1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Guerrillamarketing: Wat u over guerrillamarketing moet weten

Hoe komt u met minimale financiële middelen tot grote marketingsuccessen? Deze vraag is de basis van een aanpak die sinds 1983 bekend staat als ‘Guerrillamarketing’. Bij guerrillamarketing maakt u gebruik van onconventionele en onorthodoxe technieken. Hierbij gaat het om het bedenken en toepassen van relatief goedkope en goed uitvoerbare trucs en technieken. Het overheersende idee bij deze marketingaanpak is: ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’. Want een goed marketingidee hoeft lang niet altijd veel te kosten en tegelijkertijd enorm effectief te zijn door het anders te doen dan alle anderen.


De hoofdingrediënten van een guerrilla-aanpak zijn:

• een creatieve werkwijze;
• een systematische werkwijze;
• een grote commitment (‘we gaan ervoor’), zowel aan de onderneming als aan het marketingplan.


Bij deze hoofdingrediënten (en dus bij guerrillamarketing) draait het allemaal om:
• vooral goedkoop en efficiënt te werk gaan;
• opvallend en snel op de situatie reageren;
• een samenhangende en goed doordachte visie hebben;
• vooral vol kunnen houden ondanks tegenslagen;
• tactieken kennen en kunnen toepassen, die vooral geschikt zijn voor kleine ondernemers.


Bij guerrillamarketing werkt u eigenlijk net als guerrilla’s. De volgende kenmerken zijn typerend voor guerrilla’s. Zij:

• zijn altijd in de minderheid;
• hebben bij lange na niet het wapenarsenaal van het nationale leger waartegen ze strijden;
• kunnen toch grote successen behalen.


Voorbeeld
Schoolvoorbeelden van guerrillaoorlogen zijn de oorlogen in Cambodja en Vietnam. Daar versloegen de guerrilla’s eerst de overmacht van de Fransen en vervolgens van de Amerikanen.

Ook in het bedrijfsleven zijn steeds meer voorbeelden te geven van kleine ondernemingen die in snel tempo tot grote successen komen. Door deze successen van kleine ondernemingen bestaat de kans dat de grote ondernemingen hierbij het loodje leggen.


De bedenker
De oorspronkelijke bedenker van guerrillamarketing is de Amerikaan Jay Conrad Levinson. In 1983 publiceerde hij er voor het eerst een boek over: ‘Guerrilla Marketing. Secrets for making big profits from a small business’.
Het boek was een wereldwijd succes en inmiddels zijn er meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Er zijn zelfs vertalingen in het Chinees verkrijgbaar.

Levinson heeft momenteel een scala boeken en tapes op de markt gebracht. Enkele daarvan zijn ‘Guerrilla Selling’, ‘Guerrilla Marketing Online’ en ‘Guerrilla Marketing Weapons’.
Het aardige is dat hij de strategie en de technieken die hij propageert op zijn eigen boeken en tapes toepast.


Hoofdzaak
De essentie van guerrillamarketing is nog het best uit te leggen met een paar praktische voorbeelden.


Voorbeeld 1
Een ambitieuze vrouw had al jaren in een bloemenzaak gewerkt. Nu was ze eraan toe om een eigen zaak te beginnen. Ze had alle diploma’s en ze beheerste het vak tot in haar vingertoppen. Maar ze had slechts € 5 000,- tot haar beschikking. Haar financiële middelen waren dus beperkt.

Vraag 1:
Hoe krijg je met zo’n beperkt budget een zaak van de grond?

Met een bevriende marketingspecialist ontwikkelde ze een plan van aanpak voor de nieuwe bloemenzaak. Eerst moest ze een vaste inkomensstroom zien te realiseren. Met dat vaste inkomen zou ze vervolgens kunnen uitbreiden.


Vraag 2:
Waar vindt deze vrouw terugkerende opdrachten?

