal en meer dan gemiddeld contact met uw bank. Dat laatste omdat uw bedrijf regelmatig de kredietlimiet overschrijdt en/of de zekerheden (verpanding debiteuren, voorraden) onder druk komen te staan.

Wat kunt u het best doen?
Behalve het uitvoeren van de actiepunten die hiervoor bij signaal 1 aan de orde zijn geweest, moet u bovendien uw balans versterken. Dit kan onder meer door:
- leasen van bestaande en nieuwe activa (bedrijfsmiddelen) en het verpanden van uw debiteurenportefeuille bij een factoringmaatschappij. Dit kan vaak tegen een hogere zekerheidswaarde dan reguliere financiering. Banken financieren niet meer dan 70 procent voor, terwijl factoring vaak tot 90 procent financiert herfinanciering van het bedrijf;
- meer eigen vermogen in het bedrijf storten, bijvoorbeeld door geen dividend uit te keren, maar alle winst weer in het bedrijf te investeren een derde partij, naast de bank en u zelf, aantrekken als financierder;
- voorkomen dat u rood staat bij de bank.

Ondersteunende software
Speciaal voor deze fase is de Software Prognoses en Jaarcijfers beschikbaar. Met deze software analyseert u uw balanscijfers en uw winst- en verliesrekening en ziet u direct aan de hand van verschillende kengetallen hoe uw bedrijf er financieel voor staat.

Signaal 3
Uw financiering dreigt vaste te lopen


Mocht u de twee signalen die hiervoor aan de orde zijn gekomen, hebben gemist of hebben genegeerd, dan kunt u deze signalen bij het vastlopen van uw financiering onmogelijk nog langer negeren of missen. Want de meest belangrijke dingen in uw bedrijf krijgt u niet meer voor elkaar. Zoals het uitbetalen van de lonen, het voldoen aan uw belastingverplichtingen en het nog een keer vragen van uitstel van betaling aan uw crediteuren. U staat nagenoeg continue rood bij de bank.

Let op!
In deze fase is het uiterst belangrijk dat u tijdig hulp inroept om ervoor te zorgen dat u niet in een situatie van faillissement terecht komt. Wacht dus niet te lang met het inroepen van deskundige hulp.

Wat kunt u nog doen?
In deze fase moet u ervoor zorgen dat u nog beschikt over voldoende liquide middelen. Naast de acties uit fase 1 en 2 moet er geld uit de balans worden vrijgemaakt zodat aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan. Geld vrij maken kan onder meer door het sneller laten betalen van uw debiteuren, het maken van betalingsafspraken met uw crediteuren (voor uitgestelde betaling), het aanhouden van minder voorraden en het verkopen van activa. Beschikt uw bedrijf over eigen onroerend goed of bepaalde kapitaalsgoederen dan kunt u deze wellicht verkopen en terugleasen (sale-and-leaseback). Bestaat uw bedrijf uit verschillende dochterondernemingen dan kunt u wellicht bepaalde niet-strategische bedrijfsonderdelen verkopen en/of een ontslagronde doorvoeren.

Signaal 4
uw bedrijf kan niet langer de schulden afbetalen


Wanneer uw bedrijf niet langer in staat is alle schulden af te betalen, belandt het in de eindfase, waar een reorganisatie, faillissement of doorstart vrijwel onvermijdelijk is. In feite zijn er dan nog slechts drie mogelijkheden. Dat is een versnelde reorganisatie waarbij de kosten van de reorganisatie moeten worden betaald uit de vrijgekomen middelen. Is dat niet meer haalbaar, dan is het tijd voor een zogenoemd crediteurenakkoord. Hierbij sluit u een akkoord met de meerderheid van uw crediteuren dat zij u een deel van de te vorderen schuld kwijtschelden. Op deze manier betalen uw crediteuren mee aan de reorganisatie. Gaat de meerderheid hier niet mee akkoord, dan volgt een doorstart of een faillissement. Overweeg altijd een doorstart, een faillissement is alleen nodig in die gevallen waarbij de eerder genoemde maatregelen niet helpen, maar er wel een strategisch gezonde kern in het bedrijf zit.
 

Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?

Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
financiële problemen kunt u zien aankomen
wat kunt u doen tegen kassafraude?
uw bedrijf in financieel zwaar weer? houd de signalen in de gaten!
financieel risico: signalen van financi�le dreigingen voor uw bedrijf
economische noodzaak ontslag personeel moet u kunnen aantonen!
financi�le problemen in uw bedrijf? hoe herkent u financi�le problemen?
betalingsonmacht: u kunt het salaris van uw personeel niet meer betalen?
executiewaarde van uw bedrijf: hoe bepaal je de executiewaarde?
ontslag bij faillissement - wat zijn de rechten van de werknemer bij faillissement?
geldvordering: wederpartij betaalt maar niet...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.