1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Uw winst- en verliesrekening: Hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?

Als u uw winst- en verliesrekening als onderdeel van uw jaarcijfers ontvangt, bent u wellicht geneigd om direct te kijken naar uw nettowinst na aftrek van belasting. Bedenk echter dat u uit uw winst- en verliesrekening veel meer informatie kunt halen dan u in eerste instantie denkt. 

Beoordelingsmethoden
U kunt uw winst- en verliesrekening op verschillende manieren beoordelen. De volgende beoordelingsmethoden kunt u toepassen.

Beoordelingsmethode 1
Kijk naar de cijfers zelf


Deze beoordeling kunt u toepassen als uw winst absoluut gezien voldoende moet zijn om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Deze beoordelingsmethode draait om de vraag hoeveel winst uw bedrijf moet maken om te kunnen voortbestaan en om de geplande investeringen te kunnen realiseren? Bij deze methode kijkt u dus uitsluitend naar de cijfers zelf.

De volgende vragen zijn bij deze beoordelingsmethode van belang:

• Zijn er incidentele kosten opgenomen in uw winst- en verliesrekening?
• Welke onderlinge samenhang is er logischerwijs aan te geven tussen de verschillende kostenposten van uw winst- en verliesrekening?

Let in het bijzonder op de volgende kostenposten:
Kostenpost ‘Vakantiegeld’: Is het vakantiegeld voor de medewerkers gereserveerd ?
Kostenpost ’Financiering’: Wat is de invloed van de wijze van financiering op de rentekosten?
Kostenpost ’Personeelslasten’: Hoe hoog is het ziekteverzuim en het ziektegeld in het bedrijf?
Kostenpost ‘Onderhoud van uw bedrijfsgebouw’: Is sprake van achterstallig onderhoud?

Beoordelingsmethode 2
Beoordeling op basis van de balans


Bij het beoordelen van uw winst- en verliesrekening in relatie tot uw balans gaat het om het vergelijken van de verschillende posten uit uw winst- en verliesrekening en de balans die een bepaalde relatie met elkaar hebben.

Relaties
Let in dit verband in het bijzonder op de volgende relaties tussen de w&v-rekening en de balans:

- Post uit winst- en verliesrekening
- Post uit de balans
- Omzet Debiteurensaldo (vlottende activa)
- Inkoopwaarde van de omzet
- Voorraden

- Inkoopwaarde van de omzet
- Bedrijfskosten Crediteuren (vreemd vermogen kort)
- Afschrijving Vaste activa
- Financiering Rekening-courantkrediet
- Hypotheek, lease, leningen

Tip: Meld u aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO). Hier worden deze relaties voor u uitgelegd en toegelicht.


Beoordelingsmethode 3
Beoordeling in relatie tot uw prognose


Een voor de hand liggende beoordelingsmethode waarbij u direct kunt zien bij welke posten afwijkingen zijn tussen de begroting en de gerealiseerde resultaten, is het plaatsen van uw begroting en uw realisatie naast elkaar in twee verschillende kolommen. Als u uw realisatie als percentage van uw begroting weergeeft, krijgt u direct een duidelijk beeld van de vraag in hoeverre u in uw winst- en verliesrekening uw begroting hebt kunnen realiseren.

Kijk naar opvallende afwijkingen van uw realisatie ten opzichte van uw prognose en probeer hiervoor een verklaring te geven. Bepaal vervolgens welke maatregelen nodig zijn om de geconstateerde verschillen tussen prognose en realisatie te verkleinen.


Beoordelingsmethode 4
Vergelijk uw cijfers met voorgaande jaren


Trendsignalering
Als u uw winst- en verliesrekening beoordeelt op basis van voorgaande jaren kunt u een trend of een ontwikkeling tijdig signaleren. Bijvoorbeeld dat de winst gelijk is gebleven bij een stijgende omzet. Of dat uw totale bedrijfskosten sterk zijn gedaald.


Beoordelingsmethode 5
Beoordeel uw winst- en verliesrekening op basis van vergelijking met branchegegevens


De absolute hoogte van de kosten en opbrengsten zoals ze in uw winst- en verliesrekening voorkomen, zegt op zich weinig over de doelmatigheid van deze kosten. Deze gegevens krijgen voor u pas betekenis als u ze relateert aan de normen uit uw branche. Vergelijkbare bedrijven hebben ongeveer dezelfde typen activiteiten, prestatiemeters, investeringen en kosten.

Belangrijke vragen bij het beoordelen van uw winst- en verliesrekening in relatie tot branchecijfers zijn:

• Waarom zijn bepaalde bedrijfskosten lager of hoger dan die uit de gemiddelde branchecijfers?
• Wat rechtvaardigt voor uw bedrijf het maken van deze kosten ?
• Kunt u deze kosten terugdringen?

Portal Financieel Sterk Ondernemen
De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) is speciaal ontwikkeld voor ondernemers uit het MKB die zelf hun winst- en verliesrekening willen kunnen analyseren. Zodat de financiële situatie van hun bedrijf zelf goed kennen en direct kunnen bijsturen als het minder goed dreigt te gaan en risico's en bedreigingen zich aandienen. Naast vele rekenmodellen krijgt u de beschikking over nuttige informatie . Bijvoorbeeld over hoe u het best kunt omgaan met uw accountant en uw bank. 

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 

Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier  om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier  voor meer informatie.

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
elektronisch deponeren van uw jaarrekening
grensbedragen midden- en kleinbedrijf
zů maakt u een kostenverdeelstaat
wat doet u met uw financiŽle cijfers?
analyse van uw jaarcijfers: waar kijkt u naar?
vergelijk de hoogte en samenstelling van uw omzet met uw branchegenoten!
over financiŽle kengetallen: wat doet u met uw financiŽle cijfers uit uw jaarverslag?
over cash flow: let op de cash flow in uw bedrijf
uw winst- en verliesrekening: hoe beoordeelt u uw jaarcijfers?
de balans van uw bedrijf: wat moet u weten over uw balans?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde Ä 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.