Voor terugkerende opdrachten moest ze bij het bedrijfsleven zijn. Dus huurde ze een kleine ruimte voor haar beginnende onderneming. Ze begon persoonlijk een ruikertje bloemen af te leveren ter attentie van de directeuren van ondernemingen op het industrieterrein. In de week daarna deed ze hetzelfde. De kosten voor deze ‘attentie’ waren verwaarloosbaar en bedroegen alleen de inkoopkosten. Tijd had ze toen immers nog genoeg.

De derde week bracht ze geen bloemen meer. Maar ze belde de ondernemers op. Haar boodschap luidde: ‘U hebt nu twee weken bloemen gekregen. Wat denkt u ervan om wekelijks verse bloemen te krijgen voor bij de receptie of op de directiekamer? Daarvoor kunt u een voordelig bloemenabonnement nemen. En natuurlijk kan ik ook voor bloemen zorgen bij jubilea, feesten, en dergelijke.’

Binnen de kortste keren had ze tachtig vaste klanten en een basis om haar onderneming op te bouwen.

Inmiddels heeft ze een bloeiende zaak waar de klanten vaak in de rij staan. Ze is niet goedkoop. Maar ze levert wel topkwaliteit. En dat weten haar klanten te waarderen.


Voorbeeld 2
Een horecaonderneming annex partycentrum had in de loop van de tijd een slechte naam opgebouwd. De mentaliteit van het personeel was dat klanten dankbaar mochten zijn als ze bediend werden.

Toen de zoon van de eigenaar de horecaonderneming overnam, realiseerde hij zich dat er een drastische imagoverbetering nodig was. Maar zo’n imagoverbetering kost meestal veel tijd.


Belangrijke vraag:
Hoe verbetert hij met relatief weinig middelen het slechte imago van een bestaande onderneming?

Samen met een marketingbureau ontwikkelde hij het idee om de hele bevolking van zijn vestigingsplaats te verrassen. Hij zou de bevolking in één klap een andere onderneming laten zien. Via een huis-aan-huismailing kreeg iedereen een uitnodiging voor een ‘polonaise’. Het was een feestavond met gratis hapjes en drankjes. Omdat de capaciteit beperkt was zou er geloot worden wie er wel en wie er niet mochten komen. De uitverkorenen konden hun naam lezen op aanplakbiljetten op de onderneming.

Het resultaat was dat het feest een geweldig succes werd. Het imago was binnen een week van ‘nurks’ in ‘dynamisch’ veranderd. Uiteraard paste de nieuwe stijl van werken bij het nieuwe imago.

Vervolgens werd via regelmatige kleine advertenties de naam van de onderneming levend gehouden.

Het 100-jarig bestaan van de onderneming werd opnieuw groots gevierd. Ook toen waren de kosten minimaal. De hapjes en drankjes werden voor het grootste deel gesponsord door de leveranciers, die maar al te graag nieuw leven in de onderneming wilden zien.


Verschillen met traditionele marketing
In vroege edities van zijn boek vergeleek Jay Levinson guerrillamarketing met tekstboekmarketing. Bij tekstboekmarketing gaat het volgens Levinson om de dikke theoretische boeken met allerlei kwantitatieve marketingmethoden die studenten moeten doorwerken.

Later (in 1998) in een herdruk van zijn boek de guerrillamarketing vergeleek hij de guerrillamarketing met ‘traditionele marketing’. Want zijn vergelijking met tekstboekmarketing ging niet meer op. Marketingopleidingen gebruikten zijn boek namelijk inmiddels als een tekstboek en waardoor het boek onderdeel was geworden van tekstboekmarketing. In de betreffende herdruk stipte hij de verschillen aan tussen guerrillamarketing en traditionele marketing.

Mentaliteit
Marketingexperts hebben nogal veel kritiek geleverd op guerrillamarketing. Zij vonden dat guerrillamarketing in feite niets nieuws bood. Deze vorm van marketing is inderdaad niet vergelijkbaar met andere marketingmethoden, zoals direct-marketing of databasemarketing. In deze onvergelijkbaarheid met andere marketingmethoden, zit ook de kracht van guerrillamarketing.

