1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Checklist Omgaan met uw Accountant

Een goede accountant geeft u inzicht in uw administratie en uw financiële positie. In sommige gevallen verzorgt een accountant ook de belastingaangifte. De toegevoegde waarde van een account komt vooral tijdens de bespreking van uw jaarstukken tot uiting. De betekenis en de gevolgen van deze jaarcijfers voor de toekomst van uw bedrijf moeten na zo’n toelichtende bespreking voor u duidelijk zijn.

Taken
De taken van een accountant zijn onder te verdelen in drie verschillende onderdelen:
• De financieel administratieve dienstverlening;
• Het controlewerk (accountancy en auditing);
• Het advieswerk (consultancy).

Soorten accountantsverklaringen
De accountant geeft naar aanleiding van een controleopdracht één van onderstaande accountantsverklaringen af: 

-  Een goedkeurende accountantsverklaring: de jaarrekening geeft een getrouw beeld en voldoet ook anderszins aan de wettelijke eisen;
-  Een accountantsverklaring met beperking: de jaarrekening bevat nog belangrijke onjuistheden en/of er blijven nog vragen over met betrekking tot de getrouwheid van het beeld dat de jaarrekening weergeeft;
-  Een accountantsverklaring van oordeelonthouding: de jaarrekening is op een aantal punten correct. Er blijven echter na de controle nog onzekerheden over waardoor de jaarrekening niet kan worden gezien als een betrouwbare weergave van de financiële stand van zaken in uw bedrijf;
- Een afkeurende accountantsverklaring: de jaarrekening bevat onjuistheden (bedenkingen) die de getrouwheid van uw jaarrekening wezenlijk aantasten.

Overige verklaringen
Behalve een accountantsverklaring kan een accountant op uw verzoek ook een beoordelingverklaring of een samenstellingverklaring afgeven. Deze verklaringen zijn voor geen enkel bedrijf wettelijk verplicht.

Beoordelen accountant
Als u op zoek bent naar een accountant of van accountant wilt wisselen, is het belangrijk dat u eerst een goed beeld krijgt van hoe u een accountant moet beoordelen. Waar kijkt u dan onder meer naar? De volgende criteria kunnen u hierbij helpen.

• Hoe waardeert u de persoon van de accountant?
• Is uw accountant op de hoogte van de normen en waarden in uw bedrijf en uw bedrijfstak?
• Kan uw accountant u ook in de toekomst blijven helpen?
Afspraken maken
Als u een keuze hebt gemaakt en u gaat samenwerken met uw accountant is het vervolgens van belang dat u goede afspraken maakt. Maak in elk geval de volgende afspraken met uw accountant:

• Spreek af wie binnen uw bedrijf aanspreekpunt en wie handelingsbevoegd is
• Welke werkzaamheden gaat uw accountant voor u verrichten?
• Waaraan moet uw accountant in het bijzonder aandacht besteden?
• Welke tarieven en prijzen gaat uw accountant u in rekening brengen?
• In welke frequentie worden nota’s gestuurd?
• Wat verwacht u van de dienstverlening van uw accountant?

Evalueer jaarlijks de gang van zaken met uw accountant:
• Bent u tevreden over de werkwijze van uw accountant? Wat gaat goed en wat moet beter?
• Worden de accountantsdiensten verleend door degene met wie u een vaste relatie hebt opgebouwd of worden deze werkzaamheden voornamelijk door een collega of assistent uitgevoerd?
• Hoe zijn de contacten (indien van toepassing) tussen uw bedrijf, uw accountant en uw bank verlopen?
• Is uw accountant tevreden over de wijze waarop u als ondernemer de cijfers aanlevert en met hem of haar over uw bedrijf communiceert? Wat gaat goed en wat kan beter?

Checklist waardering accountant 
- Bestaat er tussen uw accountant en u een open relatie die het mogelijk maakt alles te bespreken? 
- Is de samenwerking tussen uw bedrijf, uw bank en uw accountant goed? 
- Staat uw accountant open voor kritiek van uw kant? Kunt u hem of haar openlijk zeggen dat u hem bijvoorbeeld te duur vindt of dat de rapportages niet beantwoorden aan uw verwachtingen? 
-  Kent uw accountant de risico’s uit uw branche? 
- Is uw accountant goed op de hoogte van de normen en waarden die gelden binnen uw bedrijf en uw bedrijfstak? 
- Kunt u uw accountant gebruiken als klankbord voor financiële problemen in uw bedrijf? 
- Krijgt u van uw accountant een duidelijke mondelinge toelichting op uw jaarcijfers in een apart gesprek? 
- Toont uw accountant aandacht voor de informatievoorziening vanuit uw bedrijf en voor uw administratieve organisatie? 
-  Hebt u regelmatig overleg met uw accountant over de risico’s (risicoprofiel) van uw bedrijf? 
- Staan de berekende tarieven en kosten in relatie tot de aan uw bedrijf geleverde diensten?
 

Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?

Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe gaat u goed om met uw accountant?
aandachtspunten bij beoordeling van uw accountant
checklist omgaan met uw accountant
boekhouder zoeken: hoe vindt u een goede boekhouder?
accountantskosten te hoog? houd de kosten van uw accountant binnen de perken
accountantskosten - bespaar op uw accountantskosten
accountantscontrole verplicht? wanneer geldt accountantsverplichting?
verplichting accountantscontrole? wat kunt u doen?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.