1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?

Wellicht vraagt ook u zich als ondernemer af wat uw bedrijf op dit moment waard is en wat dus de jarenlange inzet u heeft opgeleverd. Vaak wordt deze vraag op een te laat tijdstip gesteld. Ook komt het voor dat door plotselinge omstandigheden als ziekte ineens over de toekomst wordt nagedacht, met name of een goed pensioen is gewaarborgd. Binnen een kort tijdsbestek wordt de onderneming dan door omstandigheden te koop aangeboden. U kunt zich voorstellen dat een dergelijke situatie niet leidt tot een optimale prijs voor uw bedrijf.

Waarde en prijs
Bedacht moet worden dat waarde en prijs twee verschillende begrippen zijn. De waardebepaling van een onderneming is veelal de uitkomst van een financiële analyse die door zowel koper als verkoper wordt uitgevoerd. In de regel wordt de waarde van een onderneming door de koper lager ingeschat dan de verkoper. De koper heeft een informatie- dan wel kennisachterstand ten aanzien van de interne en externe omgeving van een onderneming waardoor de algemene en specifieke risico’s hoger worden ingeschat, hetgeen leidt tot een lagere waardering.

Onderhandelingen en prijs
De waardebepaling vormt echter wel het uitgangspunt voor de onderhandelingen. De prijs daarentegen is het resultaat van de onderhandelingen, hetgeen op zich al een vak apart is. In de dagelijkse praktijk worden diverse methoden gehanteerd voor de waardering van ondernemingen (intrinsieke waarde, rentabiliteitswaarde, discounted cash flows etc.). Dit zijn slechts berekeningsmethoden; de uitgangspositie daarbij is natuurlijk de (continue kwaliteit van de) onderneming zelf. Hoe hoger de kwaliteit des te hoger is de waarde. Het is derhalve de kunst om de onderneming verkoopklaar te maken ruim vóórdat tot daadwerkelijke verkoop wordt overgegaan.
Grondige voorbereidingen noodzakelijk
Dit betekent dan in feite dat door een vooronderzoek (een zogenoemde seller’s due diligence) de risico’s en de sterke en zwakke punten van de onderneming in beeld dienen te worden gebracht. Denk daarbij aan zaken als balansverhoudingen, strategie, markt, organisatie, fiscaliteit, juridische structuur, klantenpakket, productieproces, lopende claims en kwaliteit van de winst, enzovoort.

Daarna worden daadwerkelijk maatregelen genomen om de geïdentificeerde risico’s dan wel onvolkomenheden te minimaliseren respectievelijk op te lossen. Zodat straks vanuit de ogen van de koper eventuele waardeverminderde zaken zijn verbeterd. De uiteindelijke onderhandelingen zullen vervolgens ook soepeler kunnen verlopen, waardoor de kans groter wordt dat een optimaal resultaat (prijs) kan worden behaald.

Een goede voorbereiding en het tijdig nemen van kwaliteitsverhogende maatregelen bepalen derhalve in belangrijke mate de waarde en de uiteindelijke verkoopprijs van uw onderneming.

Bron: JM Corporate Finance

Financieel Sterk Ondernemen?
Wilt u uw bedrijf verkopen of een bedrijf aankopen dan is het gebruik van de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) onmisbaar!  Hiervoor zijn verschillende handige tools beschikbaar die u kunt gebruiken als u zich aanmeldt bij de portal Financieel Sterk Ondernemen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Zoekt u een ervaren jurist voor een goed advies?
Op zoek naar een ervaren jurist om u te adviseren en begeleiden op het gebied van Ondernemingsrecht of Arbeidsrecht?

Bel naar mr. drs. J.B. Mulder van Groenendaal Juridische Advisering B.V. te Hilversum (T. 06 55331513) of kijk op www.groenendaal.nu

 

Behoefte aan Financiële Informatie, Rekenmodellen, Adviezen en Checklists? 

Meld u dan aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Speciaal ontwikkeld voor ondernemers, accountants, boekhouders en adviseurs.

Bijvoorbeeld Rekentools om Goodwill te berekenen, Prognoses te maken en Financiële Analyses. 

Maar ook Adviezen en Tips over Financieringsvormen, Financieringsrisico's en Financieel Beheer 


Meld u zich daarom vandaag nog aan voor de portal Financieel Sterk Ondernemen.

Nieuwe gebruikers voor een jaar ontvangen als welkomstgeschenk geheel gratis de
 Software Prognoses en Jaarcijfers (t.w.v. € 79,- excl. BTW, ontwikkeld in samenwerking met accountantskantoor BDO).

Klik hier om u direct aan te melden als gebruiker.

Klik hier voor meer informatie.


 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
hoe omgaan met goodwill? zo bepaalt u de hoogte van goodwill
goodwill - waar gaat het over?
bedrijfswaardering? de waarde van uw bedrijf is afhankelijk van aannames
waardebepaling van uw bedrijf? eerst uw jaarrekening normaliseren
bedrijfsovername is een kwestie van goed voorbereiden
financiering overname aandelen: waar moet u op letten?
waardebepaling van uw bedrijf: wat is uw onderneming waard?
good will: hoe om te gaan met good will?
bedrijfsovername: adviezen bij overname van een bedrijf
waardebepaling bij overname van een bedrijf: niet alleen de prijs telt

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.