Omdat guerrillamarketing niet te vergelijken is met andere marketingmethoden, kunt u guerrillamarketing het best vergelijken met een bepaalde mentaliteit, waarbij men willekeurig alle bruikbare methoden en handigheidjes gebruikt. Precies zoals guerrillastrijders dat doen. Is er geen geweer, dan maar pijl en boog! Kun je ergens een wapen van de tegenstander afpakken? Doe dat dan!

Visie
Toch werkt een guerrilla niet lukraak. Hij weet precies wat hij wil. Maar misschien is het belangrijkste wel dat een guerrilla gedreven wordt door een visie.

Voorbeeld
De leiders in de Vietnamoorlog hadden een strategie die ervan uitging dat de oorlog wel jaren zou kunnen duren. Misschien wel twee generaties. Maar ze waren ervan overtuigd dat ze zouden winnen. En daar ging het om!

Ondernemen
U hebt diezelfde mentaliteit nodig. Vaak moet u deze mentaliteit wel hebben, omdat het voortbestaan van uw onderneming ervan afhangt. U wilt, net als een guerillamarketeer, succes hebben. Een guerrillastrijder heeft een doel dat hij wil realiseren, namelijk winnen. Hoe hij dat doel bereikt maakt eigenlijk niet uit. Is winnen ook uw doel, dan is het ook voor u niet zo van belang hoe u wint. Of u dat doet met een door de wetenschap erkende en bekende marketingaanpak of volgens het principe van de guerrillamarketing.

Guerrillamarketing is geen theoretische methode, maar eerder een praktische benadering van de marketing. Bij guerrillamarketing draait het in feite om het volgende:

• u maakt bij deze methode gebruik van de gelegenheden;
• u slaat toe waar u een goede kans hebt;
• u bent creatief;
• u ‘pikt’ desnoods ideeën van anderen, voorzover ze niet wettelijk beschermd zijn (wie doet dat trouwens niet?);
• u geeft niet onnodig geld uit. Want voor elke gulden die u onnodig uitgeeft moet u er weer drie of vier terugverdienen.


Gebruikers
Guerrillamarketing is van oorsprong bedoeld voor kleine ondernemingen. Zij kunnen geen campagnes uitproberen en bij een mislukking een andere aanpak kiezen.

Guerrillamarketing is niet geschikt voor ondernemingen met werknemers die geen commitment hebben. Want commitment is voor deze methode van levensbelang. Daarbij gaat het om het gevoel van ‘we gaan ervoor’. Als het ware wordt het persoonlijke lot van de uitvoerder eraan verbonden. Guerrillamarketing vraagt namelijk erg veel inzet en doorzettingsvermogen.

Kleine ondernemingen
Inmiddels zijn er ook grote ondernemingen die de principes van guerrillamarketing toepassen. Maar de oorsprong en de continue ontwikkeling ligt bij het kleinbedrijf. Een motto van guerrillamarketing is dan ook: ‘Een kleine onderneming is geen verkleinde uitgave van een grote onderneming’.

Marketing is voor kleine ondernemingen totaal iets anders dan voor grote ondernemingen. Een grote onderneming denkt in markten en in hoge marketingbudgetten (meestal gaat het bij zo\'n budget om miljoenen guldens). Een kleine onderneming daarentegen denkt veel meer in individuele klanten en guldens hard werken zijn verdiend. Bovendien kan een kleine onderneming marketingmethoden gebruiken, die voor een grote onderneming averechts zouden werken.

Voorbeeld
Philips hangt kaartjes op op het prikbord van een supermarkt. Hierdoor ontstaat er enige twijfel over de soliditeit van de onderneming.
Maar voor een beginnende computerreparateur of een freelancetekstschrijver kan deze manier van reclame maken uitstekend werken!

