1
Wat is er nieuwe op de website
Gratis artikelen
Stel je vraag via e-mail
Gratis nieuwsbrief

Kapitaal voor snelgroeiend bedrijf

U kunt als snelgroeiende ondernemer makkelijker aan kapitaal komen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een garantieregeling ingevoerd voor financiers van mkb-bedrijven die een groeispurt willen maken.

Nederland loopt internationaal achter qua aantal snelle groeiers. En het verkrijgen van risicodragend vermogen is een groot probleem in het midden- en kleinbedrijf. Door banken en participatiemaatschappijen een garantieovereenkomst te geven, hoopt de overheid financiers eerder over de streep te trekken om kapitaal te verstrekken. Voor veel financiers is het momenteel onvoldoende rendabel om de kleinere financieringsbedragen – waaraan het mkb behoefte heeft – te geven. Een klein financieringsbedrag kost ongeveer evenveel aan beoordeling, administratie, due diligence als een grote financiering.

De nieuwe regeling biedt financiers een garantie van 50 procent voor nieuw verstrekt risicodragend vermogen van maximaal 5 miljoen euro. In ruil daarvoor betalen de banken en participatiemaatschappijen aan EZ een premie van 2,5 procent bij een achtergestelde, niet-converteerbare lening en 3 procent per jaar bij andere financieringen.
Meer informatie
U leest meer over de Groeifaciliteit op www.groeifaciliteit.nl. U kunt ook bellen met de afdeling Groeifaciliteit van SenterNovem op tel. 070-3735988 of een mail sturen aan: groeifaciliteit@senternovem.nl. 

De portal Financieel Sterk Ondernemen (FSO) bevat vele Rekenmodellen, Stappenplannen, Checklists en op de praktijk gerichte Financiële Informatie. Met name bedoeld voor de non-financials behorend tot het MKB: ondernemers, bedrijfsadviseurs en managers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

 

Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief

Dit artikel behoort tot onze portal Financieel Sterk Ondernemen. Deze portal wordt wekelijks aangevuld met nieuwe rekentools en adviezen.

Tip
Wilt u zich niet aanmelden als gebruiker, kijk dan eens in onze webshop bij de CD-ROMS en losse software.

CD-ROMS
CD-ROM Grip op Financiele Zaken

SOFTWARE
Software Prognoses en Jaarcijfers
Software MKB Kosten Monitor
Software MKB Omzet Monitor

Vergelijkbare artikelen
laatste kans starters als bank financieringsaanvraag afwijst
welke subsidies zijn er voor ondernemers?
kapitaal voor snelgroeiend bedrijf
zelfstandigenfonds voor zzp ers
financiële hulp bij een snelle groei van uw bedrijf
goede perspectieven en toch geen bankkrediet?
uitdagerskrediet voor u in het verschiet?
uw ondernemingsvorm moet passen bij de optimale financiering
aandachtspunten bij een kredietaanvraag
alle financieringsmogelijkheden op een rij...

Als nieuwe gebruiker van Financieel Sterk Ondernemen ontvangt u de software Prognoses & Jaarcijfers (ontwikkeld i.s.m. Deloitte) helemaal gratis! (winkelwaarde € 79,-)

(*) U ontvangt het welkomstgeschenk na betaling van het abonnementsgeld. Dit aanbod is niet geldig bij het kennismakingsabonnement.