1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Over Cash Flow: Let op de Cash Flow in uw bedrijf

Een cash flow overzicht of kasstroomoverzicht lijkt wel een beetje op uw winst- en verliesrekening, maar wijkt er op een aantal punten ook vanaf. Het voornaamste verschil is dat in een kasstroomoverzicht alleen rekening wordt gehouden met geldstromen die feitelijk in een boekjaar hebben plaatsgevonden.

Opbouw Cash flow of Kasstroomoverzicht
Een Cash flow of kasstroomoverzicht bestaat in het algemeen uit drie onderdelen.

Cash flow Onderdeel 1
Operationele activiteiten


Het eerste deel beschrijft de kasstromen die voortvloeien uit uw bedrijfsvoering. Dit begint met de nettowinst zoals die is vermeld in uw winst- en verliesrekening. De nettowinst wordt gecorrigeerd op een aantal punten. In elk geval voor de toe- of afname van uw debiteuren, uw crediteuren en uw voorraden.

Voorbeeld debiteuren
Als het totale bedrag van uw debiteuren aan het einde van het financiële boekjaar groter is dan aan het begin van het jaar (stel eerst €35.000 en op het einde €70.000), dan zijn de debiteuren uw bedrijf nog € 35.000 schuldig aan de onderneming. Dit wil zeggen dat er € 35.000 niet in uw bedrijf aanwezig is die er wel had moeten zijn. Een bedrag van € 35.000,- wordt dan opgenomen als een negatieve kasstroom.

Voorbeeld crediteuren
Voor uw openstaande crediteuren geldt ten aanzien van de cash flow hetzelfde principe, maar dan omgekeerd. Als uw bedrijf aan het begin van het boekjaar € 55.000 moest betalen aan leveranciers en aan het eind van het jaar € 65.000 dan is er sprake van een geldstroom van € 10.000 de onderneming in.
Voorbeeld voorraden
Op dezelfde wijze manier gaat u ten aanzien van de cash flow om met uw voorraden. Uw voorraden vertegenwoordigen immers een hoeveelheid vastgelegd werkkapitaal. Heeft uw bedrijf aan het begin van het boekjaar € 88.000 vastgelegd in voorraden en aan het eind van het jaar € 68.000 dan heeft uw bedrijf daarmee € 20.000 vrijgemaakt. Met als gevolg een positieve cash flow ter grootte van dat bedrag voor uw cash flow.

Afschrijvingen
Vervolgens wordt uw cash flow gecorrigeerd voor afschrijvingen. Het bedrag dat in de winst- en verliesrekening hiervoor is opgenomen (en waarmee de winst is verminderd) kan hier weer toegevoegd worden.

Met nog enige andere correcties leidt dit tot de kasstroom uit operationele activiteiten.

Hoe zit het met deze deelwaarde?
Is dit deelbedrag van uw cash flow negatief dan heeft uw bedrijf op dit moment al een probleem of krijgt uw bedrijf binnen afzienbare tijd problemen. Voor een financieel gezond bedrijf is dit deelbedrag van uw cash flow bijna altijd positief.


Cash flow Onderdeel 2
Investeringsactiviteiten (activa)


Het tweede deel van uw cash flow beschrijft de kasstroom uit uw investeringsactiviteiten. Het gaat dan om investeringen in machines en andere duurzame activa voor het volle bedrag van de aanschaf. Ook investeringen in de vorm van overnames van andere bedrijven of delen ervan vallen hieronder.

De uitgaven voor investeringen zijn voor uw kasstroom of cash flow negatieve bedragen. Er gaat immers geld uw bedrijf uit. Omgekeerd betekent verkoop van uw bedrijf of delen ervan een positief bedrag voor uw cash flow.

Hoe zit het met deze deelwaarde?
De normale situatie is dat het totaal van de kasstroom of cash flow uit investeringsactiviteiten negatief is. Bij investeren gaat er immers in de regel relatief veel geld uw bedrijf uit.


Cash flow Onderdeel 3
Financieringsactiviteiten (passiva)


Het derde deel is de kasstroom of cash flow uit uw financieringsactiviteiten. Dit beschrijft de manier waarop aan de kapitaalsbehoefte van uw bedrijf is voldaan in de loop van het boekjaar. Een emissie van aandelen zorgt voor een geldstroom uw onderneming in. Hetzelfde geldt voor het aantrekken van geld door middel van obligaties.

Het aflossen van een langlopende lening is een negatieve geldstroom. Betaling van dividenden wordt gezien als een vorm van negatieve financiering: er gaat geld de onderneming uit. Hetzelfde geldt voor aankoop van aandelen.

Hoe zit het met deze deelwaarde?
Of het totaal van de kasstroom of cash flow uit uw financieringsactiviteiten een positief of een negatief bedrag is, valt niet op voorhand te zeggen. Groeit uw bedrijf sterk dan zal dit in de regel een positief bedrag zijn, ervan uitgaand dat u uw bedrijfsgroei niet volledig kunt financieren uit de ingehouden winst. Moet uw bedrijf vreemd kapitaal aantrekken dan laat uw cash flow een positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten zien.

Heeft uw bedrijf geen concrete groeiplannen, dan kan deze deelwaarde uit uw cash flow zowel positief als negatief zijn. Kunt u met uw huidige bedrijfshuisvesting en machines uit de voeten, dan zal uw bedrijf niet zo'n grote kapitaalsbehoefte hebben. In dergelijke gevallen zal een negatief bedrag aan kasstroom uit financieringsactiviteiten het meest voorkomen.
Meer informatie over Cash Flow?
Wilt u voor uw bedrijf een cash flow samenstellen en weten hoe u uw kasstroomoverzicht moet interpreteren? Zodat u weet hoe uw bedrijf er financieel voorstaat en u indien nodig tijdig de juiste maatregelen kunt nemen? Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.  

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 

Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
elektronisch deponeren van uw jaarrekening
grensbedragen midden- en kleinbedrijf
zů maakt u een kostenverdeelstaat
wat doet u met uw financiŽle cijfers?
analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?
vergelijk de hoogte en samenstelling van uw omzet met uw branchegenoten!
over financiŽle kengetallen: wat doet u met uw financiŽle cijfers uit uw jaarverslag?
over cash flow: let op de cash flow in uw bedrijf
uw winst- en verliesrekening: hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?
de balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw balans?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde Ä 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.