Revolutie?
Voor marketingbureaus is guerrillamarketing revolutionair. De bedoeling is immers om ondernemers om te vormen tot guerrilla’s, die zelfstandig opereren en de mentaliteit van een guerrilla krijgen. Hiervoor is meestal de inbreng van een traditioneel marketingbureau niet nodig. Voor ondernemers maakt het niet uit of een marketingactie revolutionair of oudbakken is. Als het maar werkt!

Toch is guerrillamarketing op de keper beschouwd een revolutie in het marketingdenken. Het revolutionaire element zit met name in het feit dat marketing is teruggebracht tot de essentie. De ballast van modellen en theorieën en de bijbehorende mystiek van abstract marketingdenken is overboord gezet. De ondernemer heeft weer toegang tot het enige instrument dat zijn onderneming tot een succes kan maken: marketing.

Onderzoek
Onlangs heeft een adviesbureau op het gebied van guerrillamarketing, B&P-trainingen te Doetinchem, een telefonische enquête gehouden onder eigenaars van kleine ondernemingen. Bij dit onderzoek is de vraag gesteld wat deze eigenaars aan marketing deden. Veel kleine ondernemingen deden niet aan marketing, omdat dat volgens eigen zeggen ‘te duur was’.

De conclusie van dit onderzoek was onder meer dat veel kleine ondernemingen blijkbaar niet beseffen dat alles wat ze doen een belangrijk onderdeel is van hun marketing. Daarbij kunt u denken aan:

• winkelinterieur;
• lidmaatschap van verenigingen;
• kleding die ze in hun onderneming dragen;
• visitekaartjes;
• omgang met klanten.

Elke ondernemer doet per definitie aan marketing. U dus ook! Maar doet u het goed en systematisch? Met de volgende hoofdstukken kunt u daar zelf antwoord op geven.

Aanbevolen literatuur
Als u meer over guerrillamarketing wilt weten, dan kunt u de volgende (Engelstalige) boeken raadplegen:

Gallagher, W.K., J.C. Levinsons en O.R. Wilson, Guerrilla Selling. Unconventional Weapons & Tactics for Increasing your Sales, Houghton Mifflin Company, Boston, 1992.

Godin, S. en J.C. Levinson, The Guerrilla Marketing Handbook, Houghton Mifflin Company, Boston, 1994.

Godin, S. en J.C. Levinson, Get what you deserve! How to Guerrilla Market Yourself, Avon, New York, 1997.

Levinson, J.C., Guerrilla Marketing Attack. New Strategies, Tactics & Weapons from Winning Big Profits from Your Small Business, Houghton Mifflin Company, Boston, 1989.

Levinson, J.C., Guerrilla Marketing Excellence. The 50 Golden Rules for Small-Business Success, Houghton Mifflin Company, Boston, 1993.

Levinson, J.C., The Way of The Guerrilla. Achieving Success and Balance as an Entrepeneur in the 21st Century, Houghton Mifflin Company, Boston, 1998.

Levinson, J.C., Guerrilla Marketing. Secrets For Making Big Profits From Your Small Business, Houghton Mifflin Company, Boston, 3e druk, 1999.

Levinson, J.C., Mastering Guerrilla Marketing. 100 Profit-Producing Insights That You Can Take to the Bank, Houghton Mifflin Company, Boston, 1999.

Levinson, J.C. en C. Rubin, Guerrilla Marketing Online Weapons. 100 Low-Cost, High-Impact Weapons for Online Profits and Prosperity, Houghton Mifflin Company, Boston, 1996.

Levinson, J.C. en C. Rubin, Guerrilla Marketing Online. The Entrepeneur’s Guide to Earning Profits on The Internet, Houghton Mifflin Company, Boston, 2e druk, 1996.

Levinson, J.C. en C. Rubin, Guerrilla Marketing Online Attack . 100 Low-Cost, High-Impact Strategies for Creating Profits on the Internet, Judy Piatkus Publishers, London, 1996.

