1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Het Financi�le gedeelte van uw Ondernemingsplan

De financiële analyse is het belangrijkste hoofdstuk van uw ondernemingsplan. In deze analyse komt de verwachte winstgevendheid van uw ondernemingsplan naar voren en wordt duidelijk hoe groot de financieringsbehoefte voor dit plan is. De financiële analyse maakt u niet alleen voor een financierende bank, maar ook voor uzelf. U voorkomt zodoende dat uw investering van geld en tijd (tijd is immers ook geld) gedoemd is te mislukken. De volgende vragen zijn voor het financiële gedeelte van uw ondernemingsplan van belang. 

1. Hoe ziet mijn Openingsbalans/oprichtingsbalans eruit?
De verwachte openingsbalans (ook wel oprichtingsbalans genoemd) vormt in principe de basis voor het vaststellen van de langlopende financieringsbehoefte. De benodigde financiering is gelijk aan de totale investeringen minus de eigen inbreng (eigen vermogen).

2. Wat zijn mijn noodzakelijke investeringen?
Niet bij alle startsituaties is sprake van forse investeringen. Is dat wel het geval, denk hier dan goed over na. De inrichting van het bedrijfspand kan aardig in de papieren lopen, u moet daarbij onder andere denken aan de volgende punten:
• Inventaris (balie, bureaus, tafels, stoelen, kasten, voorraadkasten, vloerbedekking, aankleding, keuken, toilet, kantine;
• Computers, software, faxen, printers, scanners, modem, telefoon, kopieerapparaat, tv;
• Kassa, PIN faciliteiten, facturatiesysteem;
• Kluis, rolluiken, beveiliging, alarm installatie.


3. Wat zijn mijn Winstverwachtingen (bruto winst, netto winst, afschrijvingen, belastingen)
De financiële haalbaarheid van uw ondernemingsplan blijkt mede uit de winstverwachtingen. Door middel van het maken van een analyse van de te verwachten winst kunt u deze haalbaarheid meten. Dit kunt u doen via het inschatten van de verschillende posten van uw toekomstige winst- en verliesrekening. Dit doet u niet alleen voor het komende jaar maar voor de komende vijf jaar. De eerste twee jaar zijn voor veel ondernemers in de regel niet of slechts zeer beperkt winstgevend.

De berekening van uw winstverwachting verloopt via uw bruto en netto winstmarge: U begint eerst een inschatting te maken van de omzet en de daarbij behorende inkoopkosten. Het verschil is de bruto winstmarge, de winstmarge waaruit de exploitatiekosten (alle overige vaste kosten) nog betaald moeten worden. De netto winstmarge berekent u door de bruto winstmarge te verminderen met de exploitatiekosten. Denk ook aan zaken als rente, afschrijvingen en belastingen.

4. Wat is mijn terugverdientijd?
De analyse van de winstverwachtingen moet een aardig idee geven van de terugverdientijd van de investering die u voor ogen heeft. In onderstaande geval duurt het minimaal drie jaar voordat u break-even zit, het moment waarna het geld verdienen pas kan gaan beginnen. In deze periode heeft u uw geld terug verdient en hopelijk een waardevolle onderneming opgezet. U doet er verstandig aan deze gegevens eens te vergelijken met een vaste baan.

5. Hoe ziet mijn Cashflow eruit?
Het moge duidelijk zijn dat uw banksaldo op enig tijdstip wordt bepaald door de in- en uitgaande kasstromen. Zo is het mogelijk dat uw banksaldo ver in het rood staat terwijl de zaken fantastisch gaan. Het zou dan een serieuze bedreiging voor uw bedrijf betekenen als u tijdelijk geen goederen meer kunt inkopen omdat uw banksaldo dat niet meer zou toelaten. Door gebruik te maken van een cashflowanalyse wordt het mogelijk de financieringsbehoefte hierop af te stemmen.

6. Wat is mijn Financieringsbehoefte
In uw financieringsbehoefte wordt uiteengezet hoeveel investeringen er gedaan moeten worden om het ondernemingsplan te realiseren. De financiering kan worden opgesplitst in een aantal onderdelen waaronder een eigen inbreng, langlopende schuld, leverancierskrediet, doorlopend krediet en zelfs een bankgarantie.
 

Nieuw: Portal FinancieelKlaar!

Handige financiële tools
voor ondernemers en adviseurs.

Met Checklists, Stappenplannen, Rekenmodellen en Voorbeeldmodellen. 


Op het gebied van onder meer begroten, balans en jaarrekening, investeren, financiering, kostenberekening, lenen en schenken en subsidies.  

Wekelijks komen er nieuwe financiële tools bij.

Ga direct kijken, meld u aan als gebruiker en ga direct aan de slag!


www.financieelklaar.nl

Als welkomstgeschenk ontvangt u de software Prognoses en Jaarcijfers (Ontwikkeld i.s.m. BDO Accountants, winkelwaarde € 79,0 excl. BTW).

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
salarisberekening bij een eenmanszaak
z beschikt u dagelijks over voldoende werkkapitaal in uw bedrijf
z maakt u een financieringsplan
financieringsplan? nuttiger dan u denkt!!
financieel plan noodzakelijk voor een goede financi�le vertaling van uw businessplan
businessplan maken? adviezen voor financieel gedeelte businessplan
financile begroting opstellen volgens de regels
over het ondernemingsplan: financile vragen in het ondernemingsplan
het financi�le gedeelte van uw ondernemingsplan
banktegoeden: hoe zit het met de garantie van uw banktegoed?

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.