1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Bedrijfsmissie: Hoe ontwikkelt u een Missie voor uw bedrijf?

Het ontwikkelen van een missie doet u niet alleen. Voordat u met de missieontwikkeling begint, is het erg belangrijk om eerst eens een avondje over dit onderwerp te brainstormen met uw zakenpartner en/of adviseur en uiteraard met uw medewerkers. Vooral dat laatste is belangrijk. Door uw medewerkers er bij te betrekken zullen zij hun kennis en ervaring inbrengen in uw bedrijf. Vooral het mee mogen denken over het te voeren beleid zal een grote stimulans zijn om er voor te zorgen dat het uitgestippelde beleid ook op de juiste wijze wordt uitgevoerd. U maakt uw medewerkers mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw onderneming.

U bent wellicht ongeveer tachtig procent van uw tijd bezig met de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden. Het organiseren van het werk dat gedaan moet worden, het helpen van klanten, het begeleiden en stimuleren van uw medewerkers, enzovoort. In de resterende twintig procent van uw tijd moet u aandacht schenken aan de administratie, zorgen dat advertenties op tijd geplaatst worden om nog maar niet te spreken van het overleg met toeleveranciers van goederen. Daarnaast heeft u ook nog tijd nodig om overleg te plegen met uw accountant en met de financier. Daarom adviseren wij u om voor het ontwikkelen van de missie voor uw bedrijftijd in te plannen.

Grotere bedrijven gaan met het hele managementteam een paar dagen naar een conferentiecentrum om op deze belangrijke vraag een (voorlopig) antwoord te vinden wordt de missie bijgesteld. In de loop van de tijd tijdens een aantal vergaderingen waarin de missie op de agenda staat. Hebt u een bedrijf met een beperkt aantal werknemers, dan zult u praktischer te werk moeten gaan. Dat betekent dan overigens niet dat u met een dag een complete missie op tafel moet kunnen leggen. Voor het bepalen van uw missie mag u best een bepaalde periode uittrekken waarin u regelmatig aandacht besteedt aan de ontwikkeling ervan. Stel uzelf wel een termijn waarbinnen u uw missie klaar wilt hebben. Anders loopt u het risico dat uw missie altijd in de conceptfase blijft steken. En dat is niet de bedoeling!


Stappenplan
Het ontwikkelen van de missie zullen we stapsgewijs behandelen. Tijdens elke stap zult u merken dat u sommige zaken allang geregeld hebt. Maar het zal ook voorkomen dat u op een idee gebracht wordt en zaken anders gaat doen of nieuwe activiteiten gaat ontplooien. Vergeet niet om alle tussenresultaten schriftelijk vast te leggen. Dit dwingt u niet alleen om de zaken goed te overdenken, het maakt het u ook gemakkelijker om anderen van uw zienswijze te overtuigen of te informeren over het beleid dat u voorstaat binnen uw onderneming.

Stap 1
Stel een team samen


Ook als uw bedrijf niet al te groot is (meer dan ongeveer tien medewerkers) is het nuttig om in teamverband te werken aan uw bedrijfsmissie. Kies een aantal medewerkers hiervoor uit, afkomstig uit verschillende geledingen van uw bedrijf. Dus behalve de directeur/manager ook een vertegenwoordiging vanuit de verkoop, de productie, de binnendienst en de ondersteuning (bijvoorbeeld een secretaresse). Het gaat erom dat iedereen in het bedrijf zich door minimaal een persoon vertegenwoordigd weet.

Stap 2
Leg de bedoeling uit en licht de werkwijze toe


Om te beginnen legt u kort uit wat een missie is en welke elementen u erin wilt opnemen. Verder licht u toe hoe uw aanpak zal zijn en wat het doel is van de bijeenkomst. Het resultaat van deze stap is dat ieder teamlid precies weet wat een missie is en wat van hem of haar wordt verwacht.