Levinson, J.C., M.S.A. Smith en O.R. Wilson Guerrilla TeleSelling. New Unconventional Weapons and Tactics to Sell When you Can’t be There in Person, John Wiley & Sons Inc., New York, 1998.Wilt u Meer Omzet Maken met Praktische Verkooptools?

Meld u zich dan vandaag nog aan als gebruiker van de Portal Orders en Opdrachten Binnenhalen

Deze portal bevat vele handige Verkooptools die uw omzet merkbaar zullen vergroten! 

Zoals Software voor het schrijven van een scorende offerte, een sterk Belscript of een wervende verkoopbrief. 

Maar ook Tools voor verkoop via Internet en Social Media en Tools voor verkoop via een Franchise formule. 

En natuurijk tools voor het maken van allerlei marketingplannen en verkoopplannen. 

Met maandelijks een aanvulling van Nieuwe Verkooptools!


Aanmelden 

Meld u aan voor een jaargebruik en ontvang geheel gratis als welkomstgeschenk de Software Offertes Schrijveninclusief een Handige Rekentool en een Boekje met tips over het schrijven van scorende Offertes (Winkelwaarde  EURO 69,- excl. BTW) 

Klik hier voo
r meer informatie

Klik hier om u direct aan te melden Portals speciaal voor Ondernemers en Managers

Personeel
Wilt u met het leidinggeven aan personeel minder tijd kwijt zijn en professioneler leidinggeven? 
Kijk dan op HRM-Tools voor Leidinggevenden

Financieel
U bent ondernemer en wilt u meer grip op uw Financiële Zaken? Uw Jaarcijfers analyseren, Prognoses en Kostenberekeningen Maken, enzovoort?
Kijk dan op Financieel Sterk Ondernemen (FSO)

Sales
U wilt met een sterkere aanpak van uw verkoop meer omzet maken? Met tools voor bijvoorbeeld het schrijven van sterke verkoopbrieven, belscripts, scorende offertes, verkoopplannen, verkoopprognoses en verkoopoverzichten?
Kijk dan op Orders en Opdrachten binnenhalen


Praktische Software voor het MKB
Bent u ondernemer en heeft u bepaalde Software nodig? Kies uit de volgende titels en ga naar de website van Digtiale Professionals voor meer informatie. 

CD-ROMS

CD-ROM Acquisitie
CD-ROM Offertemanager

SOFTWARE

Financieel

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offertes Schrijven
Software Belscript Schrijven

Communicatie
<a data-cke-saved-href="http://www.dm-kit.nl/%22http://www.digi-profs.nl/producten.php#anch_14" href="http://www.dm-kit.nl/%22http://www.digi-profs.nl/producten.php#anch_14" "="">Software Persbericht Schrijven

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel  behoort tot onze portal  Orders & Opdrachten Binnenhalen Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen. 

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.   

CD-ROM Acquisitie

CD-ROM Offertes Schrijven
CD-ROM Offertemanager

Software Offerteberekeningen Maken (versie Zakelijke Dienstverlening, Productie en Ambacht)
Software Offerteberekeningen Maken (versie Detailhandel en Groothandel)
Software Offertes Schrijven

Software Verkoopbrief Schrijven

Software Belscript Schrijven

Vergelijkbare artikelen
guerrillamarketing: wat u over guerrillamarketing moet weten
strategie voor guerrillamarketing ontwikkelen
guerrillamarketing: praktijktips voor guerillamarketing
guerrillamarketing: creativiteit bij guerrillamarketingNieuwe abonnees ontvangen geheel gratis de CD-ROM Grip op Offertes Schrijven, inclusief een handzaam boekje over het schrijven van scorende Offertes. (winkelwaarde € 69,-). Deze CD-ROM is speciaal ontwikkeld voor verkoopmedewerkers die offertes schrijven.

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.