1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Financieel Risico: Signalen van financi�le dreigingen voor uw bedrijf


Nogal wat bedrijven komen tegenwoordig in financiële problemen. Sommige komen zelfs in een faillissement terecht. Financieel deskundigen concluderen vaak achteraf dat een faillissement helemaal niet nodig was geweest. Als de betreffende ondernemer maar meer aandacht had gehad voor de signalen van financiële problemen en tijdig hulp had gehaald.
In veel gevallen komen financiële problemen niet van de ene op de andere dag en kunt u ze al ruim van te voren zien aankomen. Dat betekent voor u als ondernemer in de metaalbranche dat u moet weten waar u precies op moet letten.

Signalen
Alvorens uw bedrijf daadwerkelijk in de gevarenzone is beland, zijn er vaak al signalen die erop wijzen dat het minder goed gaat met het bedrijf. Deze signalen kunt u zelf oppikken als u actief met uw financiële cijfers aan de gang gaat en niet wacht tot uw accountant aan het eind van het boekjaar uw jaarcijfers komt opmaken.

Voorbeelden
Voorbeelden van signalen die aangeven dat het niet goed gaat met het bedrijf zijn: 

Een te hoge maandelijkse financieringslast

De financieringsbehoefte van een bedrijf hangt samen met het balanstotaal en de omvang van het werkkapitaal. Hebt u teveel gefinancierd met kort en middellang vreemd vermogen dan kunnen uw financieringslasten te hoog zijn geworden in relatie tot de gemiddelde lasten in uw branche. Het regelmatig bepalen van uw financieringslasten en de uitkomst vergelijken met andere bedrijven in de metaalbranche geeft u een goed beeld van uw eigen situatie. 

U ontvangt meer dan een gebruikelijk aantal aanmaningen

Doordat uw bedrijf de maandelijkse lasten niet meer kan betalen, worden crediteuren ook niet meer op tijd betaald. U merkt dat aan het aantal aanmaningen dat u in uw bus krijgt en aan uw crediteurenoverzicht dat steeds langer wordt. 


Uw debiteurenlijst groeit

Als uw bedrijf te weinig aandacht schenkt aan het debiteurenbeleid en uw debiteuren steeds later gaan betalen, groeit uw debiteurenlijst met facturen die relatief lang tot zeer lang openstaan. Hoe meer u met een goed uitgedacht debiteurenbeleid uw debiteuren bewaakt, des ontvangt u uw geld. In dat geval zult u minder snel te maken krijgen met liquiditeitsproblemen. 

Uw maandomzet loopt sterk terug

Een belangrijk signaal is het sterk teruglopen van de maandelijkse omzet waardoor een steeds groter deel van het benodigde werkkapitaal gefinancierd moet worden. Door sterk stijgende voorraden in uw productiebedrijf dreigt een liquiditeitstekort. Dat betekent dat u uw maandelijkse omzetcijfers goed in de gaten moet houden. 

Het personeelsverloop groeit

Een meer dan gemiddeld verloop in uw personeelsbestand kan voor een bedrijf een belangrijk signaal zijn dat het de verkeerde kant op dreigt te gaan. Meer dan gemiddeld gaan goede medewerkers zelf op zoek naar een andere baan. En het vertrek van iedere ervaren en gewaardeerde kracht betekent een stuk verlies aan investering in kennis en ervaring. 

De accountmanager van de bank zoekt contact met de ondernemer om te vragen hoe het gaat met het bedrijf

Wanneer het minder goed gaat met uw bedrijf en u steeds meer een beroep op uw bank moet doen om uw financiële problemen het hoofd te kunnen bieden, zal de bank zich op een gegeven moment voorzichtiger gaan opstellen. Dit kan nog een tijdje goed gaan omdat de bank vaak niet direct reageert bij de eerste signalen van financiële tegenslag. Wel merkt u op een gegeven moment bepaalde veranderingen in de houding van uw bank richting uw bedrijf. Uw accountmanager belt steeds vaker om te informeren hoe uw bedrijf ervoor staat.

Signalen oppikken
Een aantal van de hiervoor genoemde signalen kan een ondernemer pas opvangen als hij of zij actief met zijn financiële cijfers bezig is. Bijvoorbeeld door regelmatig verschillende prognoses te maken voor de komende periode, zoals een liquiditeitsprognose en een exploitatieprognose. Verder door te kijken in hoeverre het bedrijf deze prognoses ook daadwerkelijk haalt. Ook het regelmatig opvragen van lijsten van debiteuren en crediteuren bij de administratie is bijvoorbeeld een voorwaarde voor het tijdige kunnen ontvangen van signalen.

Maatregelen nemen
Op basis van verschillende signalen neemt een bedrijf vervolgens effectieve maatregelen. Zoals het terugbrengen van voorraden, het terugbrengen van niet-noodzakelijke kosten, het zoveel mogelijk verkopen van vaste activa of het zorgen voor een tijdelijk extra financiering. Voor veel bedrijven is het nemen van de juiste maatregelen op basis van een analyse van de financiële cijfers niet gemakkelijk. Te meer omdat de meeste ondernemers geen specifieke financiële opleiding hebben genoten.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
financile problemen kunt u zien aankomen
wat kunt u doen tegen kassafraude?
uw bedrijf in financieel zwaar weer? houd de signalen in de gaten!
financieel risico: signalen van financi�le dreigingen voor uw bedrijf
economische noodzaak ontslag personeel moet u kunnen aantonen!
financi�le problemen in uw bedrijf? hoe herkent u financi�le problemen?
betalingsonmacht: u kunt het salaris van uw personeel niet meer betalen?
executiewaarde van uw bedrijf: hoe bepaal je de executiewaarde?
ontslag bij faillissement - wat zijn de rechten van de werknemer bij faillissement?
geldvordering: wederpartij betaalt maar niet...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.