Stap 3
Keuzeproces: van grof naar fijn


Spreek gezamenlijk af aan welke criteria uw missionstatement dient te voldoen. Ga na aan de hand van de hiervoor beschreven vier elementen van een missie welke aspecten (met name) aan de orde kunnen komen.

Welke zijn zeer belangrijk en welke minder belangrijk voor uw bedrijf? Hebt u bijvoorbeeld een galvaniseerbedrijf dan zult u in uw missie relatief veel aandacht willen besteden aan de vraag hoe uw bedrijf met het milieu wil omgaan. Hebt u een bedrijf in de zakelijke dienstverlening, dan zal klantgerichtheid wellicht bovenaan staan.


Deze stap kost relatief veel tijd omdat per aspect een discussie zal ontstaan over het belang van het betreffende punt voor een te formuleren missie. Uiteindelijk zult u hieruit een keuze moeten maken en zal overeenstemming moeten ontstaan over de keuze. De meest belangrijke aspecten krijgen in de te formuleren missie de meeste aandacht. Slaat u als eindverantwoordelijke deze stap over en maakt u zelf op voorhand een keuze, dan loopt u het risico dat niemand zich hierin kan vinden.

Stap 4
Maak een selectie van de belangrijkste aandachtspunten


Een heldere en goed communiceerbare missie moet beknopt en direct te begrijpen zijn. Dat betekent dat uw bedrijf alleen die punten uit de vorige stap kan opnemen, die een hoge prioriteit hebben. De andere zijn zeker niet onbelangrijk of onjuist, maar kunnen uit praktische overwegingen niet alle worden opgenomen in uw missionstatement.

Stap 5
Naar een geschreven versie


Als u een keuze hebt gemaakt uit een lijst van aandachtspunten volgt de stap van het schriftelijk vastleggen. Hoe meer belang u hecht aan een bepaald aandachtspunt, des te meer tekst zult u hieraan willen besteden. Let op de wijze waarop u uw missie formuleert. Bent u een relatief informeel bedrijf, dan ligt het voor de hand dat u uw missionstatement ook op informele wijze formuleert.

Het formuleren en tekstueel op een correcte wijze schrijven van een missionstatement vraagt de nodige expertise. Datzelfde geldt voor het organiseren en in gang zetten van het traject dat moet leiden tot een eigen missie. Het is daarom sterk aan te bevelen om speciaal hiervoor een deskundige adviseur in te huren, die het proces organiseert en ervoor zorgt dat u en uw medewerkers tot een eigen bedrijfsmissie komen.

Hoewel een korte omschrijving van het bedrijf niet echt een onderdeel van een missie is, kan het wel nuttig zijn om deze omschrijving in uw missionstatement te verwerken. Dat is met name het geval als u eigenlijk niet direct precies kunt aangeven wie uw klanten zijn en waar ze zijn gevestigd. Bijvoorbeeld voor een winkel in een branche met veel anonieme kopers, waarbij eigenlijk niet voor iedereen direct duidelijk is wat (welke producten/diensten) u aan welke doelgroep verkoopt.

De uitkomsten van een dergelijke beschrijving zijn in dat geval ondersteunend voor het formuleren van een missionstatement. Bij een beschrijving van uw bedrijf moet u met name denken aan zaken als:

• Klanten en doelgroepen (wie zijn onze klanten eigenlijk?);
• Producten en diensten (marktpositie, kwaliteit van uw producten, service, enzovoort);
• Locatie en markt (waar zitten uw klanten precies?).
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

 

 

 

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
marktinformatie voor een gedegen marketingplan of ondernemingsplan
hoe introduceer ik een nieuw product op de markt?
effectief verkopen aan senioren
haal meer uit uw marketingbegroting
stappenplan verkoop: hoe pakt u uw verkoop goed aan?
bedrijfsmissie: hoe ontwikkelt u een missie voor uw bedrijf?
benchmark nuttig voor uw bedrijf?Nieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.