1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Cashflow of Kasstroomoverzicht: Hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?

Een cashflow overzicht of kasstroomoverzicht lijkt wel een beetje op uw winst- en verliesrekening, maar wijkt er op een aantal punten ook vanaf. Het voornaamste verschil is dat in een kasstroomoverzicht alleen rekening wordt gehouden met geldstromen die feitelijk in een boekjaar hebben plaatsgevonden.

Opbouw Cashflow of Kasstroomoverzicht
Een Cashflow of kasstroomoverzicht bestaat in het algemeen uit drie onderdelen.

Cashflow Onderdeel 1
Operationele activiteiten


Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit uw bedrijfsvoering. Dit begint met de nettowinst zoals die is vermeld in uw winst- en verliesrekening. De nettowinst wordt gecorrigeerd op een aantal punten. In elk geval voor de toe- of afname van uw debiteuren, uw crediteuren en uw voorraden.


Voorbeeld debiteuren
Als het totale bedrag van uw debiteuren aan het einde van het financiële boekjaar groter is dan aan het begin van het jaar (stel eerst €35.000 en op het einde €70.000), dan zijn de debiteuren uw bedrijf nog € 35.000 schuldig aan de onderneming. Dit wil zeggen dat er € 35.000 niet in uw bedrijf aanwezig is die er wel had moeten zijn. Een bedrag van € 35.000,- wordt dan opgenomen als een negatieve kasstroom.

Voorbeeld crediteuren
Voor uw openstaande crediteuren geldt ten aanzien van de cashflow hetzelfde principe, maar dan omgekeerd. Als uw bedrijf aan het begin van het boekjaar € 55.000 moest betalen aan leveranciers en aan het eind van het jaar € 65.000 dan is er sprake van een geldstroom van € 10.000 de onderneming in.

Voorbeeld voorraden
Op dezelfde wijze manier gaat u ten aanzien van de cashflow om met uw voorraden. Uw voorraden vertegenwoordigen immers een hoeveelheid vastgelegd werkkapitaal. Heeft uw bedrijf aan het begin van het boekjaar € 88.000 vastgelegd in voorraden en aan het eind van het jaar € 68.000 dan heeft uw bedrijf daarmee € 20.000 vrijgemaakt. Met als gevolg een positieve cashflow ter grootte van dat bedrag voor uw cashflow.

Afschrijvingen
Vervolgens wordt uw cashflow gecorrigeerd voor afschrijvingen. Het bedrag dat in de winst- en verliesrekening hiervoor is opgenomen (en waarmee de winst is verminderd) kan hier weer toegevoegd worden.

Met nog enige andere correcties leidt dit tot de kasstroom uit operationele activiteiten.


Hoe zit het met deze deelwaarde?
Is dit deelbedrag van uw cashflow negatief dan heeft uw bedrijf op dit moment al een probleem of krijgt uw bedrijf binnen afzienbare tijd problemen. Voor een financieel gezond bedrijf is dit deelbedrag van uw cashflow bijna altijd positief.


Cashflow Onderdeel 2
Investeringsactiviteiten (activa)


Het tweede deel van uw cashflow beschrijft de kasstroom uit uw investeringsactiviteiten. Het gaat dan om investeringen in machines en andere duurzame activa voor het volle bedrag van de aanschaf. Ook investeringen in de vorm van overnames van andere bedrijven of delen ervan vallen hieronder.

De uitgaven voor investeringen zijn voor uw kasstroom of cashflow negatieve bedragen. Er gaat immers geld uw bedrijf uit. Omgekeerd betekent verkoop van uw bedrijf of delen ervan een positief bedrag voor uw cashflow.

Hoe zit het met deze deelwaarde?
De normale situatie is dat het totaal van de kasstroom of cashflow uit investeringsactiviteiten negatief is. Bij investeren gaat er immers in de regel relatief veel geld uw bedrijf uit.


Cashflow Onderdeel 3
Financieringsactiviteiten (passiva)


Het derde deel is de kasstroom of cashflow uit uw financieringsactiviteiten. Dit beschrijft de manier waarop aan de kapitaalsbehoefte van uw bedrijf is voldaan in de loop van het boekjaar. Een emissie van aandelen zorgt voor een geldstroom uw onderneming in. Hetzelfde geldt voor het aantrekken van geld door middel van obligaties.

Het aflossen van een langlopende lening is een negatieve geldstroom. Betaling van dividenden wordt gezien als een vorm van negatieve financiering: er gaat geld de onderneming uit. Hetzelfde geldt voor aankoop van aandelen.

Hoe zit het met deze deelwaarde?
Of het totaal van de kasstroom of cashflow uit uw financieringsactiviteiten een positief of een negatief bedrag is, valt niet op voorhand te zeggen. Groeit uw bedrijf sterk dan zal dit in de regel een positief bedrag zijn, ervan uitgaand dat u uw bedrijfsgroei niet volledig kunt financieren uit de ingehouden winst. Moet uw bedrijf vreemd kapitaal aantrekken dan laat uw cashflow een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten zien.

Heeft uw bedrijf geen concrete groeiplannen, dan kan deze deelwaarde uit uw cashflow zowel positief als negatief zijn. Kunt u met uw huidige bedrijfshuisvesting en machines uit de voeten, dan zal uw bedrijf niet zo'n grote kapitaalsbehoefte hebben. In dergelijke gevallen zal een negatief bedrag aan kasstroom uit financieringsactiviteiten het meest voorkomen.Meer informatie over Cashflow of ander financieel onderwerp?
Wilt u voor uw bedrijf een cashflow samenstellen en weten hoe u uw kasstroomoverzicht moet interpreteren? Zodat u weet hoe uw bedrijf er financieel voorstaat en u indien nodig tijdig de juiste maatregelen kunt nemen? Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
maatregelen voor het beter beheersen van uw inkomende en uitgaande geldstromen
het volgen van een financi�le cursus
financieel grip op mijn bedrijf, hoe doe ik dat?
zo doet u aan voorraadbeheer
hoe verbetert u uw cashflow
financieel management: besteed er dagelijks aandacht aan!
bezit uw bedrijf aandelen? let op de financi�le gevolgen
cashflow of kasstroomoverzicht: hoe ziet de cashflow eruit voor mijn bedrijf?
overtuig uw medeaandeelhouders met een goed plan
vijf adviezen voor een financieel gezond bedrijf

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.